רשימות משיעור הקבלה היומי – 8.11.09

walnut_tree.jpgהכנה לשיעור

 • לפני 100 שנה, האגו לא הגביל כל-כך את האדם.
 • ב-100 השנה האחרונות חלה קפיצה גדולה בהתגברות האגו עלינו – מצד אחד החיים מעוררים אותנו לחיפוש, חוסר סיפוק, ומצד שני האגו גדול מאד והכוחות חלשים – על כל יגיעה עושים חשבון גדול.
 • כשהאדם מקבל איזו מחשבה על רוחניות, לא חשוב באיזו צורה, סימן שהעליון עשה כבר “זווג דהכאה”, ומוריד לאדם את האח”פ שלו; כעת יש לאדם על מה לעבוד – להתחבר לאותה הדוגמא ולממש אותה, ובהתאם לכך התחתון זוכה.
 • ברגע שהאדם מקבל איזו התעוררות, עליו לממש אותה עד הסוף, עד שהוא ממש מוציא משם הכול.
 • האדם יודע שמיצה את הכול, כאשר הוא מגיע לצעקה – “הצילו”, לתפילה.
 • כל מחשבה שישנה לאדם על הבורא, זו הזמנה מצד הבורא להעיר אותו, כרוז; עכשיו תלויה רק בך עדינות הנפש שלך, לממש את ההזמנה הזו.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א’: כתבי בעל הסולם, “אגרות”, אגרת ל”ט

 • אם האדם מרגיש את האמת, ושהוא חייב לעשות פעולה לא לשם שליטה, כסף או כבוד, אין לו מה להפסיד, וחייב לערוך “מלחמה”.
 • לאחר האר”י יצאו ספרים רבים, אך את שיטתו ביסודה הבין רק בעל הסולם, ולא בגלל הצטיינותו, אלא מפני שנשמת האר”י התלבשה בו.
 • אנו בודקים את המקובל רק כלפינו – כמה שהוא יכול להועיל לנו לתיקון ולעליה.
 • ספר “עץ חיים” הוא יסוד כל חכמת הקבלה, בצורה שיטתית – לפני כן לא כתבו בצורה כזו.
 • כל מי שמרגיש חיסרון לרוחניות ולפתח את עצמו, שייך לאיברים החשובים במערכת “אדם הראשון”.
 • צריכה להיות הכנה בין מורה ותלמיד, שהתלמיד מבטל דעתו כדי לקבל איזה קשר, ולאחר מכן הקשר יכול להתקיים גם אם המורה לא נמצא נוכח בגוף בעולם הזה.
 • על כל אדם לממש את שורש נשמתו, ללא שאלה על מקורו או תפקידו.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם: “פתיחה לחכמת הקבלה”, אות י”ד, שיעור 5

 • “פרצוף קדוש” – פרצוף שעובד עם כל הבחינות, מלבד בחינה ד’.
 • “אור חוזר” הוא הכלי על אור ישר.
 • הרצון לקבל נפסל מלהיות כלי בצמצום א’, ובמקום זה אור חוזר הוא הכלי – התנאי, המקום היכן שהאור מתלבש.
 • רק כוונה על-מנת להשפיע היא הכלי ברוחניות – המקום לגילוי הבורא.
 • מצמצום א’ והלאה, התענוג כבר לא מורגש ברצון אלא רק בתוך הכוונה דלהשפיע, ובמידה שהוא יכול להשפיע, הוא מזהה דברים.
 • הגבלת צמצום א’ היא מצד הנברא, ונועד לבודד את הנברא מהאור.
 • בשונה מרמת התפיסה הגשמית, ברוחניות אין התנגשות בין שכל לרגש.
 • לאחר בניית כלי ההשפעה, כל תשומת לב הנברא טמונה ב”בעל-הבית” בלבד, ולפי התענוגים ש ב”בעל-הבית”, הוא עושב חשבון.
 • כל משחק הבריאה הוא כדי שהאורח יכנס לתוך נשמת “בעל-הבית”; שהריקנות, הצער שיש שם, יהיו עבורו גדולים, יורגשו בו כדבר העיקרי, והוא ישתמש בחיסרון שלו רק כדי למלא את “בעל-הבית”.
 • כשהנברא מתחבר ל”בעל-הבית” ולוקח את הכלים שלו כשל עצמו, הוא מגלה נרנח”י במקום אור הנפש.
 • כל הבחינות נמצאות בבחינה ד’, ולכן יש לה הכנה להשפעה.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “תורת הקבלה ומהותה”, שיעור 5

 • בדרגתנו, אנו יכולים לגלות מאור גדול יותר מקריאה בפרשיות התורה בהן מתוארים מעשי האבות, מאשר קריאת פרשיות בהן מתוארים מצבים מתקדמים יותר.
 • שפת המקובלים יכולה להיות שונה מן האחד למשנהו, ותלויה בזמן, מקום, אופי וכן הלאה, אך בסופו של דבר, כולם כותבים על דבר אחד בלבד – יחס בין אורות לכלים.
 • מה שהאבות גילוי בכוח, אנו צריכים לגלות בפועל – בימינו מתגלים הקשרים בין הנשמות, דבר שמוביל לגילויים חדשים.
 • כל ההיסטוריה שאנו עוברים, זה גילוי המערכת בה ברא הבורא את הנשמות – הקשר בין הנשמות.
 • כל חכמת הקבלה עוסקת בהתפעלות, בקשר ההדדי בין האורות והכלים; לא מדובר על האורות או הכלים עצמם, כי אותם אנו לא משיגים.
 • כל דבר במציאות מורכב מיחס בין אורות וכלים.
 • שינויים רוחניים הם רק איכותיים – בשינוי התכונות, בכוונה.
 • גדול או קטן ברוחניות, נמדד במידה שהוא יותר משובח בתכונת ההשפעה.
 • שום ידע לא עוזר להשיג רוחניות; עוזר רק “המאור  המחזיר למוטב” שנותן לך את תכונת ההשפעה.
 • כדי להגיע לרוחניות, כדי לתפוס אותה, האדם חייב לפתח בעצמו את הכלי שלו, ממטה למעלה.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי”

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button