מילים מילים ואת משמעותן…

הכלל החשוב ביותר בלימוד הקבלה הוא שכל כתבי הקבלה עוסקים רק בעולם הרוחני, המילים הכתובות בספרי הקבלה מתארות את העולם העליון בלבד, ואין בהם אף לא מילה אחת המדברת על העולם שלנו. אי הבנה של המילים וההגדרות הבסיסיות בקבלה הוא הגורם לכל הבלבול שקיים סביב הקבלה בימינו. פירוש לקוי של המילים מוביל את האדם לחשוב בטעות שהקבלה עוסקת במדיטציות, בלחשים או בקמעות.באותה המידה, גם מי שלומד בספר התורה טרם שלמד את חכמת הקבלה, עלול להתבלבל ולחשוב שהתורה מדברת על העולם הזה. וכבר כתב על כך רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר: "אוי לאותו אדם שאומר, כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות ודברי הדיוט… אלא שכל דברי התורה, הם דברים עליונים וסודות עליונים" (זוהר בהעלותך, פירוש הסולם אות נ"ח).

"המחברים השתמשו במילים מהעולם הזה רק לסימנים על שורשיהם העליונים" (בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, חלק א' אות א').

כדי להחליף ביניהם רשמים וידיעות על גילוייהם בעולם העליון, פיתחו המקובלים מעין שפת קוד מיוחדת שנקראת "שפת הענפים", וכתבו בה את ספריהם. בשפה זו הם השתמשו אמנם במילים מהעולם שלנו, אולם הם עשו זאת רק על מנת להצביע על מצבים ותהליכים בעולם הרוחני.

אם כן, מהי התועלת בקריאת דבריהם של המקובלים עבור מי שאינו מכיר את השורשים העליונים? בעל הסולם משיב על כך בסוף הקדמתו לתלמוד עשר הספירות: "כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים את מה שלומדים – אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין את מה שלומדים – מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם" (אות קנ"ה).

המקובלים מתארים בספריהם את המצב המושלם שלנו, מצב שבו אנו כבר מלאים בכל טוב ועונג. לכן, כשאנו קוראים בכתביהם ורוצים להגיע למצב המושלם שלנו, אנו מושכים ממנו הארה מיוחדת אלינו. הארה זו, שנקראת "המאור המחזיר למוטב", מתחילה לכוון אותנו לאט לאט אל העולם הרוחני – עולם שלם ונצחי.

עוד בהרצאה:

• בעל הסולם כותב במאמר מהות חכמת הקבלה שדווקא מתוך אלה שעוסקים בקבלה מעטים יודעים מהי.
• מה נותנת לי הקבלה? מאיזה תוכן להתחיל ללמוד? מיהם המקובלים הגדולים בהיסטוריה?
• בנשמה שלנו יש מעין בסיס מידע שבו "נרשם" כמה סבלנו לעומת כמה נהנינו במהלך כל הגלגולים שעברנו. כשאנו מגיעים לרף מסוים של סבל, מתעוררת בנו השאלה "בשביל מה כל זה?", "לשם מה אני חי?". חכמת הקבלה היא שיטה לעבור מחיים שבהם אנו רוצים אך לא מקבלים לחיים שבהם אנו מתמלאים ללא הפסק.
• יש כאלה שמאמינים שיש כוח עליון ויש כאלה שמאמינים שאין. הקבלה לא מדברת לא על אלה ולא על אלה. הקבלה עוסקת בגילוי הכוח העליון. המקובלים מסבירים שהכוח העליון או הטבע הם היינו אך.
הרצאה בבית קבלה לעם מבוססת על מאמר "מהות חכמת הקבלה"

צפו בהרצאה המלאה

הורידוMP3

לא ניתן להוסיף תגובות.

AddThis Social Bookmark Button