רשימות משיעור הקבלה היומי – 21.7.2010

img273.jpgחלק א': כתבי רב"ש, מאמר "ויהי ערב ויהי בוקר"

 • השפעת האור היא קבועה, והרצון מתפתח בכוח האור ומתחיל להרגיש מגוון הבחנות, שלהן הוא קורא בשמות ומילים.
 • כל המילון שלנו, בא מתוך הרגשת הרצון והאור שמשפיע עליו.
 • מילון רוחני – מילון שבא מתוך הרגשת או חוסר הרגשת האור. מילון גשמי – מה שמורגש בעולם שלנו, כתוצאה מהכרת הרצון כנגד האור בצורה סמויה.
 • בעבודה ממטה למעלה, הכול תלוי בהגדרות – מה אנו קובעים כאור וחושך, יום ולילה, רצוי ופחות רצוי.
 • ניתן לדייק בעבודת בירור הכלים, רק על-ידי ריכוז מיוחד, שמגיע על-ידי התעוררות פנימית מיוחדת, שבה האדם מרגיש השפעה מחוץ לו, מלמעלה – זהו אור ע"ב ס"ג שמגיע ומברר את הכלים.
 • "אור" – כוח שמגיע ומעורר בי יתר תכונת ההשפעה.
 • "לילה" – חיסרון לכלי של השפעה.
 • בכל מצב ופעולה ניתן לדבר על חושך, לילה ואור, יום – או כלפי תיקון הכלים, או כלפי העבודה עם הכלים המתוקנים.
 • הקצב הוא הדבר היחיד שאנו יכולים להשפיע עליו, והכול תלוי בהתפתחות הקצב.
 • דרך תורה – אם ההתקדמות רצויה, דרך ייסורים – אם ההתקדמות אינה רצויה.
 • על האדם להעלות את כמות הבירורים שהוא יכול לאבחן בכל רגע ורגע, וניתן לעשות זאת על-ידי המאור המחזיר למוטב, שמגיע לאדם על-ידי הקבוצה והלימוד.
 • כל מצב קיים, עד שהאדם מרגיש שהוא לא יכול להיות בו, והרגשה זו מאלצת אותו לצאת ממנו ולהתקדם.
 • כמה שיותר שינויים, הן בקצב והן בעוצמה, זה יותר טוב.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב:' זוהר לעם, פרשת "לך לך", אות צ"ו, שיעור 9

 • עליות גשמיות – להנאת עצמו, עליות רוחניות – בהשפעה לזולת.
 • בזמן הלימוד עלינו להשתוקק להשפעה, לערבות בינינו, ואז נהיה מותאמים למה שחכמת הקבלה מספרת לנו עליו ולעלות במדרגות ההשפעה.
 • "העולם הזה" – המדרגה הראשונה בעולם הרוחני. הזוהר לא מדבר באף מילה על העולם שלנו, המורגש דרך הגוף שלנו.
 • הזוהר מביא לנו תיקון, ואם לא נכין דבר מה לתקן, לא תהיינה תוצאות מהקריאה. לכן בזמן הלימוד אנו זקוקים לדבר אחד – גילוי השבירה, החורבן, האגו שלי, היצר הרע שאני רוצה עכשיו שיתקן.
 • אפילו בקבוצה המורכבת מ-2, אם הם משתדלים להגיע לחיבור ביניהם ולגלות שם הבחנות רוחניות, הם מגלים שם את כל העולמות, עד מלכות דאין סוף.
 • לא ניתן לקבל דבר בעולמות בי"ע במקומם, מכיוון שכל התיקונים הם רק בעליה מבי"ע לאצילות.
 • התנאי היחיד ללימוד הזוהר, הוא רצון להתחבר בינינו.
 • אנו צריכים לדאוג, לא להשתוקק לידיעה אלא לתכונת ההשפעה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ז', שיעור 14

 • "אחור באחור" – קשר חסדים בחסדים, בין חכמה ובינה.
 • התפשטות אמא היא עד חזה דזעיר-אנפין, ולכן עד מקום זה יש סיפוק חסדים, ומחזה ולמטה, היכן שאין חסדים, יכולה להתגלות חכמה.
 • "פנים" – חכמה.
 • פנים בפנים מושגים אך ורק על-ידי מ"ן דזו"ן. אם זו"ן לא מעוררים, אמא לא תפנה אף פעם לאבא לקבל את אור החכמה.
 • האותיות הן כלים דקבלה, רצונות לקבל, ובצורה שהם מותאמים לאור, הם נותנים לנו את צורת האותיות.
 • אותיות – סימני השפעה מצד התחתון כלפי העליון.
 • אותיות א'-ט' – צורות השפעת אמא כלפי המלכות; אותיות י'-צ' – צורות השפעת זעיר-אנפין כלפי המלכות; אותיות ק'-ת' – צורות השפעת המלכות כלפי הנשמות.
 • ללא הקליפות לא הייתה צורה, כי לא יכולה להיות צורה ללא הגבלה.
 • אין ברצון יותר מ-22 תבניות האותיות והצירופים ביניהן, ולכן הא"ב העברי בנוי על שורשים רוחניים.
 • לא קיימים חטאים, אלא גילוי החסרונות שבאים לתיקון.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד': כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, אות כ"א, שיעור 18

 • בזירוז ההתפתחות, אני משנה את כל ההרגשה שלי. בזה שאני מעורר את השחר, השחר הזה רצוי לי.
 • רק לאחר הגלות האחרונה, ישנם כלים המוכנים לתיקון, ואז ניתן להתחיל לתקן.
 • היום, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יש לנו בחירה חופשית ואפשרות להשתתף בתיקון.
 • תפקיד ישראל הוא להתערב עם הרצון לקבל האמיתי ולגרום לתיקונו.
 • מטרת הבריאה היא כל הנשמות, שרוצות להתחבר לנשמה אחת, לאדם.
 • מעתה והלאה, ניתן לשנות את תסריט המציאות, ועד היום דבר זה היה בלתי אפשרי.
 • הגוף שנשבר, זה שנשבר הקשר בינינו.
 • אנו צריכים לראות את עצמנו ברשת, קשורים זה לזה, וכך אנו מתגלגלים ומתקנים את המצב שלנו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button