רשימות משיעור הקבלה היומי – 28.4.2010

tulips_2_es_jpg.jpgהכנה לשיעור: כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר רל"ה "מסתכל בספר מחדש"

 • הרגשת המילוי ברצון לקבל מורגשת בו כחיים ועליה אנו דואגים כל הזמן.
 • אם הרצון לקבל בעל-מנת לקבל, הוא מרגיש את החיות שלי המילוי שבתוכו, ואם הרצון לקבל הוא בעל-מנת להשפיע, הוא מרגיש את החיות שלו לפי המילוי שבזולת.
 • הדאגה למילוי מגיעה מהסביבה, המספקת לנו בכל פעם ערכים חדשים, שעל-ידם האדם תופס בכל פעם עולם חדש.
 • בסך הכל, בעיית העולם היא לחדש את הרשימות, להאיץ את החיים שלו; אם הרשימות מתחדשות מעצמן, נקרא שהוא מתקדם בחייו לפי זמנו – "בעיתה", ואם הוא מעורר על עצמו כוח שמאיץ את יציאת הרשימות החדשות מתוכו, נקרא שהוא מתקדם בחייו בצורת "אחישנה".
 • אנו צריכים להגיע בהדרגה למצב שבסופו של דבר, אנו שולטים על יציאת הרשימות.
 • המציאות שלנו אינה חדשה; הכול תלוי ברשימו, שמתוכו אני מגלה את המציאות האין-סופית, את ה"ספר".
 • החידוש צריך לבוא כדרישה חדשה מצד האדם ולא מלמעלה; זה סימן שדווקא הוא זה שפותח את ה"ספר" החדש ומתקדם.
 • על האור לבוא מתוך הדרישה שלי, אחרת זה לא אור אלא חושך שמחייב אותי לבצע איזו פעולה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א': זוהר לעם, פרשת "קורח", אות מ"ד, שיעור 3

 • עלינו להשתדל לגלות בתוכנו את ההבחנות אותן אנו קוראים בזוהר.
 • "אישה" – בית, הרצון לקבל שלנו; "אדם" – רצון להשפיע שקובע באיזו צורה הוא משתמש באותו הכלי.
 • כל התיקונים, המצוות או העברות, הן כלפי מידת ההתאמה של המלכות לזעיר-אנפין במהלך גדילתה.
 • "רמ"ח" – רחם, ההתפתחות בשלב הראשון; בזה אנו מתחילים לשייך את עצמנו לדרגת הכהן – השפעה.
 • בזמן קריאת הזוהר, עלינו להרגיש יחד.
 • מיסים רוחניים – הפרשת הדברים שלא ניתן להשתמש בהם בעל-מנת להשפיע בצורה ישירה, אלא רק דרך הציבור, הכלי הכללי.
 • בכל כלי יש 10 אחוז, חלק המלכות שאותו חייבים לתקן דרך כלים חיצוניים, וללא פעולה זו, 90 האחוז הנותרים לא יכולים להיתקן.
 • בעת קריאת הזוהר, אל לנו למלא את השכל, אלא להתפעל ולתת לזה לגדול מבפנים.
 • "כלי" – הרצונות המשותפים שלנו לחיבור.
 • כל התהלך ההיסטורי, מהשבירה והלאה, הוא כדי להביא אותנו לרצון לחיבור ולהבנה הדרגתית, שהאגו הוא המכשול שלנו לעשות זאת.
 • בקבוצה, אנו חייבים לשקר לעצמנו שהחיבור הוא חשוב, ואז כל אחד יקבל את התפעלות החברים כאמיתית, ועניין החיבור יעשה חשוב עבורו; כך אני מעלה את עצמי בכוח על-ידי הסביבה לדרגה עליונה יותר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': כתבי בעל הסולם, "בית שער הכוונות", אות ק"ח, שיעור 35

 • נה"י דעליון הנכנסים לתחתון – מסך ואור חוזר, תכונת ההשפעה שהעליון מעביר לתחתון, ואז התחתון יכול לעבוד עם הכלים שלו.
 • הכלי החיצון ביותר שבו יש מגע בין אמא וזעיר-אנפין, הוא כלי הבשר; כלי העור הוא חיצון מדי ולכן אין בו קשר ישיר ביניהם, אלא עור דאמא מחפה על אור זעיר-אנפין.
 • אמא מגינה על זעיר-אנפין מפני הקליפות, על-ידי חלק העור החיצוני שלה, שנמצא בין הקליפות ובין עור דזעיר-אנפין.
 • האור שעובר מהעליון לתחתון, לא רק ממלא את התחתון אלא גם מפתח ומגדל אותו.
 • ברוחניות, הגדילה היא לא כמותית אלא איכותית, וזה נובע מהעברת אורות העליון לתחתון. אם היינו מקבלים לא מהעליון, הוא היה רק ממלא את הכלי ולא מפתח אותו.
 • כל מה שאנו צריכים לברר מלבד ל"ב האבן, הם רפ"ח הניצוצין שנמצאים בנגה, שאותם אנו צריכים לברר מתוכה ולהחליט לאן אנו רוצים לשייך אותם – למלכות או לזעיר-אנפין.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם, מאמר "מתן תורה", אות ה', שיעור 3

 • נקודת הפירוד, הבושה, ההבדל בין הנברא והבורא, היא הנקודה שעוזרת לנברא להפוך בסופו של דבר להיות כבורא.
 • "תורה" – שיטה, שעל-ידה הנשמה יכולה להידבק לנשמות האחרות, כדי להגיע לכלי השלם עם המילוי השלם.
 • אנו צריכים לתקן רק את בחינה ד' שב-ד', והכלים הקודמים לה, הם הכנה לבחינה זו, כי לא ניתן לגשת אליה ולתקנה בצורה ישירה.
 • התורה ניתנה לכלים שלא זקוקים לה , ל"ישראל" – כלים בעביות שורש, א' ו-ב', כלים קלים יותר שלא זקוקים לתיקון, על-מנת שישפיעו ברצונותיהם ל"אומות העולם" – כלים בעביות ג' ו-ד', ואז כל הכלים יוכלו להיתקן.
 • באומות העולם ישנם הרצונות הגדולים ביותר, גם לרוחניות.
 • כל אדם ואדם בעולם יהיה צריך לדעת שהוא עומד לשנות את טבעו מקבלה להשפעה; לכן, בדומה לרמת שימוש ההמונים הפשוטה במערכות העולם הזה בזמנינו, הם ישתמשו במערכות העולם בזמני התיקון, ורק חלק קטן מהאנושות יעמיק בלימוד המערכת הרוחנית.
 • שיטת הקבלה היא לימוד מהטבע ולא מתוך השכל האנושי הקלוקל; אתה צריך ללמוד את הטבע – תוציא משם את החוקים, ללא עירוב האגו שלך שרוצה לסלפם בכל פעם, ובזה תשתמש.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button