רשימות משיעור הקבלה היומי – 5.5.2010

img273.jpgהכנה לשיעור: שמעתי, מאמר ק”ג, “ידבנו לבו”

 • אנו לא מרגישים דבר מלבד התכונות, הצורות שבתוך הרצון, ואותן התכונות מספרות לנו על מי שממלא אותנו, שאותו אנו לא מכירים, אלא רק את המילוי ממנו; כתוצאה מהמילוי הזה, הכלי מתחיל להשתוקק להשתוות הצורה, להידמות למי שממלא אותו.
 • אנו מודדים את פעולות האדם כלפי מטרת הבריאה, ולכן הפעולה הראשונה היא התעלות האדם מעל הרצון לקבל, תוך הסתפקות בהכרחיות, כתוצאה מזה שכולו נמשך להשפעה – עבודת הטהרה, להשפיע על-מנת להשפיע, “אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך”.
 • השלב השני הוא התכללות האדם עם רצון הזולת, ודרך רצונו, למלא את רצון הזולת – עבודת הקדושה, לקבל על-מנת להשפיע, “ואהבת לרעך כמוך”.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק א’: זוהר לעם, פרשת “וארא”, אות קנ”ז, שיעור 7

 • בזמן הלימוד, על-ידי הקשר בינינו והחיזוק ההדדי, אנו יכולים לדרוש את המאור המחזיר למוטב, שיתקן את הקשר בינינו.
 • הרחמים (דרום, ימין), לא יכולים לעשות כלום, אלא הם באים כתגובה למה שהצפון, השמאל תמיד מתחיל.
 • “בית הכנסת” – מלכות, מקום שבו מתכנסים.
 • התורה פונה לאדם אחד, ולא ניתן להבין בה דבר אם אתה מנסה לתפוס אותה ב-5 החושים הגשמיים שלך; כדי ללמוד רוחניות, עליך לסדר את תפיסתך בצורה הרוחנית – שישנה מערכת אחת, שנמצאת בשלבי התיקון ושכל זה זה אתה.
 • כל העולמות הם בקשר בינינו לבין הזולת; ביני לבין עולם אין-סוף מבדיל האגו שלי, שאותו עלי לתקן.
 • כתוצאה מזה שאני מדמיין אותנו מחוברים, אני מושך אלי את כוח החיבור, שפועל עלי כאור מקיף.
 • האור העליון משפיע עלינו ב-2 ערוצים הפוכים: מצד אחד אנו מגלים ריחוק זה מזה, ומהצד השני אנו מגלים עד כמה אנו נמצאים בפעולה אחת, בתהליך אחד כדי להתקרב זה לזה.
 • אנו צריכים להסכים מראש לראות את הדברים ההפוכים, ולהבין שאנו לא נמצאים ברגש ובשכל שאיתם ניתן להבין את הרוחניות, או אפילו את המדרגה העליונה הסמוכה, אלא עלינו להסכים להשתנות בכל רגע, כמו ילדים.
 • ספר הזוהר מתחיל לעורר אותנו מבפנים לנחיצות לחיבור, כי בחיבור מגיעים לרוחניות.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ב’: כתבי בעל הסולם, “בית שער הכוונות”, אות קכ”ח, שיעור 39

 • “חטא עץ הדעת” קרה כתוצאה מזה שלאחר התיקון, הייתה נגיעה בין הרצון לקבל לעטרת היסוד, מקור האור.
 • הזיווג נעשה תמיד במלכות, אך דרגות הזיווג השונות מזוהות כזיווג ביסוד – עיבור, בתפארת – יניקה, ובדעת – מוחין.
 • ברוחניות, העליון יותר הוא הפנימי יותר.
 • בירור הכלים מתחיל מהכלים הזכים יותר, אך כשמתווספים הכלים הקטנים לפרצוף, גדלים הכלים הגבוהים שבו.
 • “עדן” – חכמה; “גן עדן” – בינה; “נהר יוצא מעדן” – יסוד דזעיר-אנפין; “עץ הדעת” – עטרת היסוד.
 • “ג’ הדסים” – חג”ת דזעיר-אנפין; “ב’ ערבות” – נצח והוד דזעיר-אנפין; “לולב” – יסוד דזעיר-אנפין; “אתרוג” – עטרת יסוד דזעיר-אנפין; “אדם” – מי שמאחד את כולם.
 • הבורא מתגלה כתוצאה מהחיבור בין הנשמות, ובמידה שהן ממשיכות את האור זו לזו.
 • אתה לא יכול להשפיע לבורא באופן ישיר – לא חסר לו דבר; אתה יכול להשפיע לבורא רק בזה שתתחבר עם האחרים.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

חלק ג’: כתבי בעל הסולם, מאמר “מתן תורה” , אות י”ב, שיעור 7

 • הבורא לא דורש דבר מלבד הלבבות – רצונות האדם, ולא פעולות פיזיות ריקות מכוונות האדם, לחיבור מעל האגו.
 • “מצוות” – תיקוני הרצון שבתוך האדם.
 • במידה שנתקדש – שנתקן את מערכת היחסים בינינו, נדע באילו אופנים להעביר את שיטת התיקון לאחרים.
 • אל לך לדרוש דבר מאף אחד, מלבד מעצמך.
 • “בורא” – אותה ההבחנה שנמצאת כתוצאה מקשר עם הזולת; תופעה הנמצאת בכלי המשותף; כוח החיבור של כולנו יחד, המביא לנו את הרגשת המיוחד שבו.
 • “זולת”, “בורא” – 2 רמות היחס בתוך הרצון לקבל המתוקן בהשפעה, המשפיע לאותן ההבחנות המורגשות בו כלא שלו.
 • האדם לא מסוגל לשמוע בעצמו, ולכן על החברה לדאוג בצורה פיזית ופנימית, שאנו חושבים על הערבות הכללית, ובזה לעורר את רשת הקשר בין הנשמות, שכולם יבינו וירגישו שמה שעומד לפנינו זה תיקון הרע.
 • העיקר הוא הדאגה הלבבית – שההתקדמות שלי תלויה בכולם, ושההתקדמות של כולם תלויה בי.
 • חכמת הקבלה מדברת רק על החיבור הלבבי, שמתוכו מגיעים לרמת קיום חדשה.
 • את המאור המחזיר למוטב, ניתן לקבל רק מתוך כתבי המקור האמיתיים.

 dot2.png לחצו כאן לצפייה בחלק זה של השיעור

 dot2.png לחצו כאן למעבר למדור “שיעור הקבלה היומי

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button