רשימות משיעור הקבלה היומי – 10.8.2010

יום שלישי, 10 אוגוסט 2010 אין תגובות »

wave.jpgחלק א': שמעתי, מאמר מ"ב – "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה

 • בחודש אלול, במקום בכי, צריכה להיות שמחה.
 • "דעה חזקה" – דעה אחת: או לבורא – על-מנת להשפיע, או לי – על-מנת לקבל. שהאדם יודע במה הוא נמצא וקובע את זה.
 • ככל שהאדם מתקדם ומשקיע יותר, הכיוונים הם יותר חדים ומרוחקים זה מזה – "כל הגדול מחברו" – בעלייה, "יצרו גדול ממנו" – מורגש בזמן הירידה, וכך מתקדמים.
 • המדידה הנכונה לעליות וירידות, היא עד כמה אני נמצא בהשפעה מעל הדעת; אם אני נמצא בהרגשה רעה ומעל זה אני מרגיש שמחה, מפני שמעל ההרגשה הרעה אני יכול להיות "גבר" ולחלק את עצמי ל-2 חלקים – כלי קבלה וכוונה על-מנת להשפיע, ולהיות דבוק בכוונה ושמזה תהיה לי שמחה.
 • חודש אלול הוא חודש של בירורים – שהאדם עושה חשבון נפש, ומגלה מתוך חייו מה חשוב – לעשות תיקונים על הטבע שלו ולהתקדם לחיים חדשים, לתחילה חדשה, ל"ראש השנה".
 • "ראש השנה" זה היום שבו נברא האדם – ביום בזה יולד האדם החדש, שתהיה לו תחילה להידמות לבורא.
 • "אדם" – מי שהולך לפי בירור "אמת ושקר" ולא לפי "מר ומתוק", מי שמחזיק בתכונת ההשפעה מעל כל מה שיש לו, מעל כלי הקבלה.
 • המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 2.8.2010

יום שני, 2 אוגוסט 2010 אין תגובות »

999.jpgחלק א': כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "ענין אמת ואמונה"

 • הבורא הוא תכונה אחת – השפעה, טוב ומיטיב. הנברא כלול מ-2 – יש ואין, ולכן כל הרגשה ופרט במציאותו באים כדבר והיפוכו, כהתנגשות בין 2 דברים מנוגדים, ורק בצורה הזו הנברא מרגיש שהוא נמצא.
 • "אמונה" – שהנברא צריך לעבוד, לא רק במצב שהוא נמצא כבהמה הפועלת מתוך מה שיש לה, אלא במדרגה הבאה שעדיין אין בו, שהוא מקבל את התנאים של המדרגה הבאה כעובדה, למרות שהם הפוכים למצבו הנוכחי.
 • בדרגות ההשפעה, כל דרגה עליונה הפוכה מהדרגה הקודמת, כי היא בנויה בהשפעה מעל הקבלה.
 • כל עבודתנו היא באיתור הכלים שבהם אנו יכולים לגרום לעצמנו, שמדרגתנו הבאה תהיה רצויה בעינינו.
 • יש לנו בעיה שאנו פועלים מתוך הרגל, בהכרה ובתת ההכרה, שמה שאנו רגילים אליו, אנו רואים ומרגישים, מקבלים בשכל בחשבון ברור, ומה שאנו לא מרגישים עובר לידינו ואנו לא קולטים את זה, זה נפסל בתת ההכרה עוד לפני שזה מגיע לתפיסה.
 • האדם צריך להתרגל להיות כל הזמן ער בלהרגיש את הדברים ההפוכים בו – מצד אחד מה שהוא מרגיש וחושב במדרגתו הנוכחית, ובמקביל, לבקר ממדרגה עליונה יותר את מחשבתו והרגשתו, וכך להיות בכל פעם בין 2 המדרגות ולשמוח במצב הזה.
 • את הכוחות להתעלות מעל מצבו, האדם יכול לקבל רק מהחברה, שתחזיק אותו כמגנט מעל הקרקע שלו.
 • אם האדם מרגיש רק מצב אחד זהו שקר; המצב האמיתי הוא כאשר האדם מרגיש את עצמו בין 2 מדרגות, ושתיהן מביאות לו גם שלמות וגם חיסרון. זהו המצב התמידי, שצריך להיות בהרגל שלנו ועלינו להיות בשמחה שאנו בו.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 6.7.2010

יום שלישי, 6 יולי 2010 אין תגובות »

zolaam.jpgחלק א': כתבי רב"ש, כרך א': מאמר "וירא אליו ה' באלוני ממרא"

 • התורה מספרת לנו על התהליך שאנו עוברים – איך האדם יכול לברר את תכונותיו ורצונותיו ועם מה כדאי לו להזדהות.
 • עלינו להשתמש בכל הכוחות שלנו, רק להחליט מי קובע את ההחלטות וכלפי איזו תכונה שלנו כל התכונות מתחברות ומתלוות.
 • כל אחד ואחד צריך להגיע לחלטה שהוא מגיע ל"מילה"; שהוא מפסיק לעבוד עם הרצון לקבל שלו, "ענר", ועם "אשכול" כי הוא לא יכול לשקול את מצבו בצורה הנכונה, אלא רק כשהאדם למעלה מהרצון לקבל, "ממרא", הוא יכול להגיע לחלטה שהוא יכול להשפיע על-מנת להשפיע, בינה.
 • כל אדם יצטרך לעבור את כל שלבי התיקון שהתורה מדברת עליהם.
 • "למעלה מהדעת" – שאני מסוגל להגיע למצב שבו תכונת ההשפעה חשובה אצלי יותר מתכונת הקבלה.
 • בעבודה למעלה מהדעת, אני בודק ומסביר לעצמי את הכל, ואחרי כל זה אני מעדיף להיות בתכונת ההשפעה על פני הדעת.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 1.7.2010

יום חמישי, 1 יולי 2010 אין תגובות »

12344.jpgחלק א': כתבי הרב"ש ,כרך א', מאמר "אתם ניצבים היום כולכם", שיעור 2

 • אם האנשים לא מחוברים, אין הבורא רואה אותם, כאילו הם לא נמצאים, כי הוא לא רואה כל אחד בצורה הנפרדת שלו, אלא רק את מספר החיבורים בין האנשים.
 • יש לנו את כל התנאים כדי להגיע ליצירת הכלי הנכון, כל ההכנות להיות דומים לבורא מצד אחד ועצמאיים מהצד השני, ועל האדם מוטלת רק העבודה, והיא כן נמצאת ברשותו.
 • אנו מסוגלים לבצע את העשייה, אפילו נגד הרצון, והיא תוביל אותנו לבירור הנכון – שאנו צריכים כוונה שאותה אנו לא יכולים להשיג, ומתוך הבירור הזה נוכל לפנות לבורא שישנה לנו את הכוונה.
 • מלכתחילה, עלינו לברר מהו המעשה, מה עלי לעשות; המעשה הוא הכנעה לקבוצה מצד אחד והשפעה לקבוצה מהצד השני.
 • המעשה שהבורא דורש הוא ערבות, איחוד, חיבור.
 • על האדם להאמין שבכל רצון אגואיסטי חדש שמתעורר בו, יש מצב חדש של קבלת התורה – המאור שיבוא ויתקן אותו, שבכל רגע זה יכול להתממש.
 • החשוב ביותר הוא לא להתבלבל ולקחת על עצמנו את עבודת ה', אלא לברר מהי עבודתו ומהי עבודתנו, וכתוצאה מכך האדם יתמקד בבניית החיסרון, שיאפשר לבורא לעבוד עליו.
 • אנו לא באים לתקן את השבירה, אנו חייבים רק לגלות את כוח השבירה בינינו כתוצאה מהניסיון לחיבור.
 • החיבור הוא לא מה שנמצא בחומר, אלא משהו שנמצא מעל החומר, ששייך לנקודה אחרת של המציאות, ומהות החיבור הזה זו כבר האלוקות.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 28.6.2010

יום שני, 28 יוני 2010 אין תגובות »

zolaam2.jpgחלק א': כתבי רב"ש, כרך א': מאמר "מעוז צור ישועתי"

 • אין בהתפתחות האנושית דבר חדש, אלא רק גילוי הקיים בהדרגה, בדרגות דומם, צומח וחי, בצורה שכבר כלולה בטבע.
 • במין החי ישנה תוספת – מלבד האינסטינקטים, הרשימות הפנימיות שקיימות בדומם ובצומח, ישנה התפתחות מרשימות חיצוניות – רצונות לכסף, כבוד, שליטה ומושכלות, המתפתחות באדם על-ידי הסביבה ומפתחות אותו, עד שהוא מגלה שכל מה שנמצא סביבו קיים למעשה בתוכו.
 • הרשימות החיצוניות מסודרות דווקא בצורה כזו מהבורא, כדי לתת לאדם אפשרות להיות בבחירה חופשית – לבחור את הסביבה שבה הוא יתפתח ובזה הוא משפיע על גורלו.
 • בדומה להרגשת הבושה שהאדם מרגיש כתוצאה מחוסר בלבושים גשמיים, החברה יכולה לחייב אותו ללבוש לבושים רוחניים, כתוצאה מהבושה שמתגלה בו בשל היותו ערום מבחינה רוחנית.
 • אדם שמבין את השפעת הסביבה כלפי הבושה שבו, יכול להשתמש בזה בצורה מבוררת על-מנת להביא את עצמו לרוחניות.
 • הבחירה העיקרית הכללית, חייבת להיות בסביבה שמטרתה היא אהבת הזולת, אהבת הבורא.
 • העיקר הוא ביקורת תמידית של החברה, כלפי אותה המטרה שהיא קבעה לעצמה.
 • בזה שאני בוחר את השפעת הסביבה עלי, אני בוחר בכל פעם את הכלים והשינויים הפנימיים שלי.
  המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 24.3.2010

יום רביעי, 24 מרץ 2010 אין תגובות »

3465.jpgהכנה לשיעור: שמעתי, מאמר ס"ג, "לוו עלי ואני פורע"

 • "אור של שבת" – האור שאותו הנברא צריך לגלות, לאחר שסיים את כל התיקונים.
 • בדרגות ההתפתחות הראשונות של הרצון לקבל, כל השינויים עוברים בצורה מחויבת מהאור – התעוררות מלמעלה, עד שהנברא מגיע למצב שהוא מתחיל להכיר בעצמו במי שמנהל אותו – התעוררות מלמטה.
 • ההתעוררות מלמעלה היא נסתרת, וההתעוררות מלמטה היא גלויה.
 • האור שפועל על הרצון לקבל לתיקון ולמילוי הוא אותו "אור של שבת", שאמור למלא את הנברא במצבו הסופי, כי רק אור זה יכול להביא את הנברא למצב של דבקות מלאה.
 • "אהבה" – כאשר כל אחד כלול מרצון השני, משמש לו במלואו, וכולו קיים רק כדי לשרת לרצון הזה מתוך אהבה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור
המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 23.3.2010

יום שלישי, 23 מרץ 2010 אין תגובות »

9999.jpgהכנה לשיעור: שמעתי, מאמר י"ד, מהו רוממות ה'

 • כל העבודה שלנו היא על הרוממות; לאחר שהאדם מחליט מה גבוה ולמה, אז נקרא שהוא כבר מתחיל את דרכו בחיים.
 • כל העבודה היא בבירור, מה אני רוצה שיהיה לי יותר חשוב, גדול, ואז אני מבקש אותו מהקבוצה, וכתוצאה מהשפעתה עלי, אני יכול לפנות לגורם עליון יותר – הבורא.
 • "למעלה מהדעת" – נגד דעתי; וכמה שהדעת יותר גדולה, כך גם ההתנגדות.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור
המשך קריאה »

רשימות משיעור הקבלה היומי – 31.1.2010

יום ראשון, 31 ינואר 2010 תגובה אחת »

545.jpgחלק א': זוהר לעם, פרשת מקץ, אות ז', שיעור 2

 • כרגיל, לפני שאנו קוראים ספרי קבלה, ומיוחד בספר הזוהר, אנו צריכים לכוון את עצמנו אל המטרה.
 • ביחס להשפיע לזולת, אגלה רצון חדש; אם אפתח קשר נכון לכל הרצונות שנמצאים מחוץ לי, הם יהיו הרצון שלי. זה הכלי של העולם הרוחני, המקום הרוחני נמצא מחוץ לי.
 • יחס המקבל כלפי דומם, צומח וחי הנמצאים מחוץ לי, מכניסים אותי להרגשת "גהנום", ויחס המשפיע כלפיהם, מכניס אותי להרגשת "גן עדן".
 • כדי לשכנע את עצמו שהרוחניות נמצאת מחוץ לו, על האדם לבקש עזרה מבחוץ, מהקבוצה.
 • כל לימוד הקבלה הוא כדי לעזור לנו להשיג את היחס הנכון דלהשפיע ודאהבה כלפי הזולת, ולמצוא בו את הבורא והשכינה שורים בו יחד – "הוא ושמו אחד".
 • הקשר ביני לבין האחרים זו הנשמה שלי.
  המשך קריאה »
https://google.com/