כלכלה נכונה – קבלה לעם

משבר כלכלי - קבלה לעםמשבר כלכלי זה שתופס תאוצה יכול להימשך במשך שנים רבות. ורוב האוכלוסייה בעולם חווה החרפת משבר. כלכלנים אינם יכולים להעניק סיבות שהם אובייקטיביות
להביא לסיום המשבר. והמשבר המודרני הינו תוצאה מזה שקפיטליזם הגיע לשיא, שכבר אין לו להיכן להתפתח הוא מתחיל אז לאכול כבר את עצמו, עסקים גדולים אוכלים עסקים קטנים. ובסופו של דבר, אז מתרחש הצמצום של העסקים הבינוניים, ושל מעמד ביניים, הגברת שליטה של מונופולים.

אם המשבר ימשיך ויתפתח, עסקים גדולים ילחמו ביניהם ואחר כך יגיע הזמן של המבנה הכלכלי החדש – הקומוניזם. מדע וטכנולוגיות מידע אלו הם מהפכנים עיקריים של שינויים כלכליים בחברתנו. וכבר לפני 100 שנה, מעל 90% מסך העובדים  עסקו בתחום ייצור של תוצרת מזון וסחורות שונות, ועכשיו חלקם אינו עולה מעל מעל 10%. במידה ונכניס את ההישגים המדעיים כולם, את האוטומטיזציה, את הרובוטיקה טכנולוגיות מידע בתחום ייצור כלכלי, אז בתחום הייצור יישארו מתחת לאחוז אחד של האוכלוסייה שניתנת להעסקה. פירושו של הדבר הוא, שהקהילה שבעולם תהיה חייבת לעבור לדגם שהוא חדש לגמרי של המבנה של העולם בו נושא הלימוד הבולט יהיה מדע. זה יקרה קודם לכך שעסקים גדולים יגיעו למלחמה ביניהם, אם כך אנו עומדים בפתחם של שינויים שהם מהפכניים. ולחופר הקברים של דגם פירמידלי – היררכי של החברה נהפך מבנה אופקי ושמו רשת האינטרנט. לא כלכלנים, אלא פיתוחים מדעיים, הם שיתוו את קו – ההתפתחות. ואת כלכלת – השוק תמיר הכלכלה המתוכננת הלא סובייטית, ההיררכית, שמולידה עדיפות ביורוקרטיה וגם שוחד על – פני הכלכלה האופקית. הלא כלכלת שוק גם יוצרת שרשרות של פיקוד – ותכונת הכסף הינה כזו שכך הוא בונה מערכות של שלטון משל עצמו.

אנשים של העידן האינטרנטי הינם לא בעלי החשיבה ההיררכית אלא הם בעלי החשיבה האופקית. ויתחילו להופיע במשק חברות מן הסוג החדש, המדעי עם הנהגה באמצעות  צוותי – ניהול. כבר אין אפשרות להחזיק את עולמנו במסגרת דגם קפיטליסטי ישן. הערתי על כך היא כי מכל הצדדים, בפנים, בהיותו מפתח בנו סוג רצונות חדש ומבחוץ, בהיותו מפתח בנו סוג קשר חדש, קשר שהואאינטגרלי, טבע מכריח אותנו לערוך שינויים, כאשר הוא באופן חלקי שובר אותנו ובאופן חלקי מציע לשנות אותנו בעצמנו. אז משמח היום לראות את האנשים הרבים שמבינים מהו ההכרח בשינוי!

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button