רשימות משיעור הקבלה היומי – 26.12.2010

12343.jpgכתבי רב”ש, כרך ב’, מאמר “מהו השיעור של תשובה”

 • עלינו לעבור את כל השלבים שנקבעו במטרת הבריאה ואין בהם שלב מיותר. ההשתתפות שלנו היא בבחירה החופשית להשוות צורה לבורא עד כמה שאנו יכולים.
 • אם האדם מבין שהדרך היא דרך תורה, ההשפעה, הוא מקבל את השיטה הזאת למימוש, או שהיא תעבור עליו בעל כורחו.
 • אם בכל מצב שבו האדם נמצא הוא משתדל להיות המשפיע – מעל הדעת, מעל האגו שלו, לעשות פעולות שהן בהתעלות מעל החשבון לעצמו, לטובת הזולת ודרך זה לטובת הבורא – אז כבר עכשיו נמצא ב”שוב עד ה’ אלוקיך”, ובכל מצב הוא יממש אותו לנכון, וכך הוא יכול להתקדם במהירות.
 • “לא לשמה” – כאשר האדם עובד לא לשם המטרה העתידה אלא עבור שכר, אלא שהשכר משתנה כלפיו בהדרגה. בצורה כזו אנו מתקדמים בעולם שלנו, וגם אנחנו צריכים להשתמש באגו שלנו כך שהוא יעזור לנו להתקדם בינתיים.
 • עד שיוצאים ממצרים משתמשים באגו ואחר כך משתמשים בו בצורה ההפוכה. האדם החכם משתמש באגו בצורה ממש מועילה – הוא יודע איך לסובב אותו כך שתמיד האגו עוזר לו. זהו “עזר כנגדו”.
 • האדם צריך להחליף לחלוטין את כל היוצרות שלו, כי עם מה שיש לו עכשיו הוא לא נכנס לרוחניות – לא רגש, שכל, הבחנות, מדידות וחשבונות. לכן צריכה להיות לאדם חכמה גדולה מאד כדי לבטל את החכמה שלו, כי לא מוחא ולא ליבא מקנים לו כניסה לרוחניות, אלא אמונה. זה נקרא כוח שמתקבל ממעלה, מהאור.
 • כאשר מגיע אליך האור, מגיעה איזו השפעה עליונה, אתה מרגיש שנכנס בך משהו, שמתעורר בך משהו. שזה חשבון הפוך ממה שאתה. ואתה מתחיל להתייחס למציאות בצורה הפוכה ממה שהיה קודם – לפני זה הסתכלת על הדברים לפי מה שכדאי, ופתאום אתה לא מסתכל כך, אלא לפי חשבון הכלל.
 • “נעשה ונשמע” – תעשה פעולות ומתוך זה תרגיש בך שינוי.
 • הפעולה היחידה היא פעולת החיבור.
 • “אמונה” – גילוי הבורא, השפעה, תכונת הבינה.
 • האדם לא צריך להחזיק את האמונה – ברגע שהוא משיג אותה, האמונה מחזיקה את האדם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’ – זוהר לעם, הקדמת הזוהר, החיזיון של ר’ חייא, עמ’ 6

 • ההבחנות הכתובות בזוהר, הן כולן בתוך האדם, בתוך הכלים שלו, בתוך הרצון לקבל שלו שמקבל תיקונים. לכן הכל תלוי בתיקון, וודאי שלא שום דבר בתמונה החיצונית.
 • כמו בעולמנו שבו ישנן דרגות דומם, צומח, חי ואדם, כך גם במבנה הרוחני. אין הבדל. זה פשוט ציור פנימי שלנו, כמו שעכשיו זה ציור פנימי שלנו. ואז אני רואה איך על-ידי התיקונים שאני מקבל על-ידי האור שמאיר, כל ההבחנות שלי מקבלות התעלות – מ”חברי ישיבות” ל”ראשי ישיבות”, מ”משיח” שבא מרמה מסוימת לרמה גבוהה יותר וכן הלאה.
 • “ישיבה” – הרצון המשותף של הרצונות שהיו נפרדים קודם לכן, ועכשיו נעשו משותפים.
 • כל ה”אבות” ו”הבנים” הם דרגות הנשמה שבתוך האדם.
 • אם תזהה את החברים שלך שמחוץ לך, כשייכים אליך ונמצאים בפנים, אז תראה שבעזרתם, שהם חלקי נשמתך, אתה בונה את העולם הרוחני וממש שם מגלה את ה”משיח”. ככה זה, זה פשוט – התמונה הנוכחית נעלמת ומה שמורגש זה רק המבנה הפנימי.
 • רק עבודה קבוצתית יכולה להאיץ את התיקון.
 • אנו צריכים להשתמש בכל מה שיש לנו, העיקר שזה לא יפריע להתקדמות. כל כישרון, כל דבר שנולדתי איתו, אני צריך לצרף למטרה ולא לזלזל בשום דבר.
 • ברגע שהאדם מקבל ניצוץ שייכות לרוחניות זה אחרת לגמרי. לכן אל תעריך את החבר לפי השכל הגשמי, כי ברוחניות הוא לא צריך את השכל הגשמי שלו – ואז הוא יהיה גדול בעיניך.
 • “משיח” – אור היחידה הכולל. “שופר של משיח” – התפשטות חכמת הקבלה בכל העולם, שהיא הכלי לקבלת האור הכולל.
 • הבדיקה שלך שאתה מחובר לחברים, היא כשאתה מתחיל לחשוב עליהם יותר מעל עצמך. שאתה תולה בהם הכל ולא בעצמך.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’ – תלמוד עשר הספירות, כרך ג’, חלק ח, אות ל”ב

 • אמנם שעולם האצילות קטן יותר מעולם הנקודים, הוא הולך ומתקן אותו, הוא המשפיע, ולכן הוא נקרא יותר גדול.
 • באריך אנפין ישנן מערכות הגנה על-מנת למנוע שבירה חוזרת. לכן בראש דאריך אנפין מצויים כל הסודות – החלק הנסתר – מה שעלול לגרום לשבירה, והחלק המגולה – שבו ניתן להשתמש.
 • כל תחתון נולד ומנוהל על-ידי העליון שלו בלבד.
 • מצד אחד, כתוצאה מהתלבשות הפרצופים זה בזה, רק ראש העליון מגולה כלפי התחתון, כי הגוף שלו מכוסה. אך מהצד השני ניתן לומר שהתחתון לא משיג מה שמגולה בעליון, אלא בחלק שבו הוא מתלבש עליו, כי התלבשות זו השגה.
 • לאריך אנפין שנולד אין מלכתחילה מלכות – לא עובדים איתה, עם הרצון לקבל כפי שהוא הגיע מהבורא, אלא רק עם ט’ הראשונות – בדומה לבורא.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’ – כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, כותרת “טוב ורע”

 • כל ההתפתחות שלנו נועדה לגלות את הצער, האפסיות וההזק שיש בכלי קבלה. וכמה שאנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה יותר, הוא מתגלה לו כיותר ויותר מצער אותנו, כדי להראות לנו שלא נוכל להשתמש בו לנכון כדי למלא אותו, שכלי הקבלה לא מיועד לקבל.
 • לא ניתן לגלות כלים דקבלה המלאים, כי זה הפוך מטבע הבריאה וממטרת הבריאה.
 • דרך “אחישנה” – שאנו עוזרים לעצמנו להכיר את האפסיות שבתכונת הקבלה, ובנוסף את האלוקות והנצחיות שיש לנו בהשפעה, בעזרת הסביבה הנכונה – מורה, ספרים וקבוצה, ובצורה הזו אנו יכולים להתקדם מהר יותר ובפחות ייסורים.
 • בסך הכל, הכל תלוי בהכרת הרע – איפה הרע, איך אנחנו מגדירים אותו. שרע זה לא שאין לי מילוי ולא מה שמונע ממני מילוי, אלא הרע הוא האני שרוצה למלא את עצמי בצורה ישירה ולא מבין שזה בלתי אפשרי. שבזה אני הפוך מהטוב, מהבורא.
 • הקביעה מהו רע ומהו טוב, היא המפתח לפנות מדרך בעיתה לדרך אחישנה.
 • התחנה הראשונה להצלה, היא אם נרגיש שאנו תלויים האחד בשני כגלגלי שיניים, ואין לנו שום חופש האחד מהשני. רק בהסכמה הכללית שלנו אנחנו יכולים להגיע למצב שהתנועה שלנו תהיה לשביעות רצון כולם. אם העולם איכשהו יגלה את זה, זאת תהיה ממש הצלה. ואם אנחנו נגלה את זה, אנחנו נוכל להשפיע את זה לעולם מתוך פנימיותנו וזוהי ההפצה האמיתית.
 • הכרת התלות ההדדית בסביבה, בחברה ובאנושות כולה, היא המפתח לתיקון האדם.
 • האדם לא יכול לנתק את עצמו מהסביבה לטוב ולרע, ולכן אין חשבון עם האדם אלא יש חשבון רק עם הבחירה שלו.
 • נזק או תועלת נמדדים במידה שהאדם יכול לגרום לציבור התקדמות או נסיגה כלפי מטרת הבריאה בלבד.
 • חוק ההדדיות הכללית נסתר מחושי האדם, כדי לתת לו אפשרות להשלים אותו בבחירה החופשית שלו, מתוך בחירה, ובכך לרכוש את קומת האדם, לעומת קומת הבהמה שפועלת בצורה המתוקנת וללא בחירה חופשית מתוך טבעה.
 • חכמת הקבלה היא בסך הכל שיטה המסבירה איך האדם משתלב עם העולם; מסבירים לך את חוק הטבע שזה העולם, מסבירים לך את החוק מיהו האדם ואיך אתה יכול להתאים את עצמך לעולם.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button