רשימות משיעור הקבלה היומי – 22.4.2010

5678.jpgהכנה לשיעור: כתבי בעל הסולם, שמעתי מאמר נ”א, אם פגע בך מנוול זה

 • מצמצום ב’ והלאה, כל מדרגה התחלקה לפנים ואחוריים, וכתוצאה מכך יוצא שכל פנים דתחתון הם אחוריים דעליון, וכל פנים דעליון הם אחוריים דתחתון; כך יוצא שאם האדם מאתר את האחוריים כפנים והופך אותם, הוא יהיה כצורת העליון.
 • היצר הרע הוא ממש “עזר כנגדו”, ויותר מעזרה מלמעלה שתהפוך אותו לטוב, אנו לא צריכים דבר.
 • הכול תלוי באדם, שמבין שהכול תלוי, לא ביצר הרע שלו, בגופו, אלא במה שקורה מחוץ לגופו, ששם, אחרי הרצונות שלו, הוא יכול לראות את צורת העליון.
 • אין דבר מיותר במציאות; הכול בא כדי לכוון אותנו למטרת הבריאה.
 • העיקר הוא תמיכת החברה הנמצאת מחוץ לי, ואם אני מקבל ממנה תמיכה, אני יכול לצאת מחוץ לעצמי.
 • ללא היצר הרע שמתעורר, האדם לא יצליח לעורר את עצמו להתקדמות; לכן זו עזרה מלמעלה, שהבורא שולח לאדם בצורת אחוריים, ועלינו תמיד לזכור לראות את זה כ”עזר כנגדו”.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א’: זוהר לעם, פרשת “שמות”, אות שנ”ח, שיעור 18

 • בעת קריאת הזוהר, לא חשוב כמה אנו מבינים, אלא חשוב הרצון שלנו לשנות את עצמנו ולמצוא את המדרגה הרוחנית הראשונה.
 • כל המציאות מתרחשת במודעות, בתפיסת האדם בלבד; אפילו הבורא זו ההבחנה העליונה שאנו מגלים בתפיסתנו.
 • “לויתן” – כל החכמה שנמצאת במלכות דאין-סוף.
 • אם אנו רוצים להרגיש את הכתוב בזוהר, עלינו לבנות בתוכנו תבנית של קשר בינינו, בדומה לקשר הפנימי שהיה בין בעלי הזוהר, ואז נוכל לקבל ממעמד זה גם איזו קרינה בכלים המשותפים שלנו.
 • אסור לדבר בין החברים על דברים אישיים, אלא רק על חשיבות הבורא, כדי לחזק את החברים בלבד.
 • הקליפה והקדושה משלימות זו את זו; הכול תלוי באדם העומד ביניהן, ומברר איזה חלק נשאר כקליפה ואיזה חלק ניתן להעביר לקדושה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכוונות”, אות פ”ז, שיעור 31

 • לאחר השבירה, הכול נעשה מבירורי הקליפות – מה שיכול להתברר כטוב נעשה לקדושה, מה שלא מבורר עובר לקליפת נגה, בה מבררים ומבדילים את הכול מ-ג’ הקליפות הטמאות.
 • “קליפה” – מה שלא יכול להתברר עד גמר התיקון.
 • הבירור הוא, מה מהרצונות שלנו יכול להיכנס לחיבור ומה לא; מה שיכול להיכנס לחיבור, יכול להוות כלי לאור.
 • מהדרגה הרוחנית הראשונה והלאה, אנו עוסקים בעיקר בבירור כלים דקבלה בעל-מנת להשפיע, ובמידה שאנו יכולים לכסות את הכלים הטמאים ולגלות את הכלים הקדושים, אנו בונים את הכלי לקבלת האור ומקבלים אותו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם: “השלום בעולם”, קטעים נבחרים, שיעור 2

 • בזמנינו, לראשונה בהיסטוריה ישנה אפשרות לבחירה חופשית, בלהפוך את “בעיתה” – התקדמות טבעית בדרך ארוכה ומרה, ל”אחישנה” – התקדמות ללא תלות בכבלי הזמן, בדרך קצרה ונעימה.
 • אדם המגיע לחכמת הקבלה, מגיע דווקא מתוך החיים הטובים, לאחר שגילה בתוכם ריקנות; השאלות על הרוחניות, מתגלות באדם דווקא כשהוא נמצא במצב הגשמי הטוב.
 • חופש הבחירה קיים רק לאנשים שמביאים אותם לקבוצה, שבה הם יכולים לממש את עצמם.
 • “פרעה” – כל המערכת שמטפלת בנו; הבורא מתגלה רק כלפי הנקודה שבלב – “משה”, וכל היתר זה “פרעה”.
 • ברגע שאני מזניח את עצמי, אני יכול לאתר מיד את פרעה הנכנס לפעולה; אין חלל במציאות – או שאני מקדם את עצמי, או שהוא מקדם, מושך אותי.
 • בכל רגע אני צריך להרגיש שאני תלוי באחרים, ומתוך היחס הזה יבואו בתוכנו עוד מחשבות, רגשות והזדמנויות להתקשר אליהם, ואז אגלה שבסביבה, בקבוצה הזו, יש הכול, למרות שהם עצמם לא יודעים זאת.
 • אתה צריך להיות רגיש יותר להשפעת הסביבה, החברה הפנימית, אליך; שטמון בה כוח שממנו אתה יכול להתחיל לקבל כוח, מרץ, הגדרות רוחניות יותר מדויקות, שיחדדו לך את הפנייה למאור המחזיר למוטב ויחזקו לך את חשיבות המטרה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button