רשימות משיעור הקבלה היומי – 11.8.2010

zolaam1.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך א’, מאמר “יש תמיד להבחין בין תורה לעבודה”

 • אנו לא מסוגלים להעריך את אור התורה. מה שניתן לנו, זה על-ידי הארה שמגיעה אלינו מאותו האור, אם אנו רוצים להידמות לו, אנו יכולים להגיע להשתוות צורה חלקית עימו, וכך בהדרגה להגיע לגילוי השמות הקדושים.
 • “השמות הקדושים” – קשר עם האין סוף, עם אור התורה.
 • הכלי הרוחני הוא כלי דהשפעה – כלי שרוצה להשפיע, לתת, להתקשר, להתחבר.
 • גם בבניית הכלי אנו משתמשים באור, וזהו העיקר – איך להשיג חיסרון דלהשפיע.
 • הבחירה החופשית היא קצת לתת יגיעה בצורה מאוד מבוררת, במקום מאוד צר, שהוא אך ורק הקשר בינינו – במאמץ משותף, לרצות להיות מחוברים, תלויים זה בזה.
 • לא מחייבים אותנו לשום פעולה שאנו לא מסוגלים לבצע.
 • האדם צריך להגיע לפני הלימוד לידיעה לשם מה הוא לומד – כדי להשיג את תכונת ההשפעה. זה נקרא “אמונה בבורא” ולזה צריך להגיע.
 • אין לאדם שום סיבה להגיע ללימוד התורה, אלא עבור משיכת המאור המחזיר למוטב, ולצורך אחר הוא לא זקוק לתורה.
 • כל עבודת האדם ברמת העולם הזה, היא לגלות חיסרון לתכונת ההשפעה, שהאור יבוא וייצב לי אותה.
 • כל ההפרעות בדרך, נועדו לחדד עבורי מהי תכונת ההשפעה, איך אני צריך לרצות אותה ואיך אני מתייחס לכל העולם, ללימוד ולבורא – כל הגורמים שאני מלכד, ובסך הכל, מזה אני בונה חסרון להשפעה.
 • האדם צריך תמיד לדאוג להגדיל את תכונת ההשפעה שבו.
 • אין שום פעולה מצד הבורא, שעוצרת את האדם וגורמת לאריכות הזמן, אלא הכל תלוי באדם.
 • על החיסרון להשפעה להיות מבורר ואיכותי – מה בדיוק אני רוצה, ובכל הנוגע לרוחניות, האיכות חשובה מהכמות.
 • לאחר שמביאים את האדם לקבוצה, הכל נמצא בידיים שלו.
 • בירורי החיסרון הם בירורים קולקטיביים ולעולם לא בירור חיסרון של אדם אחד. ומכל הרצונות, אנו מבררים רצון אחד חזק, ובמידה שאנו עושים זאת, אנו מקבלים יכולת להשתמש במאור המחזיר למוטב.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: זוהר לעם, פרשת “שופטים”, אות י’, שיעור 2

 • מעשה דעליון הוא מחשבה לתחתון – “ממעשיך הכרנוך”.
 • “לדעת” – להתחבר. “דעת” – זיווג.
 • צריכים לפתוח ערוץ ללב, וזה שיש נטייה לעשות את זה במוח, זה כדי להתנגד ולרצות שזה יפתח בלב. זה לא יעבוד אחרת.
 • צריכים לעשות חור בלב, כדי שמה שכתוב בזוהר יהיה מורגש ברצון ולא בשכל החיצון.
 • אם אתה לא מרגיש, אתה לא נמצא.
 • כל מה שאנו לומדים, זה איך לבטל את הרגש והשכל, כדי להשיג את המדרגה הבאה, ההפוכה לחלוטין מהמדרגה הנוכחית.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: תלמוד עשר הספירות, כרך ו’, חלק ט”ו, עמוד א’ תתכד, אות ד”ה,  שיעור 12

 • צמצום ב’ פתח את האפשרות לתיקון.
 • לפני צמצום ב’, בעקודים, לא היה שורש לנבראים, לקלקול ולתיקון. רק מתוך התכללות בינה ומלכות, יש לנו את כל הקו האמצעי, שפותח לנו אורות באצילות.
 • גם בקריאת תלמוד עשר הספירות, אנו צריכים לקרוא בכוונה, איך תכונת ההשפעה פועלת בכלים, איך אני יכול להרגיש גילוי אור חכמה באור חסדים – להשתדל להעביר הכל דרך הרגש.
 • בעבודה בקבוצה, עלינו להשתדל להגיע לאיחוד, אך בכוונה להגיע לגילוי הבורא.
 • הכל בא בשיתוף – אי אפשר לגלות אף תכונה בפני עצמה.
 • במקומם, זו”ן נמצאים באחור באחור, וכשהם עולים לאבא ואמא הם נמצאים בפנים בפנים, לכן לצורך הולדת אדם הראשון זו”ן עולים לאבא ואמא.
 • אין לזו”ן רצון לעלות לעלות, אלא כדי לקבל כוחות על-מנת להוליד את התחתונים.
 • להוליד משהו חדש, זה להוליד את עצמו במדרגה יותר חדשה.
 • הירידה על ידי קטרוג הירח היא לא לגריעות המלכות, כי באמצעותה היא הולכת להרוויח.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’: כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, אות ט’, שיעור 11

 • פירושי התורה יכולים להיות לפי כל רוח, וכך קורה שבדרך להגיע לאמת, הקלקולים הם רבים.
 • מהות המילה “השפעה”, לא מובנת לנו לחלוטין, ורק אדם המשתוקק לזה, מתחיל להיכנס לעולם שעליו מדברים המקובלים.
 • תכונת ההשפעה מושגת בין בני אדם ולא באף אחד מאיתנו בפני עצמו, על-ידי תכונת הערבות – מהות חדשה, שאנו בונים מעלינו.
 • זה לא שייך לאף אחד, אלא רק בינינו.
 • על-ידי מאמצים משותפים שהערבות תיוולד, אנו מגלים שאנו לא מצליחים לעשות זאת, ואז מתגלה לנו האור העליון, שרק הוא יכול לעשות זאת עבורנו.
 • לשכל אין כל חשיבות, מלבד לעזור ולשמש את הרצון.
 • עלי לבטל את השכל, כדי להסכים שהחושך של העליון זה האור בשבילי.
 • אנו יכולים להתקשר למטרה, רק על-ידי מקום דאגה משותף, על-ידי התעוררות הרצון המשותף בנו.
 • במידה שכל העולם יעזור לנו, נוכל לממש מהר יותר את עצמנו ולקצר את הדרך.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button