רשימות משיעור הקבלה היומי – 16.11.09

3465.jpgהכנה לשיעור

 • אנו מגיעים לעולם הזה, להרגשת המציאות הזו, כדי לעלות ממנה למציאות היחידה שקיימת – מחוסר הכרה להכרה; זה כל היעוד שלנו.
 • צרכים להתייאש, להתרגש ולא להבין מספיק, כדי להגיע ל-3 הגורמים – רב, ספרים וקבוצה, ולהשתמש בהם בצורה הנכונה.
 • בכל רגע האדם חייב לעשות חשבון, האם הוא נמצא בתקופת "3 עד 5 שנים", ובסיום התקופה, הוא חייב לשנות משהו כדי להגיע "לשמה".
 • זלזול מצד האדם – דחיית הזמנת הבורא אליו, נחשב לביזיון שאי אפשר לתאר; לכן על האדם לעשות "גדר ביטחון" שלא תאפשר לו לברוח ברגע קשה.
 • על האדם לבדוק את מצבו בהתאם להגדרות הנכונות, ולברר האם בכל רגע הוא נמצא בדרך הנכונה או לא.
 • "סימן יפה" – להגיע לתחילת תכונת ההשפעה; לעבור מחסום.
 • הסביבה היא השומר הטוב ביותר כנגד בריחה מהדרך.
 • כל סביבה היא וירטואלית, כי סביבה נקראת, הנקודות שבלב של החברים; אני חייב להתקשר לכל הנקודות, וכולן נמצאות במרחק שווה.
 • "תקנון" – אותם התנאים של חזרת האדם לעבודה, להתקדמות רוחנית, לייצוב עצמי, בכל רגע.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א': כתבי בעל הסולם, "אגרות", אגרת מ"ג

 • התחתון לא מסוגל לזכות לדרגה עליונה יותר לבד, ומה שיקבל תלוי בדרגת הביטול שלו, כי אף פעם הוא לא יכול להעריך את הסביבה למעלה מעצמו.
 • על-ידי החברה, ניתנה לאדם אפשרות להגיע למין התעלות, להתחשבות במשהו מחוץ לו, שנקראת "אמונה למעלה מהדעת" – שליטת דעת החברה עלי.
 • עלינו לראות את ה"חטאים" כעזרה – אם "יש לי", אני לא זקוק והרצון לא מתעורר.
 • אנו צריכים לעורר את עצמנו למצב שבו לא נוכל להסתפק.
 • את כל ההבחנות – משה, הר סיני, מצריים וכן הלאה, אנו בונים.
 • צריכים לדאוג לחיסרון החדש, לבנות בעצמנו דמות יותר עליונה ולהידבק אליה.
 • ההתקדמות היא תמיד בתוספת, ולא בעזיבה ובירידה.
 • אין ירידות – הירידה היא איכותית כלפי תכונת ההשפעה, אך לפי הערך המוחלט אנו גדלים.
 • אל לאדם לעשות חשבון על המצבים עצמם, אלא לעבור כמה שיותר מצבים.
 • התחדשות יכולה לבוא רק על-ידי החשבת הרוחניות כל הזמן מעלינו, אחרת זה לא יצא.
 • עלי לבדוק במהלך כל היום האם החיסרון הזה "אוכל" אותי או לא.
 • הבורא – מידת הקשר בינינו, שאנו מקבלים את השני כמונו.
 • ביחס, במתח, בקשר, בנטייה זה לזה בינינו, אנו מולידים, מגלים את הבורא.
 • האישה עושה תפקיד מכריע, ברצון, בעזרה, בתמיכה שלה.
 • הנשים חייבות להיות בקשר, איך לחזק את הגברים, ובעצמן להתפעל מהגברים, כדי להיות בחרדה וברצון להתקדם.
 • מקום האישה ברוחניות, חשוב לא פחות מזה של הגבר ואפילו יותר.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב': כתבי בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות כ"ו, שיעור 11

 • "גוף הפרצוף" – מימוש, "ראש הפרצוף" – החלטה.
 • "מלכות המתפשטת" – "מלכות מתרחבת מיניה וביה" – מלכות שהייתה מצומצמת נעשית רחבה באור חסדים, בביקורת עצמית, שיודעת שהתענוג שהיא מקבלת הוא רק עבור הבורא.
 • באור חוזר ישנה כל העביות, ולכן הוא נחשב לכלי קבלה.
 • כל ההשתלשלות ממעלה למטה, היא כדי לתת לנו כלים נוספים על גדלות "בעל-הבית".
 • את כל החשבון שלנו, אנו עושים עם הקבוצה.
 • היחס בין האור והכלי, שהכלי רוצה לקבל והאור רוצה למלא אותו, נשאר לתמיד – זה יסוד הבריאה.
 • על-ידי הרגשת הבושה, הנברא מגלה את אהבת הבורא אליו.
 • הרצון לקבל לא מזדכך – זה כל חומר הבריאה; הנברא יכול להשתמש ברצון לקבל האין-סופי לפי מידת בחירתו.
 • היחס בין הפרצופים נמדד בספירות ואורות, אך כל פרצוף כלול מ-10 ספירות שלמות ומ-5 אורות.
 • רוחניות זה לא מה שהבורא עשה, אלא השפעה מצד האדם כלפי הבורא.
 • שום דבר לא קיים, אלא רק הפעולות שלנו כלפי הבורא, שמסתכמות למשהו שנקרא "מלכות דאין-סוף".
 • כל הפעולות ממעלה למטה לא קיימות – זוהי השתלשלות הכוחות והיחסים ביניהם, כדי לתת ל"אדם הראשון", לנקודה שבלב, לממש את הכוחות הללו – זהו פוטנציאל לממש את עצמנו. לכן ההכנות הללו נקראות "רשימות" – רושם בלבד, מהיחסים הנכונים בין האור והכלי בכל מצב ומצב.
 • אם האדם לא מפעיל את המערכת, הכול נקרא "אין-סוף", ואם הוא מפעיל אותה, מתגלה בינו ובין האין-סוף כל סולם המדרגות.
 • אין כל ממשיות חוץ מהאין-סוף ומהנקודה שבלב.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג': כתבי בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה", שיעור 11

 • החומר בכל העולמות הרוחניים הוא חומר של נתינה – השפעה, ובעולם שלנו, החומר – הרצון לקבל, עובד רק לפי תכונת הקבלה.
 • חכמת הקבלה מאפשרת לנו להביא את כל המערכת לנוסחה אחת, לכלל אחד – השתוות צורת הנברא עם הבורא.
 • מטרת כל פרטי המציאות, היא להביא את כל הבריאה לייחוד, להשתוות הנברא עם הבורא.
 • כאשר כל האנושות תחזור לעולם אין-סוף, כל סולם המדרגות, כולל העולם הזה, מתבטל, וכולנו נכללים במציאות שהיא רק "אין-סוף"; אז אנו מגלים שכל מציאות המדרגות הייתה קיימת רק כדי שנגיע בעזרתה לייחוד.
 • "אדם" לפי חכמת הקבלה – מי שמגיע, או לפחות משתוקק להיות דומה לאלוקים.
 • ההבדל בין חכמת הקבלה לחכמות העולם הזה, הוא שחכמות העולם הזה עוסקות במחקר הרצונות האגואיסטיים, וחכמת הקבלה עוסקת במחקר הרצונות עם הכוונה על-מנת להשפיע.
 • במדעי העולם הזה החוקר לא צריך לשנות את עצמו לשם המחקר, ובחכמת הקבלה, על החוקר לשנות את עצמו לשם המחקר.
 • "סוד" – מה שלא נגלה כעת ועומד להתגלות – תמרור הכוונה – נקודות שבהן אתה צריך לעשות פעולת הגילוי.
 • זיווג רוחני – שאני ממלא את השני בתענוג; "זיווג דהכאה" – הכאת הרצון לקבל שלי, ומעליו מתבצע הזיווג, האיחוד, השתוות הצורה, דבקות.
 • כל רגע בו האדם עוסק בחכמת הקבלה, מתוך רצון להתרומם ולגלות את החיים האמיתיים מתוך חוסר ההכרה, לא אובד ונרשם על חשבונו לנצחיות.
 • "טעות" – אני מגלה פגם שהיה טמון בי קודם לכן, אך לא היה גלוי – "אין חדש תחת השמש".
 • כל הטעויות הן כדי לגלות לך מה צריך לתקן, ולכן אל לנו לחזור אף פעם אחורה.
 • "הנקודה שבלב" – השתוקקות לאיחוד עם הבורא – השתוקקות להשפעה.

dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button