מלחמת גרילה רוחנית

האדם נמצא במאבק תמידי כלפי העולם – או שמחשבתו ותכונותיו חזקות מהשפעת העולם עליו, או שהשפעת העולם מכניעה אותו תחתיה. התיקון מתקיים במקרה שאפילו כשאדם נמצא במקום חיצון, הוא שולט על מחשבותיו ורצונותיו כלפי רוחניות על פני הרצונות והמחשבות ההמוניים שמשוטטים בעולם.

את זה ניתן לעשות רק על ידי חשיבות וגדלות המטרה: לאחר שהתחבר עם החברים, יוצא האדם הצועד בדרך של התפתחות רוחנית, מעולמו הרוחני לזה הגשמי, ובכך הוא דווקא מצליח "לכבוש" את העולם הגשמי. אז כל העולם כדאי לו – כי ההפרעות שהאדם מקבל מהעולם, מספקות לו "גבעות" שהוא יכול להתעלות מעליהן לכוון של יתר דבקות במטרה, ככתוב "מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות". בצורה כזו האדם מתקן הן את העולם והן את עצמו.

עוד בשיעור:
• על אדם הצועד בדרך התפתחות רוחנית לעסוק ברוחניות ככל שהזמן מתיר לו ובכל הזדמנות אפשרית. ולפי הכרחיותו, עד כמה שהוא חייב להשקיע לשם קיומו, עליו לעסוק בגשמיות.
• תיקון "יצר הרע", מתקיים רק במישור הרוחני. רצונות גשמיים, יהיו אשר יהיו, לא נחשבים כלפי רוחניות כיצר רע.
• כיום אנו נמצאים לפני מימוש קבלת התורה בכל העולם. אלו ימות המשיח: מעמד כל האנושות מול השנאה הכללית והיצר הרע הטבוע בה מול האור, שיכול להציל אותה ולעזור לה. אותו אור נקרא "משיח".
• ישנו כוח עליון ששולט עלי, בעבר, בהווה ובעתיד, במחשבות וברצונות שלי. הוא שולט באופן טוטאלי בכל מציאותי וישנה רק נקודה חופשית אחת, שבה אני כביכול לא נמצא תחת שליטת אותו כוח ובעל בחירה חופשית: מה אני חושב על הכוח העליון ששולט עלי בכל.
• מצווה היא כל פעולה לקראת התהוות השינוי – מלחשוב על עצמי ללהשפיע לזולת.
השיעור מבוסס על שמעתי, מאמרים כ"ה, כ"ו

לצפיה בחלק הראשון

לצפיה בחלק השני

הורידוMP3 חלק א

הורידוMP3 חלק ב

 

לא ניתן להוסיף תגובות.

AddThis Social Bookmark Button
https://google.com/