רשימות משיעור הקבלה היומי – 14.9.2010

12346.jpgחלק א': כתבי רב"ש, שלבי הסולם, כרך א', מאמר "הכנה לקבלת התורה מהו"

 • את כל הפעולות עושה האור, אך ישנו חלק בהתפתחות הרצון לקבל, שבו הרצון לקבל יכול לקבוע את עצמיותו – כשהוא מתחיל לגלות את היחס שלו לאור, הוא בעצם מתחיל לגלות את עצמו. שלב התפתחות זה מתחיל להתגלות בימינו.
 • כתוצאה מ-2 ההשפעות – טוב ורע, ו"אני ה'" (אני המקור, המיטיב, הסיבה), ניתן להתחיל לדבר על עבודת ה' – איזו עבודה ה' עושה עלינו, באיזו צורה עלינו להגיב עליה והיכן העצמאות שלנו.
 • היצר הרע לא רע מפני שרע לי או שאני עושה רע לאחרים – אלו עדיין דרגות דומם, צומח וחי שבמין המדבר. הראויים לתיקונים רוחניים, קובעים שהיצר הוא רע כי הוא מפריד אותם מהבורא.
 • קרבה לבורא – מידת השתוות הצורה לבורא; השפעה, אהבה, שמתגלה באדם קודם כל כאהבת הזולת.
 • 2 שלבים בהתקדמות: 1 – "בראתי יצר רע" – זדונות ושגגות שצריכים לגלות, 2 – "בראתי לו תורה תבלין" – שדווקא אותו היצר הרע עוזר לאדם להידבק בבורא.
 • אין יצר רע ואין יצר טוב – כל התכונות הללו מתחברות יחד, ומהן אנו בונים בנו את הדמות של אותו הכוח, הבורא, המקור הקיים היחיד בכל המציאות.
 • הבדיקה, הביקורת על כל המצבים שלנו, יכולה להיות רק בתוך הקבוצה.
 • מתוך הבלבולים אנו בונים את דמות הבורא – מערכת של הנהגה והשפעה המכונה "אור חוזר", שעל-ידה האדם מגיע להשתוות הצורה עם הבורא.
 • במידה שאנו בונים בינינו קשר ותלות הדדיים, ערבות, אהבה, הכרחיות להיות יחד, רק לשם אנו יכולים לפנות, כי שם נסתר אותו הכוח של הבורא, ורק דרך נקודת הקשר בינינו, הכוח הזה מוכן להתקשר איתנו.
 • אנו תמיד יכולים לפנות לאותה הדמות שבנינו בינינו – "מאהבת הבריות לאהבת ה'". לכן בניית הקבוצה היא דבר הכרחי, ודרך נקודת הנכונות להיות בערבות הדדית (מלכות דאצילות), יש כבר פניה לבורא.
 • המאמץ לייצב את תמונת מערכת הקשר בינינו, היא לידת המציאות החדשה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': "זוהר לעם", פרשת "ויחי", אות רפ"ב, שיעור 17

 • אנו צריכים לשמוע את המילים הכתובות בזוהר, לתאר אחרי כל מילה ומילה את צורות הקשר בינינו, ולברר על איזו צורת הקשר כל מילה מדברת.
 • הבורא מתגלה לפי הכנת הכלים, ולכן אם נגלה את הקשר הנכון בינינו נגלה את הבורא – בוא וראה.
 • במידה שהאדם משתוקק לייצב את השטח המשותף, שכל אחד רוצה להיות בפנים עם הנקודה שבלב שלו ושכל הנקודות שבלב יתחברו כאן, נקרא ש"לומדים תורה", וללא הכוונה הזו אין לימוד תורה.
 • אין תפילה או בקשה, אלא מתוך נקודת החיבור. מלכות מרגישה רק חיבור, ולכן עולים אליה רק הרצונות שלנו לחיבור על-מנת לגלות את הבורא – להגיע להשפעה.
 • מערכת שבורה – כאשר אנו מתחברים זה לזה בחיבור לא נכון.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': תלמוד עשר הספירות, כרך ו' חלק ט"ו, דף א' תשלג', אות פט'

 • תרדמת זעיר אנפין דווקא מגיע לפני התפרצות הקשר בינו ובין נוקבא.
 • "אחור" – בניית הכלים, הכנה לזיווג. "פנים" – הזיווג עצמו.
 • "זיווג דאחוריים" – לימוד נוקבא צורות מזעיר אנפין, איך היא צריכה להיות, ולאחר שהיא מתאימה להיות "אשתו", ישנה עלייה לזיווג בפנים – היכן שהיא מתחילה לקבל מילויים.
 • הנברא אף פעם לא יכול להיות בורא, אלא רק להידמות, להשתוות לבורא.
 • הרוחניות מביאה אותך לתפיסה חדשה – במקום פנימה, החוצה.
 • המקובלים לא רמזו מעולם על הקורה לאחר גמר התיקון, אלא רק על מה שקורה עד אליו.
 • כל יתר השמות חוץ ממלכות דאצילות, מורגשים בתוך מלכות דאצילות, ואנו מדברים עליהם רק מתוכה.
 • כל המצבים שלנו בחיבור, הם מצבים שלנו ממלכות דאצילות ולמעלה, עד אין סוף.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד': כתבי רב"ש, שלבי סולם, כרך א', מאמר "הכנה לסליחות מהו"

 • כל הדרך שלנו היא גילוי פעולות הבורא עלינו, ואיך אנו יכולים להגיב עליהן נכון.
 • "עבודת ה'" – מעכשיו והלאה, אני רוצה לגלות מי עושה עלי פעולות ולמה הוא עושה אותן.
 • כל העבודה שלנו נמדדת לעומת הבורא ב-2 צורות: "בתוך הדעת" – להתייחס לפעולות שאותן אני עובר, "למעלה מהדעת" – להתייחס לפועל, למי שמפעיל את הפעולות הללו, בניגוד להרגשתן.
 • "אמונה למעלה מהדעת" – כאשר אני מתעלה בעזרת כוח שקיבלתי מהבורא מעל הרגשות "מר ומתוק", ועבורי הן אותו הדבר.
 • במידה שהרגשות הטוב והרע מנוגדות זו לזו, ואני מקבל אותן בשווה ויכול לברך את הבורא על הרע כמו על הטוב, נמדד גובה האמונה שלי.
 • "חטא" – חוסר בקשה לכוח ההתעלות מעל הרגשת "טוב ורע".
 • 3 דרגות בגילוי החטא: בפעם הראשונה – בניית הכלי, בפעם השנייה – לימוד החטא, בפעם השלישית – "רשע" – גילוי חוסר הכוח לחיבור – "הכנה לסליחה", וממנו מגיעה בקשת הסליחה.
 • אפילו הרגשת החטא בפעם השנייה לא מספקת כדי להתקדם. רק בפעם השלישית האדם מתחיל לגלות את היחס עם הבורא מעל הכלים.
 • בלי להיות רשע גמור לא ניתן להגיע להיות צדיק גמור; רק הקליפה יכולה להפוך לקדושה.
 • לא חסר לנו לעשות פעולות רעות – כך או כך אנו נמצאים בהן, אלא חסרה לנו הכרת הרע. לכן רק כתוצאה ממשיכת האור מתוך החיבור בינינו, החטא יתגלה.
 • "גילוי החטא" – אני מוכן לכל דבר, רק לא לחיבור עם האחרים.
 • רק כלפי החיבור בקבוצה ובתוכה הבורא, ניתן לגלות את כל ההבחנות הללו.
 • אסור שהצורה החיצונית של המציאות שלנו, תסתיר לנו את המציאות האמיתית.
 • יש תמיד להוסיף בחיבור, ובתוכו להשתדל לגלות את הבורא. אם האדם עוזב את זה, הוא נופל מיד מהנתיב הנכון.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button