רשימות משיעור הקבלה היומי – 14.4.2010

zolaam1.jpgהכנה לשיעור: שמעתי, מאמר קצ"ט, "לכל איש ישראל"

 • חכמת הקבלה לא מסבירה לנו איך הטבע מתנהג בדרגות שורש, דומם, צומח וחי, אלא על איך בדרגת המדבר, הנברא מתחיל להיות ביכולת לבצע בירור ויישום עצמי חדש, שלא מגיע אליו בצורה ישירה מהטבע.
 • "ישראל" – אלה שיש להם נקודה שבלב, שמשתוקקים לממש את תכונות אברהם, יצחק ויעקב; את אלה שאין בהם את הנטייה הזו, יש להביא לדרגת חסדים בלבד.
 • כל התיקונים הם רק על-ידי המאור המחזיר למוטב.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א': זוהר לעם, פרשת "שמות", אות פ"ב, שיעור 6

 • "ילד" – ו"ק, המדרגה הבאה.
 • הכלים החדשים יכולים לגדול, הן בעולם שלנו והן בעולם הרוחני,  רק מתוך זה שהאדם רוצה להבין היכן הוא נמצא, ולא מתוך מילוי כליו הנוכחיים.
 • אף פעם לא להתחשב בידיעה; העיקר הוא תיקון הרצון, ומה שיתגלה בתוך הרצון, יתגלה.
 • עד גמר התיקון המצבים משתנים, ולכן יש להתחשב רק בגובה התיקון.
 • הזוהר לא מספר לנו על ההיסטוריה, אלא על מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבור גם היום.
 • גלות מצריים היא דווקא בגשמיות הטובה – עבודת הפרך היא שרוצים לעלות מעל דרגת מצריים, לא מתוך צער אלא מתוך זה שהמצרים נותנים להם כל טוב, ורק בסוף הגלות הם מבינים שהשעבוד הזה גורם למוות; כיום כל העולם צריך להרגיש זאת.
 • ההיגיון "למעלה מהדעת" זהו ההיגיון העליון; קניית רגש ודעת מהעליון, על-ידי הדבקות בו.
 • "משיח" – אותו הכוח שמתחיל לסדר את כל הפנימיות שלי.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': כתבי בעל הסולם, "בית שער הכוונות", אות ע', שיעור 24

 • "עץ הדעת טוב ורע" – בירור הנגה; רק בנגה יש בירור בין קדושה לקליפה – למה אני רוצה לשייך את עצמי, לכלים דקבלה – ג' קליפות הטמאות , או לקדושה.
 • כתוצאה מגילוי אור חיה באצילות, נגה – טוב ורע, מתגברת והופכת לטוב.
 • הכול תלוי בביאת האור – האור מגיע והוא מברר לך.
 • "לילית" – מלשון לילה; כשאין אור שיברר את הכלים, וכתוצאה מכך שולט הרצון לקבל באדם.
 • עבודת הקליפות היא לתת לנו הזדמנות בכל פעם לרדת ליתר עומק הרצון לקבל, וכנגד זה לעלות למדרגה רוחנית עליונה יותר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה", כותרת: "התאום והאחדות בין התורה והגורל העיור והתפתחות חשבון אנושי", שיעור 6

 • התורה היא מסר מלמעלה, מה לעשות עם העולם החשוך הזה.
 • הטבע מפתח אותנו עד לרמה בה אנו צריכים להתחיל את התיקון שלנו, לא בדרגות דומם, צומח וחי, אלא בדרגת האדם – דומה לאלוקים.
 • מכיוון שתיקון העולם תלוי בעם ישראל, אם הוא לא ידחוף את העולם לתיקון, הוא יסבול לפני כולם ויותר מכולם.
 • לפי טבעו, עם ישראל בנוי כדי לנהל את המערכות הרוחניות בלבד, וכלל לא לנהל את המערכות הגשמיות.
 • לא נוכל לבנות בארץ ישראל מדינה בורגנית, סוציאליסטית, קומוניסטית או תחת כל צורה אחרת של קיום, אלא רק לפי התבנית הרוחנית; עלינו לממש זאת במהירות, כל עוד הזמן המוקצב שניתן לנו לכך לא עבר.
 • רשת האינטרנט נולדה כדי לפתח את הקשר בין בני האדם, כשלב מקדים לתיקון העולם.
 • אם מטרת לימוד התורה היא לא חיבור ואהבת הזולת, עדיף לא ללמוד אותה, כי היא תפעל על הלומד אותה כסם המוות ולא כסם החיים.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button