נשבר לי הלב – התפתחות רוחנית מובילה ליאוש המוביל לתפילה

מהו "לב שבור"?

"אין מצב יותר מאושר בעולמו של אדם, אלא בשעה שמוציא עצמו כמיואש מכוחותיו עצמו, כלומר כי כבר יגע ועשה כל מה שמצוייר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז ראוי לתפלה שלמה לעזרתו יתברך, שהרי יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו התועלת. וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצדו עצמו, אין תפילתו שלמה. ועל זה אומר "רם ה' ושפל יראה"". (בעל הסולם, פרי חכם אגרות).

כאשר אדם מגיע למצב שאותו מתאר בעל הסולם, הוא כבר מוכן לתפילה כל כך חזקה, תפילה שמגיעה ישירות לבורא, השולח לאדם את כוח התיקון שמשנה את תכונותיו מקבלה להשפעה.

בתהליך שבירת מערכת "אדם הראשון", לא ניזוקה כל נשמה ונשמה בעצמה אלא ניזוק הקשר שלה עם כל הנשמות האחרות. לכן, אין לאדם לתקן את נשמתו הפרטית אלא את היחס בין הנשמות – משנאה לאהבה. 

"לב שבור" נקרא כך, מפני שהוא מגלה את השבירה שנעשתה בכלי "אדם הראשון". רק מאותו המקום שבו נעשתה השבירה ובעקבות בקשת האדם הנכונה, יכול להגיע האור ולתקן אותה.

עוד בשיעור:
• ההבדל העיקרי בין דת וקבלה הוא שבדת, הנברא מבקש מהבורא שישתנה כלפיו – כאילו שקיים כוח אחר ששולח לו את הצרות והייסורים בחייו. לפי תפיסת חכמת הקבלה, אדם המרגיש ייסורים מרגיש כך מפני שהוא הפוך בתכונותיו לבורא, לכוח הטוב והמיטיב השולט בעולם. לכן על האדם להשתנות כלפי אותו הכוח ואז הוא ירגיש אותו כטוב.
• אדם המתקדם בצורה נכונה בדרך של התפתחות רוחנית, נדחה לרוב על-ידי הכלל, כי הוא צועד בדרך של השפעה והכלל בוחר בדרך הפוכה לחלוטין, דרך הקבלה. בידודו של אותו אדם עוזר לו בדרכו, כי הוא מונע ממנו להיסחף אחר טבעו הגשמי, טבע חמקמק שהיה נכנע בקלות לדעת רוב העולם.
השיעור מבוסס על שמעתי, מאמר כ"ז, "מהו רם ה' ושפל יראה"

צפו בשיעור המלא

הורידו MP3

לא ניתן להוסיף תגובות.

AddThis Social Bookmark Button