רשימות משיעור הקבלה היומי – 23.12.2010

sunrise_-_dead_sea.jpgחלק א': זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, אות נ"א – מאמר "החיזיון של רבי חייא", שיעור 2

 • בכל מה שנו קוראים ושומעים על ספר הזוהר, מדובר על אנשים גדולים שהשיגו את האלוקות ואת צורות ודרגות השגת הבורא. זה מה שהם מספרים לנו עליו, וודאי שהלשון שלהם לא כל כך מובנת לנו. אבל ההשתוקקות שלנו לגלות את זה ולהיות בזה, מביאה לנו את האור המחזיר למוטב שמושך אותנו לשם, מתקן אותנו ואז אנו מתחילים לגלות בדיוק את אותן הצורות והתכונות שעליהן אנו קוראים בזוהר.
 • המאמר "החיזיון של רבי חייא" מתוך הקדמת ספר הזוהר, הוא חזק מאד ומועיל מאד למשיכת המאור המחזיר למוטב.
 • הבושה הרוחנית מוכנה רק לנשמות הגבוהות, שזוכות להשוות את עצמן מול הבורא ואז יש להן בושה – האם עשיתי הכל כדי להשפיע לבורא. לעומת זאת הבושה בעולם הזה היא פחד אגואיסטי מחשיפה של חולשה שלי.
 • בזמן קריאת הזוהר, רצוי להתאים את תיאורי המצבים בספר למצבים ברורים – אור, כלי, מסך וכן הלאה.
 • רוחניות היא שלמות, ולכן כדי להשיג אותה נדרשת שלמות הרצון – כמו שהרצון לקבל שלך שולט בך כעת, שכך ישלוט בך כל הזמן הרצון להשפיע.
 • כדי להשיג את הדרגות שעליהן כותב הזוהר צריך רצון גדול, שמושג על-ידי יציאת האדם מעצמו כלפי הזולת, רכישת רצונות הזרים נגד האגו שלו, ובצורה כזאת הוא עולה.
 • לא ניתן לקבל ברצון הפרטי. כל הרוחניות מתקבלת ברצונות הזולת שהאדם מחבר אליו.
 • האור לא בא – במידה שאני מקיים את תנאי צמצום א', אני מרגיש את עצמי נמצא בתוך האור, ואז נקרא שהאור הישר מגיע אלי.
 • המסך הוא המקשר בין הרצון לבורא.
 • "אילה" – מלכות הכללית, השכינה. הבורא דואג לרצון הכללי של סכום כל הנשמות, שנמצאות בעפר (ברצון לקבל), ודואג להקים אותן מעפר במגוון צורות התעוררות, אך לא בגזילת הבחירה החופשית מהן. לכן ההתעוררויות באות אלינו בדרגות הדומם, הצומח והחי, כדי לא לגנוב מהמדבר את הבחירה החופשית, ולכן אנו נמצאים בעולם שלנו, מרגישים בו ייסורים וזה דוחף אותנו להגיע בסופו של דבר לדרגת המדבר.
 • "דמעות", "טיפות", "שערות" – עודפי האורות שהתחתון לא מסוגל לקבל. באופן כללי הדמעות נופלות לתוך המלכות ומתקנות אותה בהדרגה, ובזכותן אנו מגיעים לגמר התיקון.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': תלמוד עשר הספירות, כרך ג', חלק ח', אות ל"א , שיעור 18

 • עולם אצילות קם מתוך הרשימות השבורות של עולם הנקודים, וצריך לקחת את כל הכלים שנשברו ולא התבטלו בנקודים, ולתקן אותם כדי להתחבר ולהגיע להשפעה מלאה. לכן הוא לוקח את כל כלי עולם הנקודים ומחבר אותם אליו כחסרונות – אחרת הוא לא היה יודע מה לעשות.
 • אין קטן מעולם אצילות במקורו, מכיוון שהוא יוצא על עביות שורש. הס"ג מסדר את הנוקבאות בשבילו, ואז רצון האצילות גדל, ואז ס"ג מספק לרצון האצילות כוחות לביצוע.
 • ס"ג – אמא עילאה, הוא עבורנו הכל.
 • עתיק מעורר את הנשמות בדדי בהמה, ואז הן באות למלכות ומתחיל התיקון – מפירוד ושנאת חינם, לחיבור ואהבת הזולת. אותן הנשמות הן אנחנו וזהו התיקון שעלינו לעשות.
 • אם אתה מתחבר עם האחרים, הקבוצה, מיד תתחיל להרגיש שאתה נכנס לטיפול תחת זעיר אנפין דאצילות.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם: "בית שער הכוונות", אות ק"ב, שיעור 45

 • "העולם הזה" ברוחניות – רצון לקבל על-מנת לקבל הרוחני. הדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר. אנו עדיין לא נמצאים בזה, מכיוון שאנו עדיין קיימים בדרגת החי בלבד.
 • הגוף הפנימי לא צריך בירור ואת הגוף החיצוני לא ניתן לברר – ניתן לברר רק את הגוף האמצעי.
 • "חומר" – הרצון לקבל, "לבוש" – מידת ההשפעה שיכולה להיות לו.
 • התיקון שלנו הוא לא תיקון אלא בירור בין הבורא לנברא, בין טוב לרע; מתוך הכלים המעורבים, אני מברר אבחון יותר גבוה – מיהו הבורא, מתוך העיקרון "ממעשיך הכרנוך".
 • הכלים השבורים הם בדרגת החי ואני צריך לברר את דרגת המדבר, דרגת הבורא שבי, שאני מתחיל לגלות מתוך הבירור. לכן לא חשובים לי כל הלבושים מלבד הלבוש האמצעי.
 • בעולמות עשיה ויצירה הבירורים ותיקונים הם ללא הכוונה הנכונה, ורק בעולם הבריאה, היכן שיש כוונה לזה, אנו מתקנים את לבוש הנשמה.
 • כדי להגיע למלכות דאצילות, אני צריך להיות מוכן להתחבר עם הזרים כמו עם עצמי.
 • על-ידי היציאה לרצונות הזרים, החברים, שאני רוצה להיות מחובר איתם יחד כדי להגיע לכלי הנכון, להשפעה לבורא, להשפיע על-מנת להשפיע, להיות כאיש אחד בלב אחד, בתנאי הערבות – כשאני מוכן לדברים האלה, זה נקרא שאני יוצא מגופי.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד': כתבי בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם", שיעור 4

 • על-ידי חכמת הקבלה אנו יכולים לעבור מדרך ייסורים לדרך התיקון, וכשאנו רוכשים את האמצעי – המסך, ויכולים על-ידו לטפל בטבע שלנו, אז הדרך נעשית קלה, נעימה וקצרה.
 • משך אלפי שנים ועד ימינו כל ההתפתחות הייתה בשורשים וללא בחירה, ורק עתה חכמת הקבלה פותחת את עצמה לשימוש האדם, ולפנינו ישנה ההזדמנות לבחור בדרך "בעתה" או בדרך "אחישנה"
 • המונחים שעליהם אנחנו מדברים בחוכמת הקבלה הם כולם מהבריאה האמיתית – הרצון לקבל, שנמצא מול האור וצריך להביא את עצמו להידמות, להשתוות לאור. לכן אל לנו לנסות לפרש את הכתוב לפני שהשגנו אותו בעצמנו. אנו צריכים לנסות להתלבש בכותב ולקרוא מהנקודה שלו איך הוא קורא לדברים, להבין שהמושגים הפוכים מאיתנו, ולפני שאנו באים לשם אנו לא מבינים אותם.
 • היצר הרע הרוחני נפתח רק מעל המחסום – זהו כוח שמנוגד בגלוי לבורא, ולמטה מהמחסום אין שום יצר רע.
 • רוחניות זה בעד או נגד הבורא עצמו בלבד – לא יכול להיות אחרת.
 • המציאות שלנו לא קיימת ברוחניות, היא קיימת רק בתוך הרצון לקבל המדומה שלנו – ללא קשר לבורא, וחי מתוך הניצוץ שמקיים אותו. לכן ברמת קיום זו אין טוב או רע.
 • לא יכול להיות שנעבור מרע לטוב בתוכנו בדרך ייסורים, במכבש ההתפתחות. האדם לא מסוגל לזה – מדובר בייסורים נוראיים, ולכן ההתפתחות בדרך "בעתה" היא תיאורטית בלבד. לכן בטוח שהשינוי יתקיים על-ידי המאור המחזיר למוטב.
 • "טוב ומיטיב, אין עוד מלבדו" הוא הדבר היציב היחיד במציאות, וככל שתהיה דומה לזה תהיה גם יציב.
 • אנחנו בעידן החדש, שבו לא יכול להיות טוב מזה שנרוץ קדימה ונתקן את הסביבה כפי שעשינו אלפי שנים. מעתה ואילך, טוב יכול להיות בזה שנתקן את עצמנו במקום את הסביבה.
 • אל לנו לזלזל בזמן ההכנה; אנו נמצאים בתהליך מאד גדול, אינטנסיבי וחזק, ואנו צריכים להעריך את זה ולא לזלזל בזה, כי הזלזול מוציא את כל הכוחות. אנחנו חייבים להיות בתוך זה כל רגע, יותר חזק, יותר מבורר. אפילו הירידות הן יותר מבוררות, יותר בולטות , אתה יותר מרגיש למה – ההבחנות זה העיקר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button