רשימות משיעור הקבלה היומי – 15.12.09

img_1321.JPGחלק א’: זוהר לעם: פרשת נח, אות ש”ט, עמוד 51

 • אנו צריכים לחזור שוב ובכל פעם, לתפיסת העולם האמיתית – שהכול קורה באדם.
 • “אהרון” – תכונת החסד המתפתחת בנו, כמו כל דבר, על-ידי התפתחות הרצון לקבל, שבזכותו אנו זוכים להעלות הכול למעלה, להשתוות עם הבורא.
 • “יין” – אור חכמה; “שתיית יין” – קבלת אור חכמה; “שכרות” – קבלת אור חכמה ממעלה למטה במקום קבלתו ממטה למעלה ב”קו אמצעי”.
 • “אש” – שימוש ברצון בעל-מנת להשפיע; “אישה” – שימוש ברצון בעל-מנת לקבל.
 • “בנים” – רצונות שנולדו מתוך המצב הקודם.
 • “יפת” (קו אמצעי), “שם” (קו ימין) – רצונות מתוקנים שהתגלו מתוך מצב “נח”; “חם” (קו שמאל) – רצון רע שהתגלה מתוך מצב “נח”.
 • הנחש (ל”ב האבן, קליפת שמאל), קיים עד גמר התיקון, ובכל מדרגה צריך לברר חלק ממנו.
 • התורה לא נכתבה במאום על ההיסטוריה, כל המדובר בה הוא כלפי האדם בלבד. ה”אני” הוא מי שמרגיש את מה שעליו הזוהר כותב.
 • על-ידי הקריאה בזוהר, וחיפוש התכונות הכתובות בו בתוכי, אני פותח את נשמתי לעבודת השם האמיתית.
 • כל פעולה שהאדם עושה, מכניסה את כל מערכת הנשמה לפעולה, כי הכול הוא מערכת אחת.
 • בכל שלב, תחילה משתמשים ברצון לקבל (“אישה”, “בת שבע”) בצורה לא נכונה (“אוריה”), ולאחר גילוי הרע משתמשים בו בצורה הנכונה (“דוד”).
 • ההתפתחות היא לא על-ידי קריאת הסיפור הכתוב בזוהר, אלא על-ידי המאור המחזיר למוטב הטמון בו, המאיר על רשימות האדם, וכתוצאה מכך נבנה מהחומר מבנה מיוחד של אותה הנשמה.
 • החטא הוא לא בהכרח גילוי הרצון לקבל המקולקל, אלא דווקא ההגבלה הכואבת – שלא ניתן לקבל את הכול בעל-מנת להשפיע, ואין לי אפילו דרישה לזה.
 • “שלמה המלך” – אותו חלק “ישראל” שבאדם, שהגיע לגמר תיקונו הפרטי.
 • התשלום הוא לפי כמות היגיעה, ולא עד כמה שאני מבין.
 • מלכתחילה, עלי לגשת ללימוד הזוהר כשאני מחובר עם כולם – כל העולם והמציאות בי, וחוץ ממני ומהבורא אין כלום.
 • “מסך” – מערכת הקשר שלי עם הבורא, המקשרת  בין הנקודה השחורה שלי ובין ניצוץ האור הלבן.
 • “לשון הקודש” – האיזון הנכון בין כוחות הימין והשמאל – “קו אמצעי” ממטה למעלה, בעל-מנת להשפיע.
 • בספר הזוהר אין שום פיתרון; הפיתרון הוא בקריאה בכוונה הנכונה, בפנים; אז יבוא אליך פיתרון מלמעלה – המאור המחזיר למוטב.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם, “פתיחה לחכמת הקבלה”, אות ע”ד, שיעור 30

 • מצד אחד, ס”ג חלש לעומת גלגלתא, אך מכיוון שהוא עובד רק עם חסדים, הוא יכול להתפשט מתחת לטבור ולמלא אותה בחסדים.
 • נקודות דס”ג לא מסוגלים להשתמש באור החכמה, וכתוצאה מכך נעשה צמצום בבינה, שמתרשמת מכך שהיא לא יכולה להעביר אור חכמה למלכות – צמצום ב’; רושם זה נשאר בבינה עד גמר התיקון, היכן שצמצום ב’ מתבטל.
 • צמצום א’ – צמצום המלכות; צמצום ב’ – צמצום הבינה.
 • על רשימו אחד, לא יכול להיות יותר מזיווג אחד.
 • ממעלה למטה, הטעמים הם העיקר, כי רק לפיהם ניתן לעשות חשבונות – הכול נמדד כלפי הפרצוף הקודם, כלפי מה שטעמתי קודם; ממטה למעלה אין טעמים – עלי להתפתח ב”אמונה למעלה מהדעת” – נותנים לי טעמי חושך ועלי לקבלם כאור.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “תכונתה של חכמת הנסתר בכללה”, שיעור 8

 • “אסור” בחכמת הקבלה – אי אפשר, לא לפי חוק הטבע.
 • כיוון שאנו נמצאים בהסתרה, אנו עלולים לבצע פעולות ללא תועלת, ולכן קיימים “איסורי” המקובלים – אל תבזבז זמן וכוח, כי בזה אתה מזמין את הכוחות הרעים עליך, המורגשים בך כצרות וייסורים.
 • אין פעולות בעולם שלנו מלבד פעולה אחת – העלאת מ”ן.
 • מיסטיקה – אם אני לא מבקש לשנות את עצמי בהתאם לכוחות הטבע, אלא מבקש לשנות את כוחות הטבע כלפיי.
 • הדבר היחיד שאנו יכולים לשנות במציאות זה את עצמנו, ואת השינויים הללו אתה יכול לבקש שהבורא יבצע.
 • עלי רק לעשות בירור בי, מי אני לעומת הכוח העליון, ועד כמה אני צריך להשוות את צורתי אליו; בזה אשנה את גורלי לטוב.
 • החינוך בחכמת הקבלה, תואם לצורת החינוך הנכונה כלפי הילדים, אך אנו מסרבים לקבל את עצות המקובלים.
 • האור שמשפיע על כל האנושות הוא לא אור של תיקון, אלא אור של גילוי הקלקול; רק האור שאני מזמין על-ידי העלאת מ”ן, הוא “המאור המחזיר למוטב”.
 • האדם לא יכול ללכת בדרך האמת, אלא לאחר שבירר שכל שאר הדרכים הן שקר, כי דרך האמת היא המרה ביותר עבור האגו שלנו.
 • אהבת אחים יכולה להתקיים, רק כאשר אנו מגלים שכולנו יצאנו ממקור אחד, ואז אנו נהיים כאחד, בדומה לאותו המקור; את זאת ניתן להשיג רק על-ידי תיקון מלמעלה.
 • כל העבודה שלנו היא, איך להזמין את המאור שישנה את הרצון.
 • אני צריך לשבור רק את הקרע, השנאה, הגאווה, הכבוד שמבדיל ביני לבין האחרים, ולספח את רצון האחרים אלי; הרצון לקבל של האחרים הוא מתוקן, מקולקל רק היחס, הגישה שלי אליהם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי”

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button