האג'נדה של קבלה לעם

מטרת החינוך של חכמת הקבלה בכלל וארגון "קבלה לעם" בפרט היא להפוך את האנשים לחלק בלתי – נפרד מהמשפחה, מהעיר, מהארץ, מהעולם, על מנת שהאנשים יגדילו בהדרגה את טווח היחסים הטובים שלהם עם כולם, יעצימו את השפעתם הטובה על כל האנושות, על הטבע כולו, ויקבלו תגובה זהה מסביבתם. באמצעות כך שהאנשים עולים מעל האגו שלהם ומתקשרים עם כולם ובצורה הנכונה, הם צריכים לעלות אל מעל הטבע כולו. ולכן יש צורך להתחיל חינוך נכון עוד בזמן שעובָּר עוד נמצא ברחמה של אימו, הרי הוא כבר חש את סביבתו, שומע קולות, מגיב לכל הקורה סביבו.

אך כדי לעשות כך, עלינו קודם כל לחנך את העתידים להיות הורים. לכן על פי זאת אנחנו צריכים להתחיל, פשוטו כמו שזה משתמע, עם החברה כולה באופן מיידי. אנשים מבוגרים צריך ללמד לערוך תיקון על מה שהם עוד יכולים לתקן על מנת להעביר דבר טוב כלשהו לנכדים. פשוט חובה על הזוגות הצעירים לעבור הכנה רצינית מאוד לחייהם, משום שאחרת, נישואיהם ייכשלו. ואנו רואים שדבר זה מתרחש כבר בפועל. בנוגע לילדים, במקום החינוך – המיני המעוות שמקבלים בבית הספר, עלינו לממש את החינוך המאוזן הכולל בתוכו כמובן גם חינוך- מיני, הרי זהו חלק משמעותי בחיינו. אך חינוך זה חייב להיות גם מאוזן עם הפסיכולוגיה, עם ההבנה ההדדית, עם הידע על כיצד לשתף בינינו פעולה, כיצד לערוך ויתורים אחד לשני, ולמעשה, עם ידע כיצד ליצור את המשפחה כמו מעגל קטן.לימוד הקשר הנכון שבין ההורים, הילדים, סבים וסבתות יעבור כך בהדרגה ליחסים שבין המשפחות, שבין השכנים, עמיתים לעבודה, בין מנהלים וכפופים להם, לאחר מכן לימוד זה כבר יתפשט אל כל הארץ והעולם. כלומר, עלינו ללמד את האנשים איך להתקשר בחוגים השונים, ולתת להם נוסחת התנהגות ובהתאם לכך אנשים יחלו להבין פסיכולוגיה איש של רעהו. הרי כיום אין קשר בינינו, לכן כל אחד מעוניין לדכא את השני. אך החברה האינטגרלית הגלובלית הנכונה, הרוצה להיות קיימת לטווח ארוך, לא יכולה להיות מבוססת על דיכוי. אם כך בעיתנו החשובה ביותר בעולמנו, היא החינוך.

אנו תמיד חשבנו שמה שחשוב ביותר לאדם זו ההשכלה, ועכשיו אנו אומרים שזה לא החשוב ביותר? תשובת הרב לייטמן היא שכיום האדם כבר אינו צריך זאת, כי התפתחותנו הטכנולוגית הגיעה לנקודה בה מעט אנשים יכולים לספק לכל האנושות את כל צרכה. ולכן, על מנת שנמנע מהמלחמות, כדי שאנו לא נשמיד איש את רעהו, לא נתדרדר כאנושות, ולא נשוטט ברחובות בעיניים ריקניות ולא נדע מה נעשה עם עצמנו, אנחנו זקוקים לחינוך מתאים. כעת טכנולוגיה וייצור מגיעים לרמה כזו, שלא יהיה כל צורך בכח העבודה ונגיע לאבטלת המונים. ואז יהיה עלינו לתת לאנשים עבודה החשובה ביותר עבורם: להפוך את עצמנו למרכיב האינטגרלי הקיים בו – זמנית בשני עולמות, ולא עובד בעולם הגשמי, אך בעולם רוחני. עבודה כזו נועדה לנו מראש על פי תוכנית הטבע. על כן, מעבר מהמפעל הארצי למפעל הרוחני, הכנה ועליית האנושות לכניסתה לרמה הבאה, הינו דבר הכי חשוב עבורנו. מטרת חכמת הקבלה הינה להביא חינוך לאנושות לעבודה רוחנית ברמה הבאה שדורשת מימוש בדחיפות, ואנו טרם מוכנים לכך. לפנינו קיים שדה פעילות עצום. אנו חייבים להזדרז.

קבלה לעם

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button