רשימות משיעור הקבלה היומי – 11.1.2011

45671.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך ב’, מאמר “מהו “לחם רע עין” בעבודה”

 • כל העבודה שלנו היא בקו מאוד דק שרק בו אנו צריכים לפסוע, אחרת הסטייה הקטנה ביותר יכולה להוביל אותנו במשך הזמן למרחק גדול מאוד מהמטרה. הקו הזה הוא “קוב”ה, ישראל ואורייתא חד הוא”, והמטרה הזו צריכה להיות אצלנו מהרגע הראשון על הכוונת.
 • תענוג של השפעה נמדד לפי היגיעה שנעשית כדי להשיג את התענוג, ולמסור אותו לאוהב.
 • כדי להשפיע לבורא נחת רוח וליהנות מזה – שלזה אנו צריכים להגיע, לאהבה אליו, אחרת אי אפשר ליהנות מהשפעה למישהו – אנו צריכים מלכתחילה לבדוק את המטרה, את הסיבה למטרה, את יישום המטרה, לפי הכלים, לפי האורות, איך לממשה כבר עכשיו שלא נטעה ובאיזה מכשיר אני צריך לכוון את עצמי לשם.
 • המתקן, המכשיר שעליו אנו יכולים בטוח לעשות תרגילים, לכוון עצמנו ולהיות בטוחים שעל-ידו היגיעה שלנו מגיעה למטרה הנסתרת מהעין, הוא הקבוצה.
 • אם האדם חושב ב”סוף מעשה במחשבה תחילה” איך הוא מסדר את היחס שלו לחברים, לקבוצה, ליחס אליהם, כמו לבורא, רק שבמקום הבורא הוא לוקח את הקבוצה ועליה הוא עושה את כל הכיוון שלו, היגיעה שלו, הראייה שלו, אז הוא יכול להיות בטוח שאחרי ה”מתקן” הזה ישנה המטרה, ישנו הבורא. שבטוח שבאותה המגמה, הכוונה, היחס שהוא מתייחס למה שנראה לעיניו כקבוצה, כך גם עבודתו מגיעה לבורא.
 • יש לנו את כל האפשרויות בבניית חברה קטנה או גדולה, האנושית כולה, להגיע למצב שכולנו בהתחברות בינינו ב”ואהבת לרעך כמוך”, נגיע ל”ואהבת את ה’ אלוקיך”. וכאן זה בעצם כל יישום המטרה, יישום העבודה.
 • אהבה היא דבר שקונים, וצריך לעבוד על זה. כך גם כן במשפחה, בקבוצה , בחברה – הכל נבחר לפי המטרה – “סוף מעשה במחשבה תחילה”, ואז לפי זה עובדים ומתוך המטרה מגיעים לאהבה. כתוב “איש ואישה שכינה ביניהם”, ואחרת האהבה לא מתקיימת. אלא רק השלישי, הסיבה, הגורם, הוא המחייב ומביא את האהבה ביניהם. לכן כל חיבור יכול להתקיים רק על-ידי הבורא.
 • רק אם אני משתדל להגיע לאהבת החברים כדי להגיע לאהבת ה’, מידת הדחייה מזה נקראת “רע” – רק כנגד החיבור שמגיע לבורא.
 • אתה צריך לתאר את המצב המתוקן, שכולנו מחוברים כך שאף אחד לא מרגיש את עצמו, אלא את הכלל, שבתוכו שורה כוח ההשפעה והאהבה הכללי שממלא את כולם בשווה, שנקרא “בורא” או “הטבע”. את זה אתה צריך לראות כמטרה הסופית.
 • השקעה או יגיעה, זה שאני משתדל לקרב את עצמי לאותה התמונה השלמה בכל רגע ורגע, שאני מחובר למערכת הנשמות ושאת זה הבורא עושה בינינו. הנטייה, המשיכה, ההשתוקקות למצב כזה נקראת השקעה, כוונה, יגיעה.
 • תשאל כל רגע, האם אתה עושה פעולות כמו ילד כדי לגלות את העולם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, אות פ”ה, מאמר “מוליך החמורים”, שיעור 3

 • במאמר “מוליך החמורים”, אנו לומדים איך אדם שרוצה לעלות במדרגות הרוחניות מהמציאות שלנו למציאות העליונה, נזקק לכוח חיצון נוסף כדי לשנות את עצמו, וכל הכוחות שמעלים אותו מהמצב הנוכחי למצבים המתקדמים יותר נקראים בסך הכל “מוליך החמורים”.
 • ליהנות מהשפעה אפשר רק אם אתה אוהב. לאהוב אפשר רק על-ידי עשיית תיקון. את התיקון ניתן לעשות רק בעזרת האור העליון. את האור העליון ניתן להזמין רק אם תבקש. לבקש ניתן אם רק החברה תחייב אותך לבקש. החברה תחייב אותך לבקש רק כאשר אתה תכניע את עצמך לחברה ותבקש ממנה לחייב אותך. ולהכניע את עצמך תוכל רק לאחר שתעבוד עם החברים, ובזה אנחנו נתקעים.
 • המטרה מושגת בקבוצה. אתה לא יכול להשיג את המטרה במקום שבו המטרה לא ניתנת להשגה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: תלמוד עשר הספירות, כרך ג’, חלק ח’, אות נ”ז , שיעור 31

 • החסדים נמדדים בימין (חסדים) ושמאל (חוסר חסדים), והחכמה נמדדת בפנים (חכמה) ואחור (חוסר חכמה).
 • החלקים שלוקחים פרצופי אצילות מעולם הנקודים לשם תיקון הנקודים: עתיק לוקח את ג”ר דאבא, ד”ר דאמא ו-ז’ כתרים דנקודים. אריך אנפין לוקח את החצי התחתון דכתר דנקודים. אבא לוקח את ו’ התחתונות דאבא דנקודים. אמא לוקחת את ה’ התחתונות דאמא דנקודים. ישראל סבא לוקח את מלכות דאבא ותבונה לוקחת את מלכות דאמא דנקודים.
 • עולם אצילות נבנה מתוך זה שהוא לוקח ומברר את עולם הנקודים וכתוצאה מכך יודע איך להיבנות. מכאן אנו צריכים להבין שכל תיקון דורש הקדם ידיעה ברורה מהו הקלקול.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’: כתבי בעל הסולם, מאמר “חכמת הקבלה – והפילוסופיה”, שיעור 12

 • 2 גורמים עיקריים שלפיהם יש לבדוק האם אדם הוא מקובל: 1- מקובל יכול להיות רק מי שלמד באופן צמוד ממי שידוע ומוכר כמקובל. 2 – מקובל הוא מי שמציג שיטה לתיקון האגו כדי להגיע לחיבור ואהבה.
 • עד שלא יתגלה בצורה ברורה שכל השיטות שעל-ידן האדם רוצה לתקן את העולם ולהגיע לחיים מתוקנים, או פחות או יותר נסבלים, כולל השיטות המדעיות, לא מסוגלות לתקן את העולם ולהיטיב לאדם, האנשים לא יוכלו להסתכל על מה שחכמת הקבלה מציגה להם בצורה רצינית.
 • הבעיה היא איפה לגשת לתיקון ולא בעשיית או אי עשיית המעשים החיצוניים. השאלה היא האם כל מה שאתה עושה לא מונע ממך להגיע למסקנה שאתה חייב לתקן את האגו שלך. והאגו שלך הוא כלפי החברה, כדי להגיע לחיבור עם הבורא. העיקר לא להסתיר את התיקון האגו.
 • הבורא – כוח אינטגראלי, גלובאלי, שמתגלה עכשיו באנושות.
 • אדם שמתקדם ברוחניות מגיע למצב שהוא לא יכול לסבול שקר – לא ברחוב ולא בעסקים. זו תוצאה מהתיקון שקורית כתוצאה לא ישירה ממנו.
 • אנו חייבים הגיע לחיים מתוקנים על פני האדמה, ואם אנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, אנו הופכים להיות כמעט כמוהו ופי כמה יותר – שלא יכולים לשקר ולגרום נזק אחד לשני.
 • “אמונה למעלה מהדעת” – שעל ידי זה שנתתי יגיעה וכוח כלפי הקבוצה, אני משיג עזרה כזו, שאני יכול להעלות את עצמי למעלה מהאגו שלי.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button