רשימות משיעור הקבלה היומי – 10.1.2011

12.JPGחלק א': כתבי רב"ש, כרך ב', מאמר "מהי סעודת חתן"

 • כל הבריאה נקראת "כלה" – אותו החומר שאנו צריכים להעלות לגובה הבורא. ובכל פעם שמתגלות בעיות בחומר העכור שלנו, עלינו להבין שאנו לא צריכים לבטל אותו אלא לקדש אותו, וכך כל פעם לעלות בעזרתו למעלה.
 • תוספות העביות מהחומר שמתגלה, הן שבונות לנו את סולם המדרגות.
 • תהליך העבודה הוא פשוט, ולאדם נשאר רק לזרז את הזמנים. לכן ב"ריקוד" הזה – שפעם לא מסכימים לקבל את הרצון לקבל שלנו כלפי המטרה, שהוא נראה מכוער, ופעם שכן מבינים שצריכים לקבל אותו ולתקן אותו ב"תכשיטים", ביגיעה גדולה – מגיעים ל"אמונה למעלה מהדעת" – השפעה שיותר חשובה מקבלה, ל"סעודת החתן".
 • באופן כללי יש לנו תמיד 3 מצבים: 1- כוחות הפירוד, שכינתא בגלותא. תחילת הבירור, זמן הגלות. 2 – עבודת ה"כלה", שצריכים לכסות וליפות אותה. 3 – כשמגיעים בעבודה הזאת, ב"ריקוד", "לסעודת החתן".
 • בכל מה שהאדם עוסק בעולם הזה, זה נקרא דרגות דומם, צומח וחי. אם יש לאדם מחשבה על מהות ומשמעות חייו, הוא כבר נמצא בזמן ההכנה.
 • גובה המדרגה מורכב מהאגו שמתווסף, בתוספת העלאת חשיבות ההשפעה מעליו.
 • במדרגה הבאה האדם נמצא לרגע אחד, ותוך רגע הכל עובר. ואם האדם לא מאתר מיד את הרצון לקבל החדש, הוא כבר נמצא בירידה.
 • מיד לאחר קביעת המדרגה, האדם חייב לאתר את האגו החדש, הרצון לקבל החדש, שחייב להתגלות למדרגה הבאה.
 • במדרגה הבאה, האמונה שהשגת הופכת לאגו, לדעת (כתר דתחתון הופך למלכות דעליון), ועל-פני זה צריך לעלות.
 • יחס בריא להכרחיות הגשמית מקל מאד על החיים.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, אות פ"א, מאמר "מוליך החמורים", שיעור 2

 • "שבת" – גמר התיקון. "ערב שבת", "אלפיים אמה" – כל התהליך שבו אנו מכינים את עצמנו לגמר התיקון. בימינו אנו נכנסים לתקופה הזו, וכתוצאה מכך מתגלות בעולם כל התופעות שמקרבות אותנו לזה.
 • "שבת" – זו"ן שעולים לאבא ואמא. הימצאות בדרגת בינה.
 • "4 שבתות" – מלכות, בינה, מלכות שבבינה, בינה שבמלכות. כל 4 ההבחנות הללו צריכות להיות בבחינת שבת.
 • כל חלקיק במציאות מכוון לכיוון גמר התיקון; הכל מתוכנן, אך ההבדל הוא האם זה בהשגת התחתונים או ללא השגתם.
 • "מוליך החמורים" זה הכוח שמוביל אותנו – אם נלך איתו הוא יעזור לנו, ואם לא, הוא "ידקור" את החמורים שלנו במקל שלו – אלה כל הייסורים שהעולם סובל אם הוא לא רוצה ללכת בהכרה, בהבנה.
 • בתחילת דרכו האדם הולך קדימה והחמורים שלו מאחוריו. אחר כך הוא מתחיל להבין שהוא הולך דווקא בעזרת החמור שלו, ושכל ההליכה בדרך היא כדי להעביר את החמור מדרגה לדרגה על-ידי נקודת האדם שבו. לאחר מכן האדם מבין שהעיקר הוא מוליך החמורים שצריך לעזור לו להוליך את החמור, ולאחר מכן האדם מבין שהוא זקוק למוליך החמורים כדי שילמד אותו. ובסופו של דבר הכל מתחבר יחד – האדם על החמור והחמור עליו, ומסתדר הכל.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': תלמוד עשר הספירות, כרך ג', חלק ח', אות נ"ד , שיעור 30

 • ג"ר דבינה לא משתנה כי התחתונים לא מגיעים לשם, ולכן אבא ואמא נמצאים ב"זיווג דלא פסיק לעלמין".
 • לעליון יש 2 אח"פים: אח"פ כדי להיות גדול בעצמו ואח"פ כדי להוליד. לתחתון יש 2 גלגלתות ועיניים: גו"ע משלו וגו"ע שהעליון מעביר לו.
 • כל חיסרון זה ברכה, כי ללא חיסרון אין סיכוי להתקדם.
 • 3 חלקי המציאות: 1- שורש ומקור המוחין – מתחילת הבריאה ועד עתיק ואריך אנפין דאצילות (כולל). 2 – המוחין – אבא ואמא דאצילות – מקור כל האור המיועד לנו. 3 – הנבראים ומקבלי המוחין – זו"ן וכל מה שתחתם.
 • אבא ואמא עילאין דעולם האצילות מורכבים מז"ת דחו"ב דנקודים, שהשתמשו בעצמם והביאו לשבירה. לכן הם נמצאים מצד אחד בקודש הקודשים, ומהצד השני הם יכולים לטפל בנו, כי הם עברו את כל הקלקול.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד': כתבי בעל הסולם, מאמר "חכמת הקבלה והפילוסופיה", שיעור 11

 • יש אפשרות לראות את האמת, אחרת המקובלים כלל לא היו טורחים לדבר.
 • האדם בנוי מלכתחילה בצורה כזו, שמה שלא נוגע לנקודה הפנימית שלו יוצא משטח הקליטה שלו. ישנה מציאות גדולה וחזקה פי אלפי מונים ממה שנמצא בנקודה הפנימית של האדם, אך יותר ממנה הוא לא רואה.
 • כדי לצאת מהנקודה הזו האדם חייב לעבור ייאוש ולהבין שלא טוב ולא יהיה טוב. על הבירורים האלה להיות כוללים בכל הרמות, ורק אז הוא יהיה מוכן להתחיל לשמוע למקובלים.
 • מצד המקובלים צריכה להיות מערכת הפצה כלפי כל מערכת האנושות, אחרת לא יהיה לה סיכוי לצאת מהמשבר.
 • כל דבר שלא גורם לתיקון הטבע לא מועיל לכלום, ולכן כל עיסוקיי האדם, השיטות והחוכמות בעולם שלנו שמחליפים כביכול את תיקון האדם, שלמטרה זו הוא נמצא בעולם הזה, הם דבר גרוע ביותר, וככל שהם מסיתים יותר את האדם מדרך האמת הם קליפה גרועה יותר.
 • פילוסופיה – כל השיטות, הדתות והאמונות שמונעות מהאדם גישה לתיקון הטבע שלו.
 • עד חורבן בית המקדש, עם ישראל תפקד כמערכת חברתית מושלמת, בהתאם למערכת הרוחנית. ולכן בזמנים ההם הגיעו רבים מתוך אומות העולם לחקור את התופעה וללמוד מחכמי ישראל, ומתוך זה התפתחה הפילוסופיה, וכל הדתות והשיטות בעולם.
 • הקלקול והתפשטות הדתות ושאר השיטות מחויבים, ונועדו לקרב את העולם להבנה שישנו משהו מעבר לחיים הגשמיים שבעולם הזה.
 • בימינו האנושות מגלה שאין לה אמצעי לעצור את האגו שהולך ומתעצם בה, ושאין לנו את הכלים על-מנת לסדר את החיים שלנו.
 • חכמת הקבלה חייבת להתחיל להסביר את עצמה לפני שהאנושות מרימה ידיים. אנו חייבים להגיש להם את הפיתרון, ולברר לעצמנו באיזו צורה גם לעטוף אותו, להוריד אותו ולהביא אותו לעולם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button