התפתחות רוחנית? רק על-ידי חיבור!

birds.jpgהתפתחות רוחנית נתפסת בדרך כלל אצל האדם כעבודה פנימית אישית שעליו לבצע. אם כן, מדוע קיים הכלל הרוחני “ואהבת לרעך כמוך”?

התקדמות רוחנית תלויה וניתנת למדידה אך ורק בחיבור של האדם לאנשים אחרים. דרך התחברות לחברה ששואפת ורוצה להשיג רוחניות, מתווספים לאדם כוח ורצון להגיע לרוחניות. ורק בעבודה בחברה כזו אפשר להרגיש עד כמה הרוחניות חסרה לנו…

ניתן להמחיש התפתחות רוחנית אמיתית בנוסחה פשוטה:

• בעקבות עבודה בחברה מתאימה, האדם מרגיש עד כמה חסר לו יתר חיבור אליה, כלומר – רוחניות.
• לאחר מכן הוא מגיע ללימוד ומבקש מהמאור המחזיר למוטב (הבורא, הכוח העליון) כוחות להתחבר יחד.
• ואז הוא מקבל כוחות חדשים שאותם הוא משקיע אותם בחזרה בחברה.
• וחוזר חלילה, עד לחיבור השלם עם החברה, שבו האדם מגלה את המציאות הרוחנית השלמה.

רוצים לדעת מה מקובל חושב על כל זה?
wwwlaitmancoil.png  “אחד” – הבלוג האישי של הרב לייטמן. לחצו לכניסה

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button