רשימות משיעור הקבלה היומי – 19.10.2010

12341.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך א’, מאמר “מי שחיזק לבו”

 • כל הבריאה כוללת בתוכה 2 חלקים: חלק אחד נגלה לנו ובו אנו נמצאים – העולם הזה, ומציאות שנסתרת מאיתנו, שאדם רגיל לא יכול לגלות מכיוון שחסרים לנו חושים לזה. אנו מרגישים זאת, כי אנו חשים שהעולם מתקיים בתהליך שאותו אנו לא מצליחים לתפוס.
 • בורא” – הטבע, תכונת ההשפעה החלוטה המחזיקה את כל הטבע. אנו לא מכירים אותו, מלבד מספר אנשים לאורך ההיסטוריה של האנושות, שהגיעו להכרת הכוח הזה וכתבו לנו איך להגיע אליו – המקובלים.
 • המקובלים כותבים לנו שכל העולם שלנו חייב להגיע מדרגת הקבלה לדרגת ההשפעה, ושאת השינוי הזה ניתן לעשות רק בעזרת כוח ההשפעה הגלובאלי שקיים בטבע.
 • ניתן להפעיל את השפעת הכוח העליון עלינו, על-ידי עשיית פעולות פשוטות, שבהן נשתדל להתחבר בינינו ולבצע פעולות השפעה – הן בצורה פיזית והן בלימוד על המציאות הנסתרת.
 • אם אנו מתחברים יחד ומשתדלים לייצר בינינו את תכונת ההשפעה ההדדית, ויחד עם זה אנו לומדים על קיום המציאות הנסתרת – תכונת ההשפעה, אנו מושכים על עצמנו את תכונת ההשפעה שתשפיע עלינו ותשנה אותנו.
 • השינויים בדרך ההתפתחות הרוחנית מגיעים בהתקרבות ובהתרחקות מתכונת ההשפעה לסירוגין. כך אנו משתנים, ואם אנו לא נוטשים את השיטה, אנו מגיעים למצב שבו הן תכונת הקבלה והם תכונת ההשפעה מתגלות באופן מקסימאלי, ומשני הכוחות הגדולים הללו אנו יכולים להרכיב “קו אמצעי”.
 • “קו אמצעי” – שילוב שבו אנו מחברים את העולם העליון והעולם הזה לאחד, ללא הזנחה של אחד מהשניים.
 • בעולמנו חסרה חשיבות לתכונת ההשפעה, ולשם כך דרושה סביבה, קבוצה. כתוצאה מהמשחק המשותף בקבוצה בביצוע פעולות השפעה, חבריה מזמינים את כוח ההשפעה שמגדל ומפתח אותם.
 • להגיע לחשיבות המטרה בתוך הסביבה, זה העיקרון שיקבע את הצלחתנו.
 • ישנן 2 הפרעות עיקריות בדרך: 1- “מי ה’ אשר אשמע בקולו” – מי היא תכונת ההשפעה שאליה אני צריך להגיע?. 2- “מה העבודה הזאת לכם” – נפילה לייאוש, מחשבה שהשגת המטרה היא לא אפשרית. כנגד שתיהן אנו צריכים להיות מושפעים יותר ויותר מחשיבות המטרה, כתוצאה מחיזוק הקשר שלנו בקבוצה.
 • עלינו להבין ש”אין אדם מציל את עצמו מבית אסורים”, אלא רק החברים יכולים לבוא ולהציל אותו. רק בקבוצה, במערכת שאותה אנו רוצים לגלות, נוכל למצוא את הכוחות להתקדם.
 • “ערבות” – שדרך החברה אקבל את כל הכוחות שלהם אני זקוק לשם ההתקדמות.
 • “סביבה” – מידת ההשפעה שקיימת בינינו, ודווקא בקשר בינינו שורה תכונת ההשפעה, כוח הבורא, שבו אנו משתמשים והוא עושה את כל הפעולות.
 • בין ההשפעה והקבלה אני חופשי ויכול לבנות את עצמי בבחירה חופשית, בקו אמצעי. לכן לפרעה ולבורא יש את אותו הכוח – “זה כנגד זה ברא אלוקים”.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: זוהר לעם: פרשת “בשלח”, חלק א’, אות א’, שיעור 1

 • העולם העליון זה העולם שמשפיע על עולמנו, שבו אנו רואים רק את התוצאות. ניתנה לנו האפשרות לקרוא ולשמוע על הכוחות העליונים ועל האופן שבו הם יורדים ומפעילים את העולם הזה, וכתוצאה מהקריאה על הפעולות הללו ובהתאם למאמצים שלנו להתקרב אליהן ברצוננו, אנו מתקרבים אליהן.
 • תנאי נוסף למשיכת הכוח המתקן, הוא להתאגד בקבוצה ולחשוב על החיבור בינינו בזמן הלימוד. כתוצאה מהשתדלותנו להשוות את כוונתנו לתכונת ההשפעה, היא משפיעה עלינו ומתקנת אותנו.
 • אם אנו רוצים לא להיות מושפעים מהכוחות העליונים אלא לעלות לדרגתם, נקרא שאנו עולים מהעולם הזה לדרגת הכוחות הללו.
 • בזמן קריאת הזוהר, כלל לא חשוב מה אנו קוראים, אלא חשוב עד כמה אני חושב על השפעת הכוח העליון עלי, מתוך הקבוצה.
 • אם אנו לא מקבלים אור מלמעלה ובזה אנו פועלים, כל הפעולות שלנו לא יכולות להוליד משהו בר קיימא.
 • ברוחניות לא קיים אדם פרטי, כי כל הרוחניות זה יתר חיבור בינינו.
 • ההכרה שאני נמצא בחוסר חיבור עם האחרים, זה כבר חיבור.
 • במידה שאתה נקשר ברצון אחד עם האחרים אתה נקרא “אדם”. במידה שאתה עדיין לבד אך משתוקק לזה אתה נקרא “בן אדם”. במידה שאתה כלל לא רוצה בזה אתה נקרא “בהמה”.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכוונות”, אות י’, שיעור 3

 • 5 פרצופי אדם קדמון – עולם הכתר, ובו יש דוגמא לכל שאר העולמות כיצד לעבוד בצורה הנכונה בהשפעה ובקבלה.
 • כל מה שמתרחש בקשר בין הבורא לנברא, מתרחש מתחת לטבור.
 • “שליש אמצעי דתפארת” – מקום הבחירה החופשית שלנו, “קליפת נגה”. בספר “בית שער הכוונות” מדובר בעיקר על מקום זה, מקום הבחירה.
 • אין פרט במציאות שלא יהיה מורכב מ-5 חלקי הויה.
 • רק המדרגה החמישית נקראת “נברא” – המרגישה את האור שנמצא בכתר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’: כתבי בעל הסולם: מאמר – “תורת הקבלה ומהותה”, שיעור 5

 • כל חכמת הקבלה היא גילוי הבורא בתוך האדם, בתוך הנברא.
 • תכלית הבריאה היא שכל הנבראים יקבלו את תכונת ההשפעה המלאה.
 • בכל אדם קיים חלק בלתי תלותי, שבו הוא יכול להחליט האם תשלוט בו תכונת ההשפעה או תכונת הקבלה, והאדם בוחר איזו תכונה תשלוט בו, ומשליט את האחת על השנייה.
 • “ממעלה למטה” – תכונת ההשפעה הנסתרת, שבראה את הכל. “ממטה למעלה” – אני כאדם חייב למשוך את תכונת ההשפעה הזו, שתתגלה בי יותר ויותר.
 • מי שמגלה את המציאות השלמה, מגלה את כוח הקבלה השלם, את כוח ההשפעה השלם ואת האיזון הנכון ביניהם, נקרא מקובל – שמקבל את כל המציאות הנסתרת ומגלה אותה.
 • המקובלים מספרים לנו שכל המציאות הנוכחית היא זמנית ומוגבלת, וכולנו חייבים ויכולים לגלות את כל המציאות, כתוצאה מתיקון עצמנו עד תכונת ההשפעה המלאה.
 • חכמת הקבלה – שיטה כיצד לבצע את התיקון, שנכתבה על-ידי המקובלים – האנשים שכבר עברו את הדרך הזו.
 • חכמת הקבלה היא חכמה מעשית, שאותה לא ניתן להשיג וללמוד באופן תיאורטי, אלא רק בתנאי שהלומד משנה את עצמו ורוכש את תכונת ההשפעה.
 • מלבד כתבי הקבלה, אין לאדם כל קשר עם העולם העליון.
 • אין בורא ללא נברא, ואין נברא ללא בורא – אני לא מכיר את עצמי, אם אני לא מכיר את המדרגה העליונה לי.
 • כל המערכות שבנתה האנושות מבוססות על האגו, וכיום, כאשר האגו הגיע לרוויה, המערכות הללו מתמוטטות. זאת מכיוון שהאגו לא יכול להיות היסוד שממנו נגיע לכל טוב, הן בעולם הזה והן בעולם הרוחני.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button