רשימות משיעור הקבלה היומי – 29.10.09

tree.jpgהכנה לשיעור

 • העבודה היא רק על החשיבות.
 • אין הרגל, אלא עלייה לדרגת החשיבות – במידה שזה חשוב לי, זו מידת התיקון.
 • "הרגל" במילון שלנו, הוא הרגל לעבוד על חשיבות הרוחניות.
 • אנו עדיין לא מגלים מהו מקור כל ההחלטות שלנו; כשנגלה זאת, נגלה שהכול מגיע מתוך הרצון לכבוד.
 • "שכינתא בעפרא" – גדלות ההשפעה בחורבן.
 • גם אם אני עושה פעולות כאילו רוחניות, מתוך תועלת וחשיבות עצמית, עדיין ישנה תקווה להשגת המטרה – לעבוד ללא שום פרס.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

בעל הסולם – אגרות קודש, אגרת 32, שנת 1927

 • עלינו לבצע את הפעולה עד תומה, אך סיום הפעולה לא תלוי בי, אלא בבורא.
 • עד כמה שהאדם בטוח רק בדבר אחד – שיש לו מישהו שמנהל ומבצע את כל הפעולות, ועליו רק להדביק את עצמו למשפיע, למנהיג, הוא יתקדם בצורה הנכונה.
 • במידה שהדבר יקר לאדם, האדם מכיר אותו.
 • אל לאדם לשאול כיצד הוא נראה בעיני הבורא; בדיוק במידה שהוא חושב על הבורא, הבורא חושב עליו, כי כל הבריאה נמצאת תחת החוק הכללי של השתוות הצורה.
 • "בוא וראה" – אני בונה את הכוח שישפיע אלי, במידה שאני מזמין את השפעתו.
 • בפירושו, בעל הסולם פתח יותר את עניין העבודה – לשם מה אנו צריכים את חכמת הקבלה והתורה – לתיקון האדם.
 • מי שבאמת רוצה לממש את עצמו בהתאם לרצון העליון, חייב ללמוד את חכמת הקבלה, כי אין דרך אחרת לתקן את הרצון לקבל שלו.
 • הדת היא מנהגים עממיים, שלא קשורים לקשר האדם עם הבורא.
 • עלינו להבדיל בין המנהגים העממיים ובין עבודת ה' ותיקון הנשמה, לשים כל דבר במקומו, ואז נוכל להשתמש בכל הקיים בצורה הנכונה.
 • כל מה שהאדם עושה ברמת העולם הזה לא משפיעה במאום על הרוחניות; ברוחניות משפיעה רק עבודה ברמת הרצונות, בעזרת ספרי הקבלה והמדריך הנכון.
 • אל לנו לקרוא ולעיין בספרים שלא בדרכנו; היסוד והמקור שלנו הם כתבי בעל הסולם והרב"ש בלבד.
 • בעל הסולם והרב"ש מתמקדים בעבודה על הרצון לקבל מול המאור המחזיר למוטב בלבד, ללא קשר לצורת האדם החיצונית.
 • אנו צריכים להזמין את המאור המחזיר למוטב עבור כל שינוי ברצון שלנו.
 • בגמר התיקון, תקבל כל נשמה את מילויה המלא לפי דרגתה, ולאחר מכן תהיה התכללות שלימה בין כל הנשמות.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

כתבי בעל הסולם: "פתיחה לפירוש הסולם", אות פ"ג

 • כל הבריאה מושרשת ב-4 בחינות דאור ישר.
 • כל ספירה, בחינה או הבחנה, מחולקת  ל-2 – פנים ואחוריים.
 • בעולם אצילות נעשה חוק מיוחד בתיקון הנשמות, כדי שהנשמות ייתקנו מעצמן: קיים מצב קבוע בו אבא ואמא נמצאים ב"פנים ואחוריים", ורק על-ידי התעוררות הנשמות מלמטה, הם מגיעים ל"פנים בפנים".
 • בניגוד לעולם שלנו, רוחניות זה קשר בין כל החלקים בצורה הרמונית, ובמערכת אינטגראלית, השינוי הקטן ביותר משפיע על מבנה המערכת כולה.
 • כתוצאה מהשינוי הקטן ביותר שעושה הנשמה הקטנה ביותר, משתנים כל העולמות.
 • כתוצאה ממבנה המדרגות, בו אח"פ דעליון נמצא בגלגלתא-עיניים דתחתון, כאשר עולה מ"ן מדרגה לדרגה, הוא מחייב את אח"פ דעליון לעלות, האח"פ בוקע כל מדרגה, עושה בה פתח, וכך המ"ן עולה לאין-סוף.
 • ניתן לצרף אח"פ לגלגלתא-עיניים, רק על-ידי האור שמאיר מלמעלה, מעלה את החשיבות, ואז ניתן לעשות זאת.
 • "מסך" – התחתון מקבל מהעליון דוגמא למה הוא צריך להידמות, לאחר שחשיבות הדוגמא עולה בעיני התחתון, הוא מנסה לממש אותה, ומברר בתוכו עם אילו רצונות הוא יכול לעבוד כדי להגיע לאותה הצורה, ולאחר מכן מבצע זאת.
 • צורת התחתון לא נעשית על-ידי המסך – כוח ההתנגדות, או על-ידי הרצון לקבל – כוח העביות; את הצורה התחתון לוקח מהעליון.
 • העליון עוזר לתחתון לעשות זיווג, על-ידי הכאה בחומר האגואיסטי שלו; התחתון דוחה את הקבלה שלו, לומד מצורת ההשפעה, ומבצע בו את השינוי.
 • "להוליד" – לעשות פעולה מצד הנברא כלפי הבורא.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

כתבי בעל הסולם: "מהות חכמת הקבלה", שיעור 8

 • כדי להבין על מה שמדבר המורה, על התלמיד להיות בדרגה רוחנית.
 • מטבע המדרגות, שהן דומות ובכולן קיימים אותם הפרטים, התלמיד יכול להבין במשהו במה מדובר, אך אם האדם נמצא רק ברמת העולם הזה, הוא כלל לא יכול להבין את שפת הענפים.
 • "שפת הענפים" – אדם הנמצא בדרגת העולם הזה, ובמקביל במידה כלשהי בדרגת העולם הרוחני, יכול לקשור בין מילות העולם הזה לשורשיהן הרוחניים.
 • אין ענף בלי שורש, או שורש בלי ענף, ולכן אין אפילו התחלה ל"שפת הענפים" וללימוד חכמת הקבלה, אם אנו לא משיגים במשהו את העולם הרוחני.
 • להשיג את השורשים – להגיע לאותה ההשפעה כמוהם.
 • כל חכמת הקבלה היא הקשר בין השורשים לענפים.
 • הנקודה שבלב שמורגשת באדם, נמצאת למעשה בעולם העליון, וזהו הקשר ההתחלתי בין שני חלקי המציאות.
 • לעומת שאר חכמות ושיטות העולם, בחכמת הקבלה ישנו רק תנאי אחד – להגיע לאהבת הזולת, ובתוכה כבר נמצא הבורא.
 • הנברא הפוך לחלוטין מהבורא, וכדי לקרב את הבלתי אפשרי אל האפשרי, אנו זקוקים למערכת העולמות המורכבת כל-כך, וגם לאחר כל הפעולות הללו, אנו רק מתקרבים להיות כמו הבורא, ולא הבורא עצמו.
 • שפת הענפים מסבירה לאדם את ההבדל בין העולם הזה לעולם הרוחני, זה לעומת זה, וכתוצאה מכך הוא לומד את המעשה האלוקי, כי העיקר זו לא הדרגה עצמה, אלא בין הדרגות; כך האדם לומד איך לשנות את עצמו בכל פעם ולעלות הלאה.
 • לימוד קבלה קפדני – להקפיד על הזמנת המאור המחזיר למוטב.
 • אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא, תעשה כך שהוא ימצא חן בעיניך; הבורא – הטוב ומיטיב, המשפיע לכולם.
 • אל לאדם להתלונן על התנאים ההתחלתיים שלו – הבורא דורש שתעשה מהמצב שבו אתה נמצא ושהוא עצמו ייצב עבורך.
 • חכמת הקבלה מגיעה אלינו מבבל העתיקה, שם התגלתה בעיה במערכת הגלובאלית; בדומה לכך מתגלה חכמת הקבלה בימינו, ומיועדת לתיקון הקשר בין כל חלקי האנושות.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button