רשימות משיעור הקבלה היומי – 4.3.2010

12344.jpgחלק א’: זוהר לעם, פרשת “תולדות”, אות קמ”ז, שיעור 7

 • כאשר אנו קוראים בספר הזוהר, ומנסים לחפש בנו את ההבחנות הכתובות בו, אנו מגלים את הכוח העליון.
 • בזמן הלימוד, כל אחד משתדל לאתר בתוכו איפה הן אותן ההבחנות שעליהן הזוהר מדבר.
 • ה”נחש” חייב להתגלות, על-ידי שיכירו בו שהוא רע; אם הרצון לקבל היה עובד בשקט ובעדינות, לא היינו מגיעים לגילוי, שהוא מקור כל הרע בחיים.
 • הקדושה לא מסוגלת לגלות את הקליפה; הקליפה צריכה לגלות בעצמה את עצמה כרעה.
 • “יום” – תוספת חסדים, וכתוצאה ממנה מתגלה אור חכמה; “לילה” – אין חסדים ולכן מתגלה חושך.
 • ספר הזוהר המקורי לא מחולק לאותיות, ובדומה, ספר התורה נכתב כולו מילה אחת, אך אנו הקטנים, זקוקים לחלוקה שנעשתה בהם, כדי לתפוס משהו מהם בדרגתנו.
 • גם התורה וגם ספר הזוהר כוללים 2 קווים שמגיעים מלמעלה, אך את הקו האמצעי אנו צריכים לבנות ממטה למעלה; בפירוש הסולם, החדיר בעל הסולם לספר הזוהר את הקו האמצעי, ובזה הוא בונה לנו את הסולם שעליו עלינו לטפס לעולם הרוחני.
 • לרכוש אמונה – לרכוש אהבה לאחרים, יכולת לתת לאחרים; “אמונה” – כוח ההשפעה, הבינה.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכונות”, אות י”ג, שיעור 3

 • עקב צמצום ב’, אנו מרגישים את המציאות כמחולקת ל-2 – אני, ומה שנמצא מחוץ לי.
 • בתיקון השבירה, כשאנו מקבצים את כל הרצונות יחד, כל המציאות מתחברת לאחד.
 • ספר “בית שער הכוונות”, נועד לגרום לנו לחשוב על הכוונה הכללית, הגלובאלית.
 • כל הבחנה כוללת בתוכה כ”ה בחינות; בכל חלק במציאות יש הכל, ובצורה הזו עלינו להתייחס לעולם, בצורה אוניברסאלית, שבכל חלק יש את העולם כולו.
 • בניית קבוצה נכונה, שכוללת בתוכה מערכות הקיימות באנושות ובמציאות, מספיקה כדי להשפיע דרך המערכת הכללית על כל המציאות.
 • “כלים דהשפעה” – כלים לא גדולים דיים, בהם מורגש רק קיום המציאות – כתוצאה מחוסר העביות שבהם, לא מורגש במילוי שלהם תענוג; ב”כלים דקבלה”, ניתן לקבל מילוי של ממש, להרגיש הנאה.
 • “שבירה” – היפוך הכוונה הנכונה – במקום לחשוב על הבורא, התחלתי לחשוב על עצמי; תיקון השבירה הוא בחיבור כל המציאות לאחד.
 • האור המחזיר למוטב שאנו רוצים למשוך, ממיין לנו את כל הרצונות, ומראה לנו עם מה אנו יכולים לעבוד ועם מה לא.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, “הקדמה לספר הזוהר”, אות ס’, שיעור 26

 • בפירוש הסולם על ספר הזוהר, בעל הסולם בנה בין 2 הקווים – ימין ושמאל, את שלבי, מדרגות הסולם, ובזה הוא סלל לנו את כל הדרך כדי לעלות בהם ממטה למעלה.
 • בקרוב תתגלה תחושה כללית בעולם, שרק חכמת הקבלה בסגולתה, יכולה להביא את האדם להשגת העולם הרוחני בפועל.
 • היחס לאדם הוא לפי כמה שהוא מתקן את עצמו בצורה סגולית; אין גדול או קטן, אם עשית את שלך.
 • האר”י היה הראשון מבין הנשמות שגילה את המציאות בצורה שכבר מכוונת לתיקון, אך גילויו היה גילוי בעלמא, ללא הגשתו לאחרים.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי”

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button