רשימות משיעור הקבלה היומי – 25.4.2010

nemal_tel_44_iy.jpgהכנה לשיעור: כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי,  מאמר ס”ט, “מקודם יהיה תיקון העולם”

 • התיקון נעשה מהקל לכבד, ולכן כל הכלים האמיתיים נמצאים בכלים החיצוניים, במה שמכונה “אומות העולם”.
 • “ישראל” – כלים מיוחדים שבהם יש נקודה שבלב, שיכולים וחייבים להתרומם לתיקון עצמם, וחובתם היא גם לדאוג לתיקון העולם.
 • כתוצאה מהתכללות ישראל באומות העולם בזמן הגלות, התיקון מתבצע לסירוגין בין ישראל ואומות העולם, ללא גבולות ברורים.
 • עיקר התיקון הוא תיקון תפיסת המציאות.
 • בדיקת ההתקדמות היא, עד כמה אנו מתחילים לזהות תופעות רוחניות ביחד עם התופעות הגשמיות.
 • התנאי הראשון להגיע לרוחניות, הוא חיבור בינינו בצורת “ערבות”.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א’: זוהר לעם, פרשת ” בהר”, אות ל”ד, שיעור 3

 • התנאי הראשון כדי להרגיש את הכתוב בזוהר, הוא שאנו מחוברים כמו לפני שבירת הכלי ובאותו האופן שבו בעלי הזוהר היו מחוברים בזמן כתיבת הספר; התנאי השני הוא לזכור שמה שאנו עומדים לשמוע, קיים בתוכנו, בתוך נשמת האדם, בתוך הרצון לקבל וברצון להשפיע שבו בלבד.
 • “קרבן” – תיקון בו האדם לוקח בכל פעם חלקים מדרגות דומם, צומח וחי שבו, ומעלה אותם לתיקון.
 • “חוץ לארץ” – מחוץ לרצון להשפיע.
 • גילוי האור בכלי מורגש ככניסה ויציאה של האור לתוך ומתוך הכלי, אך למעשה האור קיים כל הזמן, ומתגלה בכלי בהדרגה.
 • הכוונה על-מנת להשפיע בצורה המקסימאלית, חייבת להיות קודמת לכל חשבון ופעולה.
 • במידה שאני תומך בקבוצה, אני מקבל ממנה; חייבת להיות כאן הדדיות, ורק על-ידי הערבות אני מקבל מהם.
 • אני לא יכול להגיע לרוחניות עם הרצון הפרטי שלי, אני עושה את התיקון על הרצון שהקבוצה מביאה לי.
 • “ערבות” – החייאת הקשר שכבר קיים בינינו.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכוונות”, אות צ”ב, שיעור 32

 • אין בנו שום כלי אמיתי; מתוך זו”ן דאצילות מתברר חלק החשמ”ל, ומתוכו בא “אדם הראשון”.
 • זכות הקיום של אדם הראשון היא רק כתוצאה מזה שהוא גורם לזו”ן דאצילות לעלות לאבא ואמא; לכן הכול מושג על-ידי התפילה.
 • כתר, חכמה, זעיר-אנפין ומלכות, מבררים מתוכם שורש, נפש, גוף, לבוש והיכל, וחלק הלבוש כל ג’ הבחינות הקודמות לו, הוא החשמ”ל; לכן יש בו את כל חלקי הכח”ב, למרות שהוא החיצון להם.
 • כלי אמיתי – רצון שאני יכול לתקנו, בכמה שהוא מתגלה בעל-מנת להשפיע; שלא נשאר מתוך הרצון הזה משהו לא מבורר.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, מאמר “השלום בעולם” (קטעים נבחרים), שיעור 3

 • רשת הקשר ההדדי בין כל חלקי האנושות, קיימת תמיד, ואנו מחויבים לתקנה במידת גילוי קיומה של התלות ההדדית כלפינו.
 • כתוצאה מגילוי התלות ההדדית בימינו, אנו כבר חייבים לדאוג למערכת הערבות העולמית.
 • כעת, הקשרים בינינו ובין המדינות חייבים להיות תחת הגבלות וריחוק, תחת הסכמים שלא נובעים מתוך אהבה אלא מתוך השמירה לא להזיק זה לזה; דבר זה מנוגד למערכת שמתגלה, הדוחפת אותנו לחיבור.
 • רק אם תתגלה חכמת הקבלה, שיכולה לעשות את הקשר הטוב בין הפרטים והמדינות, נוכל לבנות את מערכת הקשר החיובית, בקשרי אהבה ולא מתוך פחד.
 • הרע יכול להתגלות רק אם אתה נמשך לטוב, וכתוצאה מכך מתגלה לך הטבע השני, החושך.
 • כל החיות שלנו היא בבירורי החושך, שם יש לנו עמקות והרפתקה; דווקא מהלילות, אתה בונה את האדם שבך.
 • עיקר הבעיה היא שהאנשים בעולם לא מודעים לעובדה, שקיים כוח שיכול לשנות אותנו מרע לטוב.
 • כל העתיד שלנו תלוי בכמה שבני האדם ידעו שישנה אפשרות לתקן את הרע, שמגיע מלכתחילה לצורך התיקון, ושבתיקון תפיסת המציאות שלנו, נוכל לעלות מדרגת המוות לדרגת החיים הנצחיים; אנו חייבים את הפצת הידיעה הזאת לעולם.
 • הכוח הנשי חייב לגלות את נחיצות השגת המטרה דרך הגברים, ולחייב אותם להשיג את הערבות; דווקא האישה מעוררת את הגבר לתיקון וזאת חובתה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button