רשימות משיעור הקבלה היומי – 16.12.2010

img_1321.jpgחלק א’: זוהר לעם, “הקדמת ספר הזוהר”, מאמר “אותיות דרב המנונא סבא”, אות ל”ב, שיעור 5

 • לפני שלומדים תורה צריכים לדעת מה ובשביל מה לומדים – מה זה ייתן לי. זה העיקר כי זה האמצעי היחיד שעל-ידו אנו יכולים להשיג את המטרה.
 • רק לאחר שהאדם מגלה את היצר הרע שלו הוא לומד תורה – אז יש לו קשר עם המערכת שעוזרת לו להשתנות.
 • “תורה” – מכשיר לתיקון האדם עד תכונת הבורא.
 • קודם כל אני צריך לגלות מה יש בי שאני צריך לשנות; לא מה אני יכול לקבל מזה, אלא מה מקולקל אצלי ומה צריך להיות מתוקן. עלי לצייר את 2 הצורות האלו לעצמי בצורה כמה שיותר ברורה, ואז לצפות לישועה – שהכוח הזה יעזור לי לעבור ממצבי לצורה המתוקנת.
 • לימוד תורה לשמה – לימוד על-מנת להשפיע, ללא כוונה לשום רווח פרטי.
 • אותיות – כוחות שפועלים מראש עולם האצילות לנשמות, ובעזרתם אנו מתקרבים לתיקון.
 • מערכת האותיות נבראה כתוצאה מהשבירה, ולכן יש בה את כל צורות השיתוף בין בינה ומלכות שאנו צריכים לקבל.
 • צורת האותיות היא צורת הרצון לקבל שמקבל בהשפעה. האות עבורי היא סימן למה שאני צריך להרגיש בתוכי כאופי, כתכונה.
 • “רע” – שנאת חינם – הרע כנגד הטוב שנקרא “ואהבת לרעך כמוך”. רק כלפי ההבחנה הזו אני בודק את עצמי אם אני מקולקל או לא.
 • לא דורשים ממני להפעיל את המערכת, אלא לצעוק, לדרוש.
 • עד שהאדם לא נכלל בחברה ומגלה שהוא לא יכול להתחבר לבד, להיות כאיש אחד בלב אחד, אין לו צעקה לתיקון, אין המאור המחזיר למוטב ואין לו תורה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: תלמוד עשר הספירות, כרך ג’, חלק ח’, “לוח התשובות לפירוש המילות”, אות כ”ז, שיעור 13

 • “חודשים” – חידושים, מספר השינויים שאני צריך לעבור.
 • בסך הכל אין זמן, אלא מספר השינויים שעברנו. עד כמה שאני משתנה, נקרא שעברתי זמנים כאלה ואחרים.
 • כל הדרך היא בזה שאנו קונים בהדרגה את העצמאות להידמות לעליון יותר ויותר.
 • “ירחי עיבור” – המצבים שאנו עוברים מתחילת ועד סוף הדרך.
 • “מ”ה הישן”, ב”ן – עולם הנקודים. “מ”ה החדש” – עולם אצילות.
 • התיקון הוא מהקל אל הכבד – מכלים שלא תלויים באחרים, לכלים שקשורים ותלויים באחרים.
 • העליון יותר הוא המובחר יותר בתיקון.
 • “מוחין” – האור החוזר המתלבש בראש, לפני שמתלבש “מיניה וביה” בתוך הפרצוף.
 • עד גמר התיקון אנו מתקנים את המלכות במידה שהיא יכולה להידמות לבינה, ולא את המלכות עצמה, ובגמר התיקון המלכות עצמה נכנסת לתיקון בזיווג אחד – “רב פעלים מקבציאל”.
 • עד הזיווג האחרון, יש לנו עבודה בקו דק שמופיע לתוך החלל, וכל היתר הוא ריק – ל”ב האבן.
 • מלכות שנכללת בבינה, יכולה להרגיש זאת ב3 אופנים: זמן, תנועה ומקום. מקום – שינוי מדרגה, מצב פנימי. זמן – סדר השינוי.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכוונות”, אות פ”א, שיעור 40

 • אסור להעביר אור חכמה לכלים דקבלה.
 • דנים את האדם אך ורק על המאמצים שלו.
 • הקבוצה היא בפנים, ומה שאנו רואים כפרצופים וגופים זה מדומה – אין בהם רוח חיים. אנו צריכים לראות מה שנמצא אחרי גוף האדם – המהות הרוחנית שלו בלבד. זה נקרא הקבוצה, לשם אני משתוקק להתחבר, וכלפי זה אני עובד.
 • “קבוצה” – רצונות בכל העולם שרוצים להתחבר, לפי שיטתו של בעל הסולם – “שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה” – לא לראות את הגופות האלו, אלא להתחבר לאדם שבנו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’: כתבי בעל הסולם, מאמר “שפחה כי תירש גבירתה”, שיעור 8

 • באופן טבעי, אנו צריכים לשמור שכל דבר ודבר יתפתח בזמנו, ועל-ידי הכוחות שמתאימים לו.
 • מדעי הטבע בעולם הזה התפתחו בצורה נכונה, עד שנפרץ המחסום וחכמי הטבע החלו למכור את החכמה תמורת כסף, לאנשים שלא היו ראויים לה. וכך העולם התחיל לסבול.
 • 2 קלקולים בהתפתחות חכמת הקבלה: 1- בזמן העתיק, הנביאים לימדו את חכמי אומות העולם, שסילפו את חכמת הקבלה והפכו אותה לפילוסופיה. 2- גילוי הזוהר על-ידי אלמנת ר’ די ליאון במאה ה-11, גרם גם הוא להתפתחותן של פילוסופיות למיניהן.
 • גישת הדתות, האמונות והפילוסופיות בעולמנו לא השתנתה משך אלפי שנים, כי גם אז וגם היום רוב האנושות לא גילתה את העולם הרוחני.
 • שיטת ישראל היא גילוי בלבד – הרחבת כלי הקבלה שלנו עד שאנו מגלים, לפי העיקרון “אין לדיין אלא מה שעיניו רואות”, ואז מתגלה ברצון לקבל תופעה שנקראת “רוחניות”.
 • למרות הרע שבקלקולים הנ”ל, אי אפשר בלעדיהם, כי הם גורמים לבירור כל הרע הקיים באנושות, עד שהאדם מגיע למצב של חוסר ברירה, ומקבל את חכמת הקבלה כפי שהיא והולך בדרך הישר.
 • שיטת הקבלה מתאימה רק לאלה שיש להם את נקודת האמת. שהם לא מסוגלים, מתוך טבעם, להחזיק יותר בשקר.
 • רק בהשגת חשיבות המטרה מהסביבה, על-פני הניצוץ שנתנו לך, אתה קונה את האמת. כי רק בהתאם לחשיבות אתה יכול לסבול – שהאגו יפגע והאמת תגדל.
 • על-ידי החברה אתה תגיע להבנה, להרגשה, להכרה, שמה שאתה משיג, אתה משיג בתפילה – בקשה לשינוי הרצון מניתוק ושנאה לחיבור ואהבה.
 • הבקשה הזאת מאוד מאוד חסרה לנו. “למה לא ביקשת?” – כי אנחנו בתוך הטבע שלנו, מתוך האגו שלנו לא מגיעים לזה, לא מגיעים לבקש. זה מאוד מאוד חסר. זה דבר שלא מופיע אצלנו, לא קופץ אצלנו במוח, בלב – שאני צריך לסדר כאן את הבקשה לתיקון. ואנשים סובלים, נמצאים בלימוד, נמצאים בדרך חודשים ושנים, ולא מגיעים לבקשה, להעלאת מ”ן.
 • הבעיה היא שאנו לא מבררים את הבקשה שתבוא מעומק הלב. חסרה עמקות הרצון, האמת שברצון, בירור הרצון – מה עיקר ומה תפל.
 • רצון האדם קודם להכל – זהו יסוד הבריאה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button