רשימות משיעור הקבלה היומי – 6.10.2010

Wednesday, 6 October 2010 אין תגובות »

zolaam1.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך א’, מאמר “בכל דבר יש להבחין בין אור וכלי”

 • המציאות להשפיע עדיין לא קיימת בכלים שלנו, ולכן מאמרי המקובלים לא מובנים לנו. אין לנו הרגשה, רושם מכל המצבים שעליהם חכמת הקבלה מדברת, ועל העולם הזה היא לא מדברת במאום, אך עלינו להשתדל להעביר את דברי המקובלים לפסים רגשיים ולהבינם במידת האפשר.
 • ניתן להגיע להבנת דברי המקובלים רק על-ידי עבודה עם הזולת; עלינו להגיע להשתוות צורה עם האור, כלומר משנאה לאהבה; שנאה – תכונת הכלים הטבעית, אהבה – תכונת האור הטבעית.
 • “קבוצה” – חלק קטן מהאנושות, שמוכן במשהו לעשות את עבודת ההשפעה כדי להגיע להשתוות עם האור.
 • כמו עם האור, כך אנו צריכים לברר את עצמנו כלפי הקבוצה; במידה שאנו רוצים להשפיע לה, כך אנו מגלים את הבירורים שלנו.
 • לא יכול להיות שאדם נמצא ביחסים טובים ונכונים עם החברה, ובמידה אחרת עם הבורא, זה פשוט נמצא כאותו דבר. הבורא שבר בכוונה את הכלי שלנו ונתן לנו הרגשה בחלק מהכלי כמו בדבר זר, שאנו מתייחסים לחלק הזר הזה כמו אליו, כי הוא הכניס בחלק הזר הזה אותה תכונת ההשפעה ההפוכה מאיתנו, שלכן נראית לנו שנואה.
 • אם האדם כבר מבין שאין לו ברירה אלא להגיע לאור, לבורא, ולשם כך עליו לעשות עבודה מול החברה, אז הוא פועל ומעורר את החברה בצורה הדדית, כפי שהיה פועל כלפי הבורא, ללא הרגשתו. וכך האדם פועל ומעורר “אמת ושקר” לעומת “מר ומתוק”.
 • הבורא מסתיר את עצמו ממני, אך את הקבוצה אני מסתיר מעצמי. ברצוני, במאמץ שלי, בכוחי לגלות קבוצה כמבנה הרוחני שנמצא מולי.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 14.9.2010

Tuesday, 14 September 2010 אין תגובות »

12346.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, שלבי הסולם, כרך א’, מאמר “הכנה לקבלת התורה מהו”

 • את כל הפעולות עושה האור, אך ישנו חלק בהתפתחות הרצון לקבל, שבו הרצון לקבל יכול לקבוע את עצמיותו – כשהוא מתחיל לגלות את היחס שלו לאור, הוא בעצם מתחיל לגלות את עצמו. שלב התפתחות זה מתחיל להתגלות בימינו.
 • כתוצאה מ-2 ההשפעות – טוב ורע, ו”אני ה'” (אני המקור, המיטיב, הסיבה), ניתן להתחיל לדבר על עבודת ה’ – איזו עבודה ה’ עושה עלינו, באיזו צורה עלינו להגיב עליה והיכן העצמאות שלנו.
 • היצר הרע לא רע מפני שרע לי או שאני עושה רע לאחרים – אלו עדיין דרגות דומם, צומח וחי שבמין המדבר. הראויים לתיקונים רוחניים, קובעים שהיצר הוא רע כי הוא מפריד אותם מהבורא.
 • קרבה לבורא – מידת השתוות הצורה לבורא; השפעה, אהבה, שמתגלה באדם קודם כל כאהבת הזולת.
 • 2 שלבים בהתקדמות: 1 – “בראתי יצר רע” – זדונות ושגגות שצריכים לגלות, 2 – “בראתי לו תורה תבלין” – שדווקא אותו היצר הרע עוזר לאדם להידבק בבורא.
 • אין יצר רע ואין יצר טוב – כל התכונות הללו מתחברות יחד, ומהן אנו בונים בנו את הדמות של אותו הכוח, הבורא, המקור הקיים היחיד בכל המציאות.
 • הבדיקה, הביקורת על כל המצבים שלנו, יכולה להיות רק בתוך הקבוצה.
 • מתוך הבלבולים אנו בונים את דמות הבורא – מערכת של הנהגה והשפעה המכונה “אור חוזר”, שעל-ידה האדם מגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 7.9.2010

Tuesday, 7 September 2010 אין תגובות »

img_1321.jpgחלק א’: כתבי רב”ש כרך א’, מאמר “ענין יניקה, ועיבור”

 • אם אין התנגדות מצד הגוף, לא נקרא שהאדם נמצא בעבודת ה’, אלא הוא עובד עבור גופו.
 • לא יכול להיות שהאדם עובד עבור הזולת, והגוף נותן לו לעשות זאת.
 • גדלות הבורא – לעומת כל יתר ההבחנות שאני מבחין בי, סביבי ולפניי, גדלות הבורא זה הדבר החשוב, הגדול, הראשון, ולכן אני יכול לעבוד בשבילו, כלומר להשפיע.
 • מכיוון שאני לא מרגיש את הבורא, אני עובד כלפי הקבוצה. אני מגלה שהשפעה היא דבר חשוב אך אין לי כוח, וזה מביא אותי לקשר עם האור המחזיר למוטב, ועל-ידו אני משתנה ויכול להיות המשפיע ולהשפיע לבורא.
 • “דלתות” – מעצורים המחזיקים את ה”עובר” ב”רחם”, בעליון, עד שיגדל, בתנאי שהעובר שומר על עצמו להיות עובר ולא “נפל”, ואז הוא מקבל כוחות מהעליון להיות בו.
 • “למעלה מהדעת” זה ממש למעלה מהאגו – בסתירה גמורה לרגש ולשכל שלי, בצורה כזו שאני לא מסוגל לקבל את זה.
 • עלי להתמלא מזה שאני צריך להשפיע, ממה שאני נותן, ולא ממה שיהיה לי בכלים שלי.
 • לא צריכים לפחד מהירידות, אלא לחכות להן בהכנה.
 • אם אני אוגר בקבוצה ערבות, אין לי בעיה שיתגלו כל הירידות, ואני בטוח שאשתמש בהן בצורה הנכונה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור
המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 6.9.2010

Monday, 6 September 2010 אין תגובות »

999.jpgחלק א’: כתבי רב”ש כרך א’, מאמר “ויצא יעקב”

 • ישנו מצב אחד שהבורא ברא, המצב האמיתי שקיים ואין בו שינויים – עולם איך סוף, היכן שהנברא נמצא עם ביחד הבורא בכל תפארתו.
 • אנו יכולים לראות את כל השינויים רק כלפי הנבראים, כלפינו.
 • השינויים הם באיך שאנו מעריכים את כל הדברים שעוברים דרכנו, עלינו.
 • בעולם אין סוף היינו משתמשים בכל המצבים רק להלל, להודות ולשבח את הבורא – שימוש בכל המצבים כדי להרגיש את עצמי באין סוף.
 • במידת היכולת שלנו להצדיק את המצב, להיות מחוברים מעליו עם המשפיע הכללי, בלהידמות לו על-פני כל המצבים שמתגלים בתוכנו, אנו יכולים למדוד את עצמנו כלפי האין סוף.
 • בכל פעם שאנו מקבלים דחייה, עלינו להשתדל לראות את הדברים הללו לטובתנו; שיציאה וכניסה ויציאה הם כל מיני מאורעות שעוברים עלינו, רק כדי שנקבע על פניהם דבקות במי שמשפיע לנו אותם.
 • עלינו להבין שימין ושמאל הם הרגשות, ערכים שמגיעים מלמעלה, ואת שלבי הסולם, המדרגות עצמן שמקשרות את הימין והשמאל, האדם צריך לעשות, הן לא באות מלמעלה.
 • להצדיק את הבורא – להיות מחובר בחברה בצורה בלתי מוגבלת; שאני לא מרגיש את עצמי, אלא לשירות הזולת. זה נקרא השפעה.
 • אין לי שום אפשרות וסיכוי לתאר את עצמי כלפי הרוחניות, אלא בצורה שהמגע שלי ברוחניות הוא בתוך הקבוצה, בחיבור איתם; שאני יוצא בהשפעה אליהם, זוהי נקודת החיבור ודרכה אני מקבל השפעות מלמעלה שכבר נמצאות בהבחן הנכון, הרוחני. זוהי צורת ההסתכלות הנכונה, המטרתית, שבה אני קומה את “סולם יעקב” שלי.
 • היציאות והכניסות הם ביחס לחשיבות תכונת ההשפעה והאהבה, מצב השלמות, שאני נמצא דבוק בו ויכול להעריך אותו, ללא קשר לצורה שבה המצב מצטייר בי.
 • רק בקשר בין חברי הקבוצה, ניתן לברר מהי תכונת ההשפעה.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 5.9.2010

Sunday, 5 September 2010 אין תגובות »

imon.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך א’, מאמר “מהו כריתת ברית בעבודה”, מאמר 31

 • ישנם שני מצבים: 1 – שיש הרגשה, חיזוק מצד החברה, הבורא, שמייצב הן את הקבוצה והן את האדם, ואז המצב הוא טוב לפי ההרגשה, כתוצאה מזה שהבורא נותן לו להרגיש שיש שכר ברוחניות. במצב זה כורתים ברית.
 • ברית” – התחייבות לעתיד, ואת ההסכם הזה אני האדם חותם בינו לבין הקבוצה. האדם לא יכול לחתום ברית עם הבורא, מכיוון שבזמן הירידה הוא לא יוכל לעמוד בזה. לכן עושים ברית עם משהו יותר ממשי – עם הקבוצה.
 • כריתת הברית – שהקבוצה חותמת שהיא נמצאת בעזרה ושמירה הדדית, שהברית הזו תתקיים.
 • מצב 2: לאחר כריתת הברית, מגיע לאחר זמן מה חוסר חשק – אין תמיכה טבעית בכדאיות היחס הטוב לחברים ולבורא.
 • במצב השני קיימות 2 אפשרויות: אם האדם לא מטפל בזה כמו שצריך, לא מקבל תמיכה מהקבוצה ולא יכול לפנות לאותו מצב קודם שהיה, אז הוא מוצא את עצמו בירידה, עד שהוא עלול להגיע למצב שהוא עוזב בכלל את הדרך. או שיש לו קשר עם הקבוצה והיא מושכת אותו והוא לא יכול לעזוב. הוא נזכר בברית – רואה בקבוצה דוגמה לאותו יחס של טוב וקשר, ונזכר שהוא חייב ללכת למעלה מהדעת – למעלה מחוסר ההרגשה הטובה והחשק.
 • כריתת הברית מביאה אותי לתפילה, מכיוון שאין בכוחותיי להיות בהשפעה, ואז אני מתפלל ל”לשמה” – לחשיבות הבורא, לשכר שתהיה לי נתינה לה’.
 • אנו לא קובעים מהי עליה ומהי ירידה לפי הרגשת המילוי הגשמי – טוב או רע, אלא לפי הרגשת המילוי הרוחני – אמת או שקר.
 • “עליה” – אם המצב מעלה אותי לקראת הבורא ב”אמונה למעלה מהדעת”.
 • האדם יכול לבדוק אם הוא מבקש אמת ולא הרגשה טובה, אם הוא פונה דרך הקבוצה בלבד, מפני שהוא לבדו נמצא תמיד בשקר.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 10.8.2010

Tuesday, 10 August 2010 אין תגובות »

wave.jpgחלק א’: שמעתי, מאמר מ”ב – “מהו, שראשי תיבות אלול “אני לדודי ודודי לי” מרמזת בעבודה

 • בחודש אלול, במקום בכי, צריכה להיות שמחה.
 • “דעה חזקה” – דעה אחת: או לבורא – על-מנת להשפיע, או לי – על-מנת לקבל. שהאדם יודע במה הוא נמצא וקובע את זה.
 • ככל שהאדם מתקדם ומשקיע יותר, הכיוונים הם יותר חדים ומרוחקים זה מזה – “כל הגדול מחברו” – בעלייה, “יצרו גדול ממנו” – מורגש בזמן הירידה, וכך מתקדמים.
 • המדידה הנכונה לעליות וירידות, היא עד כמה אני נמצא בהשפעה מעל הדעת; אם אני נמצא בהרגשה רעה ומעל זה אני מרגיש שמחה, מפני שמעל ההרגשה הרעה אני יכול להיות “גבר” ולחלק את עצמי ל-2 חלקים – כלי קבלה וכוונה על-מנת להשפיע, ולהיות דבוק בכוונה ושמזה תהיה לי שמחה.
 • חודש אלול הוא חודש של בירורים – שהאדם עושה חשבון נפש, ומגלה מתוך חייו מה חשוב – לעשות תיקונים על הטבע שלו ולהתקדם לחיים חדשים, לתחילה חדשה, ל”ראש השנה”.
 • “ראש השנה” זה היום שבו נברא האדם – ביום בזה יולד האדם החדש, שתהיה לו תחילה להידמות לבורא.
 • “אדם” – מי שהולך לפי בירור “אמת ושקר” ולא לפי “מר ומתוק”, מי שמחזיק בתכונת ההשפעה מעל כל מה שיש לו, מעל כלי הקבלה.
 • המשך קריאה »

ראש השנה – התחלה של התפתחות רוחנית

Monday, 14 September 2009 אין תגובות »

imon.jpgראש השנה נקרא תחילת העבודה הרוחנית. במצב זה יש לאדם את כל ההזדמנויות והכוחות כדי לממש את מטרת הבריאה. אם האדם משתמש בהם נכון, הוא מתקדם לעבר המטרה. אם לא, הוא לא מגיע למטרה וצריך להתחיל “שנה חדשה”…

המשך קריאה »

שנה טובה מאמני ישראל

Sunday, 21 September 2008 תגובה אחת »

שבוע לפני ערב ראש השנה, פרויקט “השנה טובה של כולנו” נכנס לתאוצה. מאות אלפי אנשים כבר שלחו “שנות טובות” למשפחותיהם לחבריהם ולכל עם ישראל. ומה איתכם?

ועל הדרך, תהנו מהקליפ הבא: “תחשבו רגע, שאתם מחזיקים את כל העולם בכף ידכם…” שנה טובה מיוחדת מלירז צ’רכי, ארקדי דוכין, נתי רביץ, משה איבגי, הנרי דוד, סשה דמידוב, אורן סמג’ה ולוסי דובניצ’ק.