עם ישראל הוא רק מעבר

kabbalah.jpg“בשעת פגישתה של היהדות עם העולם ההלניסטי נשאלה לא אחת השאלה הנוקבת: אם תורת ישראל היא מכלול החכמה האלוקית – כיצד ייתכן שחוכמה זו לא נתגלתה לכל העולם? וכיצד ייתכן שעם קטן אחד יטען לזכות ולבעלות ייחודית על אותה חוכמת אלוקים?”

כך כותב חוקר המקרא והאגדה יוסף היינמן בספרו “אגדות ותולדותיהן” מ-1974. אבל השאלות הללו אינן נחלתה של התקופה ההלניסטית בלבד – רבים ניסו להתמודד איתן לאורך ההיסטוריה והן ראויות הן להישאל גם ובמיוחד היום, זמן תחילת תהליך תיקונו הסופי של העולם…

מסופר במקורות שתחילה הבורא פנה לכל אחת משבעים אומות העולם ורצה לתת להן את התורה, אך אף לא אחת מהן הסכימה לקבל אותה, ולכן הוא הציע את תורתו לעם ישראל.

ומה אומרת על זה הקבלה?
חכמת הקבלה מלמדת אותנו שקיימת מערכת אחידה של נשמות בשם “אדם הראשון”, שהוא למעשה הנברא היחיד שקיים. בתוך המערכת הזו מתגלה תכונת ההשפעה או במילים אחרות “בורא”. אותו “אדם הראשון” נשבר למליוני נשמות פרטיות, שכולן צריכות לגלות את אותו מצב השבירה המקולקל ולרצות להתחבר בחזרה, כולן יחד, כאחד.

נשמות ישראל
כדי שתהליך החיבור יהיה קל יותר, ניתנה תחילה השיטה כיצד להתחבר – שיטת הקבלה, רק לחלק מהנשמות, שנקראות “נשמות ישראל”. משמע שאור הבורא יכול לרדת מהעולם העליון אל העולם שלנו רק בתנאי שיעבוד קודם לכן דרך סוג אחד של נשמות, נשמות ישראל, ורק לאחר מכן הוא יגיע לשאר נשמות אומות העולם.

עם ישראל הוא רק מעבר
גדולי המקובלים לכל אורך ההיסטוריה חוזרים ומסבירים שישראל היא בסך-הכול מעבר ובסופו של דבר, תיקון העולם הוא הדבר החשוב. הרי כל העמים צריכים להתחבר בחזרה למערכת “אדם הראשון” ואור הבורא נועד להתגלות בכל העולם.

לכן אם ישראל אינם עוסקים בהתפתחות רוחנית ומקבלים לתוכם את האור העליון תחילה, הם לא יוכלו להוביל את אותו האור לשאר נשמות אומות העולם ולהיות מה שנועדו להיות – “אור לגויים”.
_________________________________________________________

מה זה בעצם מקובל?
מקובל הוא מתאם בין האור המחזיר למוטב לבין הדור שבו הוא פועל:

נשמות המקובלים פועלות כדי לקרב את האור המחזיר למוטב, האור המתקן, לאנושות. הם בונים מערכות בתוך מערכת “אדם הראשון” שפועלות לכך. הפעולות שהם עושים נקראות “תיקונים”, והן נמצאות בפועל במערכת “אדם הראשון”.

כל מקובל פועל בדורו כדי לקרב לאנושות את המערכת שתשפיע לה את האור המחזיר למוטב.

רוצים לדעת מה מקובל חושב על כל זה?
wwwlaitmancoil.png “הקשר עם המורה שלי” – הבלוג האישי של הרב לייטמן. לחצו לכניסה

לחצו לצפייה בשיעור בנושא “קבלה, מקובלים ועם ישראל”

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button