רשימות משיעור הקבלה היומי – 28.2.2010 – פורים שמח!

purim_4.jpgחלק 1: זוהר לעם, פרשת "בהעלותך", אות ק"מ, שיעור 11

 • בעת קריאת הזוהר, אנו רוצים לזהות בתוכנו את מה שעליו הזוהר מדבר – פעולות בנשמה של כל אחד ואחד, ובזה אנו מעוררים את האור ומתחילים להרגיש בנו את התופעות כפי שהן באמת.
 • כל העבירות שהאדם מקבל הן לא עבירות אלא דברים שעליו לתקן, וכל העונשים הם האור שצריך לבוא ולתקן אותו; הכול בדרך התיקון בלבד.
 • בעת קריאת הזוהר לא צריכה להיות הבנה ברגש או בשכל, אלא עלינו להיות פתוחים להשפעתו, ואז סגולתו תפעל עלינו.
 • הקבוצה צריכה לכוון כל אחד מחבריה, לרצון הנכון – להיות פתוחים להשפעה, למרות חוסר הקשר והטעם במה שקוראים.
 • מלכתחילה, האדם נברא הפוך ממערכת העולמות בה הוא נמצא, עד שמתעוררת בו הנקודה שבלב, ואם הוא מתקשר עם יתר הנקודות שעומדות לפניו, הוא מתקשר למערכת העולמות.
 • "תורה" – מערכת הקשר בין הרצון לקבל והרצון להשפיע, בין האור והכלי, בין הנברא והבורא.
 • כל מצב חדש הוא תמיד הפכי למצב הקודם לו, ואי אפשר להגיע למצב הבא, עד שלא מיצית את המדרגה הנוכחית בשלמותה.
 • כל הפנייה, הבקשה, הדרישה שלנו, היא לקו אמצעי, זעיר-אנפין, כי רק על-ידי פנייה לקו אמצעי, אנו יכולים לתקן את עצמנו.
 • הפנייה לקו האמצעי צריכה להיות מבוררת – מה נראה לי שצריכה להיות הצורה הנכונה שלי.
 • הפנייה לקו האמצעי היא שהוא יעשה את אותו הדבר ממני, וזה יקרא שאני משתוקק לאותה הצורה, להידמות לבורא; בהתלבשותו בי, הוא מסדר לי את כל התכונות בקו אמצעי.
 • כשאתה דורש שינוי מהזוהר, אתה מתחיל להרגיש שאתה נעשה יותר רגיש לכתוב בו, שנעשה יותר קרוב ומוכר לך.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק 1 של השיעור

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק 2 של השיעור

חלק 2: תע"ס כרך ו', חלק ט"ו: דף א' תת"ג, אות ר' (פורים)

 • חגי ומועדי ישראל, הם מצבים רוחניים, שהכלי שהולך לתקן את עצמו עלה למדרגה מסיימת, שהיא מצב מסוים, חג מסוים.
 • "פורים" – מצב מאד מיוחד, בו הנוקבא עומדת לקבל את צורת הזעיר-אנפין, בדומה למצב גמר התיקון.
 • "המן" – הרצון לקבל שלנו, ממנו נסתר כיצד ניתן להגיע לגמר התיקון – שיתוף מידת הרחמים בדין; "מרדכי" – צדיק, ללא קשר לכלי הקבלה, להשפיע על-מנת להשפיע. מכיוון שלא ברור עם מי הצדק, "העיר שושן נבוכה". המצב המתוקן הוא כלי המן עם כוונת מרדכי.
 • "אחשוורוש" – מי שבונה את הרצון לקבל כדי למלא אותו; "המלך" – הבורא, הרוצה לתקן את הרצון לקבל בעל-מנת להשפיע.
 • "מגילת אסתר" – איך האדם מוצא מתוך שני כוחות מנוגדים ושתי כוונות מנוגדות, את האיזון הנכון.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק 3: כתבי רב"ש – פורים

 • מצב גלות בבל הוא מצב מיוחד, בו לאחר חורבן בית המקדש הראשון, התגלו הכלים השבורים. מתוך מצב זה ישראל היו יכולים להשיג את גמר תיקונם, אך מכיוון שדרוש תיקון כל העולם, חייבים לעבור לבית המקדש השני, בדרך לשבירה נוספת.
 • כאשר נתקרב למצב גמר התיקון, כל ענייני פורים יתגלו לנו בחוש.
 • הרצון לקבל הוא לא הקליפה, אלא הכוונות על-מנת לקבל הן הקליפה; הכוונה היא זו שמאפיינת כל דבר.
 • המורה הוא המדרגה העליונה שלך, כאמצעי להגיע לדבקות בעליון, ולא יותר מזה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק 1 של השיעור

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק 2 של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור "שיעור הקבלה היומי"

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button