רשימות משיעור הקבלה היומי – 4.5.2010

zolaam.jpgהכנה לשיעור: שמעתי, מאמר קל"ז, "צלפחד היה מקושש עצים"

 • הבורא הוא רצון להשפיע, ובאדם לא יכול להיות רצון להשפיע, אלא רק כוונה על-מנת להשפיע על-פני חומר הקבלה.
 • סיום פעולת התיקון היא ששניהם מתחברים יחד – אורות המן בכלי מרדכי.
 • "צדיק" – השתוקקות להשפעה; היכולת להגדיל את כוונת ההשפעה על-פני כל מצבי הקבלה.
 • אנו צריכים להבין מראש, שכל המצבים שלנו יהיו תמיד בהתנגשות פנימית, ושאנו לא נוכל לקשר ביניהם ולהשלים אותם, אלא רק האור שיגיע מלמעלה יוכל להשלים אותם, ולגרום לנו לראות את החשיבות בקיום שניהם.
 • כל ההתקדמות היא באיך להשלים עם המצבים המנוגדים – טבע הרצון לקבל, בצורה להשפיע.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א': זוהר לעם, פרשת "וארא", אות קכ"ח, שיעור 6

 • "אהרון" – תכונה באדם, שבעזרת הכוח שהיא מקבלת מלמעלה, היא מסוגלת לא לאחוז ולהפסיק את ההנאה מהשפע.
 • "מים", "חלב" – כשמתקבל האור בכלי ההשפעה – כלי ישראל; "דם" – כשמתקבל האור בכלי הקבלה – כלי מצריים.
 • מכות מצריים הן החלטות מתקדמות בהדרגה מצד הרצון לקבל, עד כמה אנו מוכנים להיות מעל הקבלה בהשפעה.
 • ממצב מצריים והלאה, הגדילה היא בצורה הדדית, ללא שליטת כוח אחד על השני.
 • מעבר המצבים תלוי רק בתמיכת החברה; האור פועל רק דרך חיבור הנשמות, ורק כך ניתן לעבור את עשר המכות ושאר המצבים.
 • עלינו להשתדל להעביר את הכתוב בזוהר, להבחנות שאנו מכירים מתוך חכמת הקבלה, או להבחנות פנימיות-רגשיות.
 • הקושי לוותר נובע כתוצאה מהזדהות האדם עם הרצון לקבל שלו; עלינו להזדהות עם הקו האמצעי, שמחובר משני הקווים – קבלה והשפעה, ללא שיוך עצמנו אליהם, תוך התעלות למעלה מהם, ואז נרגיש שיש לנו מציאות חדשה, נפרדת לגמרי, שרק נעזרת בהם.
 • עצמאות האדם היא בהרכבת הקו האמצעי משני הקווים, ימין ושמאל.
 • בשלב הראשון האדם מרגיש שרע לו ברצון לקבל, כדי שיתנתק ממנו בצורה הדרגתית, ובשלב השני האדם דווקא רוצה שהרצון לקבל יגדל בו, מכיוון שהוא בונה את עצמו על-פניו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': כתבי בעל הסולם, "בית שער הכוונות", אות קכ"ב, שיעור 38

 • בקליפה – כמה שיותר לקבל, יותר שולט; בקדושה – כמה שיותר להשפיע, יותר שולט.
 • "שם" – רצון לקבל שיש לו יחס להשפעה וכתוצאה מכך מתהווה בו צורה; אנו לא קוראים בשם לרצון לקבל עצמו או לאור, אלא ליחס של הרצון לקבל אל האור.
 • "עץ חיים" – תפארת.
 • ספירת היסוד היא נקודת המגע העיקרית, שבה אנו רואים את עצמנו מבפנים וכאילו מבחוץ.
 • אין לנו כל אחיזה או מגע למעלה ממלכות; כל מה שאנו רואים, אנו רואים במלכות.
 • תפקיד החיצוניים, הוא לברר את כל ההבחנות הקיימות בין מלכות לבינה, ולכן שליטתם היא עד ל"ב האבן.
 • מטרת המקובלים היא לא להביא אותך לדעת, אלא להיסח דעת, וככל שתתקדם הבלבול ילך ויגדל, וזו צורת הגדילה הנכונה, כי "לא החכם למד".

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם, מאמר "מתן תורה" , אות י', שיעור 6

 • כל התורה היא אמצעי, איך להרכיב באדם תכונה חדשה שנקראת "בורא".
 • הרגש והשכל שלנו לא שייכים במאומה לגילוי הבורא; גילוי הבורא זה היווצרות תכונת הבורא באדם, ולשם זה ניתנה לנו התורה, כאמצעי ליצור בנו את המצב החדש הזה.
 • כל מה שכתוב בתורה, כתוב רק על-מנת למשוך בעזרתו את המאור המחזיר למוטב, ולצפות ממנו לפתח בנו רגש וידיעה חדשים, שיתנו לנו את הרגשת המציאות העליונה.
 • הפער בין שתי דרגות הקיום המקבילות – הגשמית והרוחנית, מקנה לאדם עצמאות, כתוצאה מרכישת הרוחניות מתוך נקודה כביכול בלתי תלויה.
 • רק הסביבה יכולה לפעול על האדם, לחפש בכל רגע רגש ושכל חדשים, גבוהים יותר שישפיעו עליו.
 • "שכל רוחני" – שכל שעובד לפי השפעה.
 • ההבדל בין העולם הזה לבין העולם הרוחני, הוא בכוונה בלבד, והפעולה בשניהם יכולה להיות זהה לחלוטין.
 • אהבה ללא שנאה זו קליפה; בקדושה השנאה נשארת – הזולת נשאר רחוק ממני, ועל-פני הריחוק יש לי קשר אליו – המסך.
 • נתינה היא מעבר מרשות לרשות; אם נמחק בינינו את ההבדל הזה לא יתקיימו נתינה וקבלה, ולכן אל לנו לבטל את הפער בינינו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button