רשימות משיעור הקבלה היומי – 27.9.09 – ערב יום כיפור

sketch1.jpgכתבי רב”ש, כרך ב’: אגרות רב”ש – אגרת י”א

 • כל התהליך שעברנו משך ההיסטוריה, הוא רק כדי להביא את האנשים למצב שבו הם יתקנו את עצמם.
 • ההתקרבות היא הדרגתית: בשלב הראשון, הנקודה שבלב נשלטת על-ידי הלב – רצון אגואיסטי לרוחניות, ובשלב הבא, אם מחליטים שחייבים יחד, במאמץ הדדי, לעזור זה את זה, אז כל אחד ברצונו, עוזר לכולם להעלות את הנקודה שבלב מעל ללב.
 • רק כנגד המאמץ הכללי בין כולם, פועל האור המקיף.
 • המאור המחזיר למוטב זה האור הכללי שממלא את הנשמה; הטבע שלו זה האין-סוף, ומגיע מתוך חיבור הזרים, המנוגדים זה לזה; לכן רק בתנאי שכלים זרים ומנוגדים מתחברים ביניהם, מגיע המאור המחזיר למוטב.
 • לפי המאמץ לתקן את השבירה, אנו מתקדמים למימוש, בו נוכל להיכנס לתיקונים אמיתיים, ב”לשמה”.
 • כתוצאה מחיבור הרצונות לרצון אחד משותף, מתגלה בהדרגה כוח משותף – המשפיע, ובו מתגלה מציאות חדשה – תכונת ההשפעה.
 • כתוצאה מהחיבור בינינו אנו מגלים את תכונת ההשפעה – בינה, חסדים, ובתוכה אנו מגלים את החכמה – הבורא.
 • אנו תמיד פונים למלכות דאין-סוף, כי זה המצב היחיד שקיים.
 • “זכרונות” – אותן הרשימות שאיתן אנו צריכים לממש, על-ידי “שופרות” – העלאת דרגת ההשפעה מעל דרגת הקבלה.
 • “רשע” הוא דווקא כלפי הזולת והחברים.
 • “מאשפות ירים אביון” – מפסולת את בונה אוכל; מאשפה אתה בונה את הקדושה.
 • “סליחה” – גילוי המקום בו אני עומד כעת ויכול לקבל תיקון.
 • “יום הכיפורים” – גילוי הכלי השבור, כנגד בדיקתו מול המצב השלם – “פורים”.
 • גילוי החושך – גילוי שהמערכת לא עובדת, כי אף רכיב בתוכה לא עובד עם הרכיבים האחרים; במידה שמגיעים לגילוי כזה, מתחילים לדרוש.
 • בספר התנ”ך, על-ידי פעולות בדידות – סדרת האותיות, לכל האורך – מ”בראשית” ועד “ישראל”, אני בונה את הכלי שלי, שבסך-הכול מתחבר יחד להרכב אינטגראלי – מלכות דאין-סוף.
 • מתחילת הדרך ועד גמר התיקון, הכול מגיע על-ידי הקדם הרצון – מ”ן, מצד האדם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

  כתבי בעל הסולם: “פתיחה לפירוש הסולם”, אות ל”ג

 • טבור דא”ק מביא לנו חלוקה מיוחדת בכלים: למעלה מטבור – כלים שיכולים להשפיע, תכונת הבורא; למטה מטבור – תכונת הנברא, המקבל.
 • כשמלכות מגלה שהיא לא יכולה להיות בהשפעה, מתחיל השיתוף.
 • לאחר שמלכות הצטמצמה, היא יכולה לקבל מבינה כוחות דלהשפיע.
 • מבינה מתחיל מבנה מיוחד – עולם הנקודים, שמגיע כתוצאה מתחילת שיתוף בינה ומלכות.
 • בשבירה נשבר הכול, חוץ מראש.
 • השבירה קרתה כי היה חוסר בקו אמצעי – תכונת הבינה ותכונת המלכות לא יכולות להתחבר זו עם זו בכלים דקבלה; לא יכולה להיות קבלה על-מנת להשפיע.
 • קו ימין – השפעה; קו שמאל – קבלה; מסך – אפשרות לקבל על-מנת להשפיע.
 • הקו האמצעי מחלק בין כלים שמלכתחילה לא יכולים להיות בשימוש, ובין אלה שבהם ניתן לקבל על-מנת להשפיע.
 • פעולות במלכות יכולות להתקיים, רק בתנאי שמלכות מתחברת לבינה; מלכות לכשעצמה לא יכולה להיות בהשפעה.
 • בקו ימין יש נטייה להשפעה בנתינה, ובקו שמאל יש נטייה להשפעה בקבלה, ולכן הם סותרים זה את זה – אלה סוגי אהבה מנוגדים.
 • אין השפעה ללא אהבה.
 • צריכים להיות ג’ שותפים, ורק השותף השלישי, שכלול מהשניים האחרים, יכול לחבר ביניהם, בתוך עצמו.
 • זעיר-אנפין דבוק בישסו”ת, בבורא, אך נבנה מתוך הנשמות שעולות אליו ומכניסות לזו”ן דרישה לתיקון.
 • כל המערכת מוכנה, רק שנביא את הקו האמצעי; זה המימוש שלנו – להיות קו אמצעי.
 • אם ימין ושמאל לא מחוברים ביניהם, זה מצב קטנות – ללא נברא.
 • אף פעם לא יכולה להאיר חכמה ללא חסדים, כי גילוי הבורא יכול להתקיים רק יחד עם תכונות הבורא; מטבענו, אנו רוצים לחלק אותו וליהנות מתכונת ההשפעה שמשפיעה לי – זוהי שבירה.
 • השבירה היא הדעה שפועלת בנו, שניתן ליהנות לא מהשפעה; לא קיימת במציאות אפשרות ליהנות אם לא משפיעים – ההשפעה והתענוג הם היינו הך.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

כתבי בעל הסולם: “אחור וקדם צרתני”, כותרת: “מדתו של יעקב אע”ה”

 • בכתבי הקודש, הכול כתוב בתוך האדם בלבד, ובכל אחד ואחד מאיתנו.
 • “יעקב” – שיתוף מידת הדין והרחמים; “עשיו” – הרצון לקבל שממנו צריך להתרחק בשלב הראשון; “יצחק” – חלק קו השמאל שממנו נבנה הקו האמצעי.
 • יעקב – בקטנות; ישראל – בגדלות.
 • אתה תצטרך את הרצון לקבל, ולכן עליך “להאכיל” אותו, ולהראות לו שמה שאתה עושה זה לטובתו. לכן “יעקב” חייב לעורר את “עשיו”.
 • המבנה הוא תמיד שלם – תמיד משתמשים בכל הדברים, אך בחלק מהם משתמשים בצורה כזו שמבינים שלא משתמשים בהם.
 • כל העיגול שנשאר חוץ מהקו הדק, זה כל השמאל, וצריך לתת לו פיצוי בזה שקו אמצעי קיים.
 • יעקב – קו אמצעי, לוקח בצורה צרה מה שהוא מסוגל לעשות, הן מימין והן משמאל, וגם בכלים שבהם הוא לא יכול להשתמש משני הצדדים, הוא מטפל.
 • עם אדם שמקבל הזדמנות להתפתחות רוחנית, יש חשבון אחר: אנשים שלא מקבלים הזדמנות יכולים להרוויח ולהצליח בעולם הזה, אך מי שמקבל הזדמנות להתקדם על-ידי “אחישנה”, צריך להבין שדרכו צריכה להיות מסודרת מעתה והלאה תחת הכלל הזה; שבסופו של דבר, הוא יתקדם למצב שתהיה לו הצלחה בעסק הרוחני שלו, ובגשמי – כמה שיקבל יותר מהכרחיות, הוא יפסיד.
 • “קליפה” – מה שלא ניתן לתקן עד גמר התיקון.
 • ישנה קליפה שמגדירה אותנו ודוחה אותנו, וישנה קליפה שכתוצאה מהשפעתנו לה, אנו יכולים לקבל כוחות להתקדמות.
 • הדרך יכולה להתחיל רק מתוך השגת מידתו של אברהם – השפעה בלבד, מתוך חיבור כל הנקודות יחד; לאחר מכן מוסיפים כלי קבלה שעל-פניהם מגדילים את ההשפעה, ולאחר מכן עוברים לעבודה בכלי הקבלה עצמם.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי”

 

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button