רשימות משיעור הקבלה היומי – 28.6.2010

zolaam2.jpgחלק א’: כתבי רב”ש, כרך א’: מאמר “מעוז צור ישועתי”

 • אין בהתפתחות האנושית דבר חדש, אלא רק גילוי הקיים בהדרגה, בדרגות דומם, צומח וחי, בצורה שכבר כלולה בטבע.
 • במין החי ישנה תוספת – מלבד האינסטינקטים, הרשימות הפנימיות שקיימות בדומם ובצומח, ישנה התפתחות מרשימות חיצוניות – רצונות לכסף, כבוד, שליטה ומושכלות, המתפתחות באדם על-ידי הסביבה ומפתחות אותו, עד שהוא מגלה שכל מה שנמצא סביבו קיים למעשה בתוכו.
 • הרשימות החיצוניות מסודרות דווקא בצורה כזו מהבורא, כדי לתת לאדם אפשרות להיות בבחירה חופשית – לבחור את הסביבה שבה הוא יתפתח ובזה הוא משפיע על גורלו.
 • בדומה להרגשת הבושה שהאדם מרגיש כתוצאה מחוסר בלבושים גשמיים, החברה יכולה לחייב אותו ללבוש לבושים רוחניים, כתוצאה מהבושה שמתגלה בו בשל היותו ערום מבחינה רוחנית.
 • אדם שמבין את השפעת הסביבה כלפי הבושה שבו, יכול להשתמש בזה בצורה מבוררת על-מנת להביא את עצמו לרוחניות.
 • הבחירה העיקרית הכללית, חייבת להיות בסביבה שמטרתה היא אהבת הזולת, אהבת הבורא.
 • העיקר הוא ביקורת תמידית של החברה, כלפי אותה המטרה שהיא קבעה לעצמה.
 • בזה שאני בוחר את השפעת הסביבה עלי, אני בוחר בכל פעם את הכלים והשינויים הפנימיים שלי.
 • הבדיקה שלי היא על-ידי מה אני מתקדם – המילוי האגואיסטי שלי, או שאני מתקדם דווקא למרות הריקנות שמתגלה לי בכלים הללו.
 • ההתקדמות היא בזה שאני מוכן ללכת לא לפי הרצונות של החשיבות, הכוח או הגדלות, אלא אני מתקדם מתוך כוח אחר – כוח ההשפעה והאהבה שאני דורש שיתנו לי.
 • כל השינויים מתרחשים על-ידי האור המחזיר למוטב, ולכן אני צריכים להיות כמה שיותר מכוונים להשפעת האור עלינו, ולא לחשוב שאנו יכולים להשתנות בכוחות אחרים.
 • “למעלה מהדעת” – כאשר אנו מקבלים את כל ההבחנות המנוגדות זו לזו ומשלבים אותן.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: זוהר לעם, פרשת “ויצא”, אות קס”ז, שיעור 11

 • עלינו לקרוא את ספר הזוהר אפילו ללא הרגשת החיסרון, ולקוות שאם הוא יתקן בי דברים שאגלה בעצמי כתוצאה מהקריאה, אגיע לטוב.
 • המצב שמיוצב לפני האדם, כל מציאותו, נקרא “בורא”.
 • הרגשת המצב מחולקת ל-2: אני – התכונות שלי, והמילוי – הבורא.
 • ככל שאנו מתקדמים, אנו יותר מבינים שאנו מרגישים את הבורא בלבד, שהרגשה זו מגיעה מתרכובת של התפעלויות שונות, זרות ומנוגדות, המצטברות בי, ומתחיל להתייצב בי מצב שבו אני מזהה בתוכי את הסיבה הפנימית ביותר שמייצבת לי את כל המציאות, ולה אני קורא “בורא”.
 • “הויה” – צורתו הראשונית של החומר שהבורא ברא; “אלקים” – צורת הנברא שמתעלה ממלכות לכתר; “הויה אלקים” – שלמות הנברא כלפי הבורא.
 • בזמן קריאת הזוהר, לא יכולה להיות בי שום מחשבה חוץ מאיך הזוהר פועל עלי, וכל תוספת היא רק על-מנת לחזק את הקשר עם החומר, שמביא לי את האור המחזיר למוטב.
 • אני מתפעל מהבורא, רק במידת הערכים אליו שאני מקבל מהחברה.
 • “חשיבות ה'” – חשיבות ההשפעה ואהבת הזולת

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “פתיחה לפירוש הסולם”, אות פ”ג, שיעור 25

 • “לעלות לעליון” – להעלות את עצמי למצב עליון יותר כלפי המצב הקודם, בערכים, הגבלות, התגברויות וכו’.
 • “פנים” – חשוב יותר, “אחוריים” – חשוב פחות. פנים ואחוריים הם מושגים יחסיים לחלוטין, בכל מצב ומצב וכלפי כל קשר בין ההבחנות והמציאות.
 • המסך חייב כל הזמן להתחדש ולהיות בתנועה, אחרת אין התפתחות. לכן ממעלה למטה האור מחדש כל הזמן את המסך ומעלה אותו למדרגה גבוהה יותר וכתוצאה מכך ישנה התחדשות הרשימות ובניית הפרצופים.
 • מדידת המדרגות היא דבר יחסי; כלפי מה אנו מודדים את המדרגה – כלפי האין-סוף, אותו העולם או אותו הפרצוף.
 • בין עולם אדם קדמון ובין אצילות הייתה שבירה, וכתוצאה ממנה יש לנו נקודה התחלתית שונה מזו שהייתה לפני כן – במקום אין-סוף, שבירה. לכן מהשבירה והלאה ההתפשטות היא ממטה למעלה, בשלבי עיבור, יניקה ומוחין.
 • מהשבירה והלאה, מצד אחד העליון מוליד את התחתון אך מהצד השני התחתון גדל ממטה למעלה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ד’: כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, אות ג’, שיעור 3

 • אם האנושות הייתה יודעת עד כמה אך ורק הסביבה מעצבת את האדם ואת עתידו, וודאי שהיא לא הייתה נותנת לחינוך, התרבות והתקשורת הנוכחיים לשלוט בחיי האדם.
 • גם המערכת הכלכלית תלויה ביחס האדם לסביבה. הסביבה היא הדבר שקובע את הכול.
 • ראשית עלינו לצמצם את השפעת הסביבה הנוכחית על האדם, ובשלב הבא עלינו לכוון את הסביבה בצורה הנכונה.
 • קיים תמיד מאבק בין רצון האדם להתפתחות – קו שמאל, ובין הצורך בהגבלת האגו ההרסני שלו – קו ימין. שתי הצורות לא נכונות, אלא רק חיבור שתיהן, מעל שתיהן בקו האמצעי, יכול להוביל לשלום.
 • עלינו להגיע למצב שבו התקשורת לא תהיה מושפעת משליטתם של הפוליטיקאים ובעלי ההון, אלא מהמטרה הנעלה שאליה צריכה להגיע האנושות, ובזה תלוי עתיד האנושות.
 • חוסר חיבור הוא הבעיה האנושית היחידה, ואם אנו פותרים אותה, הכול נרגע ומוביל את הכול לשינוי ולשלמות.
 • כל מקור ההפצה, הוא הניסיון לחבר את השבירה למה שאנו חווים על בסיס יומיומי.
 • עלינו לחפש צורות שונות להגיע ללב האדם, ולקשור את מצבו הרע עם חוסר החיבור בין בני האדם.
 • כיום אין לאנושות דרך להתמודד עם רמת האגו המתפרצת בדור החדש מלבד חכמת הקבלה, ולכן עיקר הפצת הפיתרון לבעיית האנושות הכללית, יוכל לעבור לעולם דרך הטיפול הנכון בילדים ובנוער.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button