רשימות משיעור הקבלה היומי – 20.5.2010

wave.jpgהכנה לשיעור: שמעתי,  מאמר רכ"ד "ענין יסוד נוקבא ויסוד דדכורא"

 • בחינות א', ב' ו-ג' מייצבות את ובונות את המלכות וקושרות אותה לשורש.
 • "מסך ואור חוזר" – נטיית המלכות להידמות לשורש.
 • בשלב הראשון של התיקון, מלכות רוכשת "יסוד דזכר" – כוונה להשפיע על-מנת להשפיע, ובשלב השני, מה"יסוד דזכר" בונים "יסוד דנקבה" – כוונה לקבל על-מנת להשפיע.
 • בסך-הכל, כל חכמת הקבלה מיועדת כדי להסביר לנו את השילוב הנכון בין יסודות זכר ונקבה.
 • כוח הבינה שבבריאה קובע את מידת הקשר בין יסוד דזכר ויסוד דנקבה, כי רק לפי מידת שיתוף הבינה ביניהם הם יכולים להתחבר – "איש ואישה, זכו – שכינה ביניהם".

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א': זוהר לעם, פרשת "ויקרא", אות ק"ה, שיעור 6

 • הכול – טוב ורע, בא מלמעלה, חוץ מהחלטת האדם – נקודת הבחירה החופשית, שבה הוא יכול על-ידי החברה ולאחר כל הידיעה שלו, להשתדל לשנות את יחסו לחיים.
 • אנו אף פעם לא חוטאים, אלא רק מגלים את החטאים שנמצאים בנו מלכתחילה, כתוצאה מהיותנו הפוכים מהבורא.
 • נקודת קליפת נגה – תחילת המסך, מתגלה בעבודה שלנו עם הקבוצה. זוהי נקודה שלא שייכת לבורא, ובה האדם מכריע את העולם לכף זכות או חובה. זו נקודת הבחירה החופשית של חיבור האדם עם הסביבה, ולאחר גילויה, האדם מתחיל לבנות את קו ההתקדמות הישר לבורא, שאיתו הוא עולה ממטה למעלה בעצמו.
 • כל הפרצופים ממטה למעלה לא היו קיימים, הם משהו שאנו בונים בעצמנו, והוא נקרא ה"אדם".
 • היצר הרע הוא בקשר האדם לבורא, ואדם המגלה זאת שמח בגילוי היצר הרע, כי דרכו הוא מתקשר לבורא.
 • אם האדם רוצה את גילוי הבורא כדי להרגיע את עצמו בכל המצבים, הבורא לא מתגלה. הבורא מתגלה אם האדם רוצה לגלות אותו כדי להשפיע.
 • הפעולות שאנו עושים הן גדולות אך נסתרות מאיתנו, כי בשלב זה כולן מבוצעות במלכות, בחושך, ולכן אנחנו עדיין לא מזהים אותן כחשובות ומועילות.
 • בירורים בדרך, הם רק בבחירה החופשית, בעניין החיזוק בסביבה הנכונה.
 • המדידה ברוחניות היא לפי היגיעה הסגולית של האדם, ולא לפי כמות או גודל הפעולות שהוא מבצע.
 • רק על התפילות שהאדם מלקט מהסביבה – "תפילת רבים", תפילה עבור חיבור – יש ענייה מלמעלה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': "כתבי בעל הסולם", "פתיחה לפירוש הסולם", אות י"ב, שיעור 4

 • כמה שהאדם מתקדם ברוחניות, הוא מגלה בו עביות גדולה יותר, ובהתאמה, אור גדול ורחב יותר.
 • ניתן לסדר את הקשר בין העביות לאור רק בקו אמצעי – מחוץ לאדם, עם הנשמות האחרות ועם הבורא.
 • ניתן לקשור את העביות עם הזכות, רק אם האדם משתדל לממש את זה בתוך הקשר שלו עם החברה; שם הוא מוצא את היכולת לממש את האגו שלו בצורה הנכונה, וכתוצאה מכך להצדיק את הנוכחות שלו בו.
 • ההשגה הגדולה ביותר היא תמיד בכלי הזך ביותר – כתר, ועביות הכלים תמיד מצטרפת אליו.
 • לפני צמצום א' אנו מודדים את התענוג בכלי הקבלה; לאחר צמצום א' אנו מודדים את התענוג בכלי ההשפעה, ולכן יש לנו ערך הפוך בין האורות לכלים.
 • על-ידי ההכנה הנכונה שלנו בסביבה ובלימוד, נוכל לקבל את התגלות הרשעים ולממש אותם בצורה הנכונה. בצורה אחרת, הרשעים לא יתגלו.
 • רוב התיקונים שלנו הם בגלגלתא-עיניים, ורק לקראת גמר התיקון מתחילה עבודה עם האח"פ.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי רב"ש –  מאמר  17, מטרת החברה – ב', שנת 1984

 • אהבה עצמית היא הטבע שלנו ואי אפשר לצאת מתוכו. כל הפעולות שלנו הן בצורה הכרחית רק לתועלת עצמנו.
 • ניתן לשנות את עצמי רק על-ידי כוח זר.
 • ללא הנקודה שבלב, האדם חי בדרגת העולם הזה בלבד. אם יש לו נקודה שבלב, הוא מתחיל להרגיש נוחות במצבו, ואז כבר פועלים עליו 2 כוחות – משהו שדוחף אותו מאחור ומשהו שמושך אותו מקדימה.
 • הנקודה שבלב קשורה למערכת הנשמות – "אדם", ועבורנו זו הקבוצה.
 • אני יכול להיות או בטבע לקבל או בטבע להשפיע, ועלי להחליט למה אני שייך.
 • האמצעי לעבור מהמצב הנוכחי למצב עליון, זו החברה.
 • "חברה" – כוח גדול פנימי, שנוכל לעבוד בו יחד, לבטל את הרצון לקבל שלנו שקבענו שהוא רע ולהגיע לטוב.
 • המטרה – להגיע להשפעה, לאהבת הזולת, ודרכה להגיע לאהבת ה'.
 • הבהמיות שלי היא רעה, כי היא מונעת ממני להגיע לבורא, לכוח האהבה.
 • החברה לא עושה עבודה על האדם, אלא היא האמצעי שעליו האדם יכול לעבוד; ביחסו אליה ובביטולו כלפיה,
 • הוא הופך אותה מגשמית לרוחנית.
 • לאחר ביטולו העצמי, כל אחד מביא את הכוחות שקיבל מהקבוצה בחזרה לתוכה, וכך באיחוד הכוחות החוזר, עולה הקבוצה בדרגות הסולם הרוחני.
 • אני מבטל את עצמי כלפי החבר, מכיוון שיש בו נקודה אלוקית, מפני שהבורא רוצה בו. הוא נבחר להיות שותף שלי – הבורא החליט שעלינו לעבוד ביחד.
 • אין לנו בעיה עם הרע של כל אחד ואחד – אנו לא לוקחים זאת בחשבון ולא עובדים עם זה – הרשת שלנו היא בין כל הנקודות שבלב.
 • אין לי גישה לאלוקים, מלבד חיבור לנקודות "חלק אלוקה ממעל" שבחברים. בחיבור אליהם נקרא שאני מבטל את עצמי כלפי אלוקים.
 • עלינו להיות רק בדיבורים ומעשים שמביאים למטרה, ובזה עוסק המאמר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button