שבירה – זה דבר טוב?

איך יכול הנברא להעביר את תכונות האור לתוכו? רק על ידי שבירה!

בחינה ד' מגלה ב-4 בחינות דאור ישר את עצמה בלבד.
ג' הבחינות הקודמות – ט' ראשונות. היא מקבלת מהם רצון להשפיע, הופכת אותו לרצון לקבל ומתוך זה היא מתחילה לתקן את עצמה.
חוסר כלים זו הבעיה היחידה שיש לנברא בעולם "אין סוף".
איך יכול הנברא להעביר את תכונות האור לתוכו? רק על ידי שבירה!
צורת ההשפעה נכנסה לתוך הרצון לקבל ואז הכלי יכול לבנות את צורות ההשפעה בעצמו.
מה מסמל "קו"?
מי מבצע את הפעולה, הבורא או הנברא?
"אור" זו תופעה שבכלי. אין אור ללא כלי. תופעה אחת שלי נקראת "אור" ותופעה אחרת נקראת "כלי". ההפרש ביניהם קובע את כל המצבים שלי.
השיעור מבוסס על: תע"ס, כרך א', חלק א', פרק ב', דף י', או"פ – אות ב', ד"ה "ומהאמור תבין"

צפו בשיעור המלא

הורידוMP3

כתיבת תגובה

AddThis Social Bookmark Button