עשה זאת בעצמך – הוראות לבניית כיסא הכבוד

מהו "כיסא הכבוד"? מטרת הבורא היא לגלות את עצמו לאדם. אם האדם בונה "מסך" – כיסוי על כלי הקבלה שלו ומוכן לעבוד רק עם כלי ההשפעה אותם רכש, אז מתגלה הבורא לנברא.

אדם צריך לבנות את "כיסא הכבוד": כיסא מלשון כיסוי – האדם "מכסה" את כל הרצונות לקבל שלו ורוכש את תכונת ההשפעה. בכך הוא משווה את צורתו למלך ומגלה אותו: הבורא – אור חכמה, שמתגלה בתוך "כיסא הכבוד" – אור חסדים.

עוד בשיעור:
• לאחר "חטא אדם הראשון", אנו נולדים בעולם הזה כבר בצורה מקולקלת. לכל מאיתנו יש חובה להגיע ל"תשובה" – השתוות צורה עם הבורא. לחזור בידוק לאותו המצב המתוקן שהיה לפני החטא. על-ידי לימוד חכמת הקבלה, אנו מזמינים על עצמנו את המאור המחזיר למוטב, והוא "מחזיר אותנו בתשובה".
• אדם שצועד בדרך התפתחות רוחנית, מגיע לעיתים למצבים בהם הוא מתאכזב מהעובדה שהוא לא מקבל את העזרה לה ייחל "מלמעלה". הסיבה לכך היא שהוא עדיין לא הגיע למצב שבו הוא מרכז את כל יגיעתו, מאמציו וייסוריו, לכלל הרגשה הנקראת "תפילה לתיקון" – לעבור מתכונת הקבלה לתכונת ההשפעה.
• בזמן ההסתר, האדם צריך לגלות הבחנות רבות, חלקן הגדול הן הרגשות לא נעימות ואף קשות. למרות זאת, הוא חייב ללכת למעלה מכלי הרגשתו לקראת האמת. עליו להחשיב ולהעדיף את האמת הנצחית על פני הרגשתו הרגעית. הרגשת חשיבות האמת יכולה להגיע רק מהשפעת חברה התומכת בדרך זו על האדם. במצב זה האדם מרגיש עד כמה הוא תלוי בחברה.
• מה שאנו מרגישים מתרחש ברצונותינו ורק מתוך מידת הקלקול או התיקון שלנו אנו קובעים מהו טוב ומהו רע – עד כמה שאני מתוקן אני מרגיש את המציאות כיותר מתוקנת וההפך. לכן, אם האדם מצליח להתעלות מעל רצונותיו, הוא יכול לבחון את המציאות באופן אובייקטיבי. כל עבודת האדם היא לייצב את עצמו נכון כלפי המציאות.
• בכלי קבלה לא יכולה להיות הרגשה טובה – הם פשוט לא מיועדים לזה. עלינו להתעלות מעליהם ולרכוש על פניהם כוונות השפעה – רק כך נוכל לזכות להרגשה טובה.
השיעור מבוסס על כתבי רב"ש – שלבי הסולם ד', נביאים, עמ' 13, "מהו ענין כשלון בעבודה"

לצפיה בשיעור המלא

להורדת MP3

לא ניתן להוסיף תגובות.

AddThis Social Bookmark Button