רשימות משיעור הקבלה היומי – 30.5.2010

tree.jpgחלק א': זוהר לעם, פרשת "ויקרא", אות תי"א, שיעור 17

 • מחלוקת זה דבר רצוי; מתוך המחלוקת לא ניתן להתקדם, לכן חייבים לפתור אותה ואז האדם מתקדם.
 • את המחלוקת ניתן לפתור רק בהכרעת הימין על השמאל.
 • על האדם להשתדל להיות תמיד במחלוקת ולפתור אותה, ולהכין את הסביבה לזמן שבו תתעורר בו המחלוקת, לשם תמיכה.
 • השפעה היא תמיד בלמעלה מהדעת על הקבלה.
 • בזה שהשמאל הורס את הימין, הוא הורס את עצמו, מכיוון שהוא מקבל מימין את כל חיותו.
 • על מגמתנו להיות תמיד קדימה; המגמה היא הכוונה מעל כל המצבים המתגלים.
 • המלכות עצמה נמצאת בגמר התיקון, באיחוד מלא עם זעיר-אנפין, ובמידת רצונו של האדם להיכלל במלכות המתוקנת כתוצאה מרצונו להתאחד עם יתר הנשמות, מתגלה לו פעולה מסוימת של מלכות כלפי זעיר-אנפין, וכך עד גמר התיקון.
 • כל השבירה היא בזה שאנחנו מרגישים את עצמנו כל אחד לבד, ולא יכולים לתאר מה זה להיות בכולם.
 • כלולים זה שאין לך "אני", אלא "כולנו יחד".

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': כתבי בעל הסולם, "פתיחה לפירוש הסולם", אות כ"ז, שיעור 10

 • מלמעלה הוכן עניין ב' הקווים, והקו האמצעי הוא העבודה שלנו; אנו התחתונים, מעלים את הדרישה למסך דחיריק, וכך מגיעים לתיקון.
 • לא אכפת לי ימין או שמאל, אלא האיחוד עם הבורא.
 • שני הקווים ימין ושמאל, לעולם לא מגיעים לשלמות כפי שהם, הם משלימים זה את זה רק בקו האמצעי, כתוצאה מהשגת הדבקות בבורא.
 • כתוצאה מצמצום ב', נשארים כלים דהשפעה בלבד, וכלים דקבלה מצומצמים. ניתן לתקן את כלי הקבלה, רק במידת הצטרפותם לכלי ההשפעה.
 • על-ידי צמצום ב' והתיקונים, ישנה הכנה שהתחתונים ידרשו מישסו"ת להביא להם התקשרות בין אורות וכלים, שבעזרתה הם ישיגו דבקות, ללא קשר להרגשתם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם, "הקדמה לתע"ס", אות י"ז, שיעור 6

 • האור משפיע על האדם בהתאם לתוקף האמונה שבו – רצונו להגיע להשפעה, ולכן קודם כל על האדם להגיע לאמונה ובזה תלויה כל ההצלחה שלו.
 • בתחילת הלימוד, על האדם לדעת לשם מה הוא לומד – רכישת האמונה, כוח ההשפעה, להיות למעלה מהרצון לרכוש את הכל.
 • התורה ניתנה על-מנת להחזיר את האדם למוטב – לעזור לו להתעלות מעל האגו להשפעה, לדבקות בבורא.
 • הנחיצות לאמונה מגיעה מעל החיים והמוות, שללא האמונה "טוב לי מותי מחיי".
 • על-ידי היחס הנכון של האדם לסביבה, הוא יקבל את ההתרשמות שכוח האמונה זה מה שחסר לו, וכתוצאה מכך הוא יגיע ללימוד כדי לדרוש את כוח האמונה בלבד.
 • סביבה שלא דואגת להעלות את הערכת ההשפעה מעל כל מצב או טעם אחר, לא יכולה לעזור לאדם להגיע למטרה. מצד האדם, עליו להיכלל בסביבה ומשם לקבל את הערך הזה – מתי אגיע למעשה השפעה.
 • רק על-ידי הגברת הכוח של כל אחד ואחד והגברת הכוח הכללי, נוכל להינצל ממלאך המוות.
 • הכול תלוי ברצון האדם – עד כמה שידרוש את התיקון הנכון, שיולד בו כתוצאה מהלימוד הנכון. אין דבר אחר שיכול לגרום לו להצלחה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד': כתבי רב"ש, כרך א', מאמר "לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך"

 • בלי שהאדם יבטל את עצמו בפני החברה, לא יהיה לו כלי, חיסרון לקבל את ההשפעה מלמעלה.
 • הכול נקבע על-ידי יחס האדם לחברה, ולא לפי מעשיו החיצוניים.
 • אם האדם שם את עצמו גבוה יותר מהאחרים, הלימוד הופך להיות לו סם המוות; אם האדם שם את עצמו נמוך יותר מהאחרים, הלימוד הופך להיות לו סם החיים.
 • עד שהאדם לא מרגיש בליבו יחס לחברים, כחשובים, קרובים, נחוצים, האור לא משפיע עליו לטובה.
 • העבודה על גדלות החברה וביטול עצמו היא בלתי פוסקת, ותלויה רק בבערת החברה – שכל החברים שבה מקבלים ממנה התרשמות, שרק בזה הם צריכים לעסוק.
 • סביבה: מי שמקיף אותי וקובע את העתיד שלי – איזה מילוי ארצה להרגיש במוח ובלב.
 • המערכת הוירטואלית זו הסביבה המשותפת שלנו, שבה נשיג את המטרה, ולכן על כל אחד לדאוג שהיא תהיה מסודרת בצורה הנכונה.
 • נתנו לך אפשרות להיקלט בסביבה, אך הקליטה שלך בה תלויה בך.
 • העשייה יכולה להיות רק יחד – אם לא יחד, לא נצליח.
 • כל העבודה שלנו היא רק בביטול כלפי החברה.
 • אדם – מי שנולד כתוצאה מביטול כלפי החברה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button